Slagterbutikken Eksporten i Dannebrogsgade

På hjørnet af Dannebrogsgade og Grønnegade

Eksporten var navnet på en slagterforretning, der startede som et udsalg fra det gamle eksportslagteri på hjørnet af Gravensgade og Dannebrogsgade, fortæller Jens Chr. Dalgaard fra Lokalhistorisk Arkiv. På hjørnegrunden Dannebrogsgade Gravensgade, hvor nu det store og nye lægehus ligger, var i 1918 byens ydergrænse

Her var det at smedemester Niels Nielsen og søn begyndte på en fabrikation af anker kæder i en nyopført bygning. Men allerede i 1923 måtte virksomheden standse produktionen, på grund af ringe afsætning Bygningen blev overtaget af Andelsbanken, der Samme år solgte den til Anthon Frederiksen (Ægpakkeriet) og Marthinus Jørgensen (Mejlstedgård]. Derefter blev bygningen totalombygget til et eksportslagteri med slagterilokaler, lejlighed og slagteriudsalg ud mod Gravensgade Det nye eksportslagteri kom straks ud i en rivende udvikling, for ikke blot byens og omegnens slagtere, men også kreaturhandlerne, der opkøbte kreaturer og kalve, fik slagtet der. Efter slagtningen blev størstedelen videresendt til København og en tid også til Hamburg.

Eksportslagteriet som lå der hvor det nye lægehus ligger nu, på hjørnet af Gravensgade og Dannebrogsgade. Personalet er fra venstre Svend Brinkmann, Søren Larsen, Tylstrup, Gunnar Sørensen, Berthel Pedersen, ukendt, Hans Dam, Anders Andersen, Niels Sørensen, tarmmester, ukendt, Laurits Jørgensen, Mejlstedgård og Martin Christensen.

Eksportslagteriets udsalg blev den første tid varetaget af Hans Dam og Åge Brønd, men blev 1924 overtaget af Margrethe og Anders Andersen.

Det nye par lagde straks ud med kun at ville sælge kvalitetsvarer, og alt hvad der blev solgt. havde de selv forarbejdet. Slagtermester Andersen har fortalt, at han i 1930 købte 24 kalve og 1 ko for 2.016 kr. og 37 kalve og 2 kvier for 3.519 kr. Det giver et lille indblik i den tids priser. På grund af slagteriudsalgets kvalitetsvarer blev det hurtigt kendt som Eksporten, så vidste alle hvad det stod for og hvor det lå.  Eksportslagteriet var statskontrolleret, og det fungerede på den måde, at kreaturerne ved leveringen blev klassificeret og vurderet under hensyn til de øjeblikkelige priser af en kødkontrollant. Landbrugsministeriet havde nedsat eksportudvalget der var en fællesbetegnelse for en række organer der blev oprettet efter 1932, herunder kvæg- og kødudvalget som oprettedes i 1933. Landets første eksportslagteri blev oprettet i Thy 1898, og det havde særlig eksport til England og Tyskland. Eksportslagterier bredte sig over hele landet og havde 1945 over 33.000 medlemmer, fra hvilke de modtog ca. 95.000 kreaturer, som afregnedes med ca. 55 mill. kr. Eksportslagteriets bygninger blev i 1953 solgt til autoforhandler Søren Møller, Nørregade/Gravensgade, der ønskede at bruge bygningerne til udstilling af biler og traktorer.

Det klassiske spørgsmål når folk fylder 80, 90, eller 100 år er spørgsmålet om, hvorledes vedkommende dog har formået at holde sig så åndsfrisk og i så god fysisk form.

Spørgsmålet melder sig også med stor styrke, når slagtermester Anders Andersen, Eksporten, Brønderslev fylder 90 år, torsdag. I mange år har han kunnet nyde sit otium, hvis han havde valgt det, idet han for 17 år overdrog sin forretning til sin datter og svigersøn, Marie og Hans Sørensen. Men hver dag svinger han slagterkniven fra kl syv morgen til middagstid. Indtil for et halvt år siden arbejdede han også om eftermiddagen, men nu bruger han en del af sin fritid på at spille kort. To gange om ugen samles han med venner i Brønderslevhallen til en gang whist. Om sommeren nyder han eftermiddagene med at grave og pusle i sin have.

