“Smedegaard”, Gl. Byvej 18

Smedegaard 1951

Smedegaard, Gl. Byvej 18, Vrensted

Matr. nr. 63-a Vrensted by

opført ?

opr. areal 30 tdr. land, jord er frasolgt ejendom,

 

 

areal 2018 er 1,2 ha

ejere

i 2018 Anette Dyrbye Jensen og Peter Bech Jensen

1951 Chartes Jensen, kaldet traktor Charles, drev maskinstation fra ejendommen

 

1938 Chresten Thomsen

?      Niels Nielsen, kaldet smed Niels. Hans kone var født på ejendommen

Herunder billeder med maskinstationejer Charles Jensens børn