Smeden Karl Uggerly Uggerby blev fabrikant/UGGERBYS MASKINFABRIK (etabl. 1938).

Smeden Karl Uggerly Uggerby blev fabrikant, men føler sig fortsat som smed

UGGERBYS MASKINFABRIK (etabl. 1938). A/S fra 1965

Det er ofte tilfældigheder, der bliver årsag til at nye ting opstår, og Uggerbys maskinfabrik i Brønderslev er i så henseende ingen undtagelse. Som smed fik Karl Uggerly Uggerby i årene efter krigen til opgave at foretage reparationer på de mange landbrugsmaskiner, som blev importeret uanset, at de i virkeligheden ikke egnede sig for danske forhold.

Til disse maskiner hørte staldgødningsspredere og sammen med forvalter Thomas Haven, Brønderslev Maskinstation, gik Uggerby i gang med at finde ud af, hvad fejlen var ved de dyre amerikanske maskiner.

Ved fælles hjælp fandt man snart ud af, at fejlen ved de importerede staldgødningsspredere var, at de var baseret på træk fra hjulene, hvilket ikke var nok under danske jord- og klimaforhold.

Man fandt derfor ud af at lave en maskine med direkte kraftoverføring fra traktoren, og den første af denne art var klar til at tage i brug i foråret 1950. Resultatet var tilfredsstillende og behovet stigende, og hertil kom så, at fabrikken i Brønderslev var den første, som gik i gang med en sådan produktion, og siden da er henved 1800 staldgødningsspredere rullet ud af den beskedne smedje i Brønderslev, der gentagne gange har måttet udvides, men fortsat er for lille.

Hjemmemarkedet er naturligvis hovedaftagere, men på den anden side er der ude fra vist stor interesse for maskinen, som da også er solgt til lande som Vesttyskland, Norge, Finland, Island og enkelte andre lande.

Foruden staldgødningsspredere er der fremstillet flere andre maskiner, bl.a. transportører, og sidst en gødningsaflæsser på virksomheden.

Carl Uggerby, født den 9.1.1911, død den 4. juli 1982 (71 år gammel).

Carl Uggerby blev udlært smed hos sin far, i Glimsholt smedje. Glimsholt ligger midt imellem Hjørring og Frederikshavn.

Karl Uggerby etablerede sig som selvstændig smedemester i Brønderslev i 1938.
I 1960 producerede virksomheden staldgødningsspredere, kunstgødningsspredere, staldgødningslæssere, korn- og halmtransportører. Derudover handlede virksomheden med landbrugsmaskiner og traktorer samt reparerede samme.

Karl Uggerby siger altid ”Jeg er stadigvæk smed og vil altid være smed”. Det eneste, der er sket er, at jeg i dag ikke skal stå og svinge hammeren, men tage mig af andre ting inden for virksomheden og så naturligvis det, at jeg i dag kommer i kontakt med mange flere mennesker end tidligere”.

Jeg var smed på Pedershaab, men det var mig for lidt. Med en udbetaling på (50 kroner?) købte jeg en grund ved Bredgade og fik opført en beskeden smedje. Jeg ville være selvstændig, men turde på den anden side heller ikke give afkald på mit faste arbejde, for man skal jo trods alt leve.

Det er i hvert fald gået, og det er jeg naturligvis glad for. Er man heldig og slår ind på de rette ting, er kunsten måske ikke så stor, selv om man hele tiden skal holde trit med en stærkt stigende produktion.

Vi trænger til en udvidelse, men jeg er lidt bange for at skride til handling lige nu.

Karl Uggerby blev senere medlem af Brønderslev byråd.

I 1965 blev grundlæggerens svigersøn medindehaver.

I 1972 var arbejdsfeltet: Fremstilling af hydrauliske læsse- og gravemaskiner, staldgødningsspredere og transportører.
Eksport til Vesttyskland, Holland, Norge, Sverige og Irland.

 

Produkter
Staldgødningsspredere, ”Brønderslev”. Kunstgødningsspredere, ”Brønderslev”. Staldgødningslæssere, ”Brønderslev”. Korntransportører. Halmtransportører. Gyllevogne. Frontlæssere. Transportører.

Historie

Fabrikken, der startede i en lille smedje på nordsiden af Bredgade, og senere opførte de røde fabrikshaller overfor på sydsiden af Bredgade længst ude ad Bredgade tæt ved rundkørslen.
Virksomheden solgte Carl Uggerby til sin svigersøn, ingeniør Hans Jørgen Pedersen, der gennem mange år drev en sund virksomhed med fremstilling af landbrugsmaskiner, i starten møgspredere, senere andre maskiner, som landbruget efterspurgte. Ved sin pensionering solgte Hans Jørgen Pedersen virksomheden til Maskinvirksomheden Samson som efter en kort periode lukkede virksomheden i Brønderslev.
I dag er fabrikskomplekset solgt til et Brønderslev Konsortium og bygningerne har nu forskellige lejere, mindre virksomheder som herfra driver deres erhverv.

Hans Jørgen Uggerby (født (Pedersen) den 23. marts 1935, død den 9.6.2013. Carl Uggerby, født den 9.1.1911, død den 4. juli 1982 (71 år gammel).

Overtaget af Samson, Tange i 1999.

Maskinfabrikken Samson, Tange overtager Uggerby Maskinfabrik – Omsætning 27,0 mio.
Virksomheden nedlagt i Brønderslev  i 2002.

Af Ove S. Johansen