Jeg drikker en snaps hver morgen, og jeg ryger mange cerutter, svarer Anders Andersen på fødselsdagsspørgsmålet om hans helbred. Snapsen giver den indre varme, og da min arbejdsplads er kold, tror jegat de to ting i forening har stor betydning for et godt helbred, siger Anders Ander1 sen.

Anders Andersen laver stadig enhver rullepølse, der sælges fra forretningen, og han er lige sikker på hånden, når kødet skal snittes. I dag skar jeg mig dog, men det kunne også hænde, da jeg var yngre fortæller Anders Andersen.

Anders Andersen er født på Herning-egnen. Som ung købte han et landbrug på heden nær Ilskov. Gården på 104 tønder land fik han snart opdyrket, men nogle år senere flyttede han til Holstebro, hvor han slog sig ned som ejendomshandler.

I en periode drev han afholdshotellet i Roslev ved Skive, men i begyndelsen af tyverne kom Anders Andersen til Vendsyssel for at blive. Han købte den 165 tdr. land store gård, V. Mellerup, ved Jerslev. Gården er senere blevet udstykket. Der blev i begyndelsen af tyverne et behov blandt egnens landmænd for et sted, hvor dyrene kunne blive slagtet, og Anders Andersen startede derfor sammen med andre Eksportslagteriet i Gravensgade i Brønderslev. Senere startede han en detailforretning med kød i samme bygning. Her havde forretningen hjemme, indtil en ny bygning blev opført i Dannebrogsgade. I 1953 overtog en datter og svigersøn forretningen, men Anders Andersen har været aktiv hver dag i forretningen siden han officielt! trak sig tilbage for 17 år siden.

Margrethe og Anders Andersens datter Marie, som i mange år ekspederede i eksportslagteriets udsalg, var gift med slagtermester Harald Sørensen, og sammen med hendes forældre købte de grunden på hjørnet af Grønnegade/Dannebrogsgade og lod opføre en ny bygning.  Bygningen bliver indrettet med to lejligheder og en slagterbutik, som får navnet ”Eksporten”. Her bliver de gode traditioner fra den gamle ”Eksporten” videreført i den nye Eksporten, og derved fik de gennem årene en stor og trofast kundekreds.

Marie og Harald Sørensen ses her uden for forretningen.

 

”FORRETNINGSOVERDRAGELSE * Lørdag den 24. juni 1978, er sidste dag. Marie og Harald Sørensen, er i deres slagterforretning Eksporten, Dannebrogsgade 4, Brønderslev. Den 1. februar havde de 25års jubilæum, men de har nu valgt at stoppe. Forretningen blev starter i 1924 af Marie Sørensens far, Anders Andersen. Dengang fungerede den som slagteriudsalg ved det gamle eksportslagteri. Forretningen er nu blevet solgt til Marie og Harald Sørensens niece og hendes mand Inger og Kaj Andersen. Overtagelsen finder først sted den 17. juli, men forinden holder forretning ferielukket.”

Det var Marie og Harald Sørensen`s søn, lektor Jørgen Sørensen, der skrev bl.a. Brønderslev sangen og Vendsyssel sangen

 

den 09.02.1989

 

 

85 ÅR

Harald Sørensen, Grønnegade 41, Brønderslev, fylder på torsdag, den 9. februar, 85 år.

Harald Sørensen er født og opvokset i Brønderslev. Han blev udlært som drejer på Pedershaab Maskinfabrik, hvor han arbejdede i 35 år, til han i 1954 begyndte at hjælpe sin kone i deres slagterforretning Eksporten. Den solgte de i 1978 efter efter 25 gode år.

En hjemmets mand har Harald Sørensen altid været, og han har værnet om de to børn, fire børnebørn og ikke mindst det enlige oldebarn.

I sin tid spillede Harald Sørensen fodbold, hans store fritidsinteresse, på BI’s Mesterrækkehold, men i de senere år har han mest fulgt med foran TV-skærmen.