Skomager i Vrensted – Niels Chr. Gade, var fra 1928 desuden ringer og graver ved Vrensted Kirke

Fotos ovenfor viser hvordan et skomagerværksted kunne se ud.

Skomageren i Vrensted hed Niels Kristian Gade og var gift med Anine Gade.

GADE, NIELS CHR., Graver og Ringer Vrensted,

er født i Sognet 16. 7. 1880 Forældre: Niels Christen (Gade) og Hustru Karoline. Slægten har gennem ca. 200 Aar boet i Sognet. Niels Chr. Gade er gift9 med Anine Petra f. Andersen i Vrensted 23. 11. 1887. Forældre: Skræddermester Anders Claus Andersen og Hustru Ane. I Ægteskabet er 14 Børn: Harry, Anders Jensen, Jens Clausen, Niels Anker, Carl, Chr., Anna,  Gunnar, Stella, Egon, Poul, Vilhelm og Vagner.

Niels Chr. Gade købte i 1928 Huset af sin Brors Enke og drev Indtil 1940-41 Skomagerforretning, som han da afstod til Sønnen Gunnar. Gade har siden 1928 været Graver og Ringer ved Vrensted Kirke.

Gade rejste1908 til USA, men vendte hjem i 1912. Gade arbejdede i de 4 Aar han var i Amerika både som Farmer og Håndværker.

De boede og drev forretning nede på Ingstrupvej, ved siden af tømrermester Marius Ejersted dengang det sidste hus inden man kørt mod Ingstrup.

Her kom Vrensteds borgere med sko og træsko til reparation. Landmanden kom  med sejl til selvbinderen for at få det repareret, desuden lavede og reparerede han seletøj til landmandens heste.

Ved siden af sit skomager arbejde,  var

Kristian Gade desuden ringer og graver ved  Vrensted Kirke.

Han havde overtaget skomager forretningen efter sin far, efter at være flyttet fra en mindre ejendom.

Der var en børneflok på 14.

Anine og Niels Chr. Gade i haven foran deres hus på Ingstrupvej
Elna Præsius Viderup Gade oplyser: Bagerste række fra venstre: Vilhelm, Poul, Egon?, Christian (min far), Karl. Forreste række fra venstre: Vagner, Anine (min bedstemor), Niels Chr. (min bedstefar), Anker, Stella og Gunnar Gade. De var i alt 14 søskende, 12 drenge og 2 piger. De fem der mangler på billedet boede i Canada. Det gjorde Egon også. Det ligner ham på billedet, så hjemme på besøg.De øvrige 5 der var bosiddende i Canada var Harry, Anders Jensen, Jens Clausen, Niels Christian og Annelise
tre af drengene Christian, Vagner og Anker Gade
Gunnar der overtog skomagerforretningen
Her Vagner Gade

Det var i 1960 Anine og Niels Chr. Gade besøgte børnene i Canada. Gunnar står med Christian Gades datter Elna på armen.

 

Anine Gade blev 85 år i 1972

Gade havde flere sønner der boede i Vrensteds udkant og nogle var emigreret til Amerika. Gunnar derimod, var bosiddende derhjemme og hjalp sin far på værkstedet. Det var bare et lille rum med disk og værksted med datidens maskiner og så nogle læste, hvorpå man satte skoene under bearbejdning. Der var dengang ikke behov for mere plads.
Her fik man forsålet sine sko og støvler når de trængte og det sket som oftest når der var slidt hul i sålen. Træskoene skulle ofte have ny gummibelægning og sparkeplade påsat. Når man skulle hente sine sko eller træsko mange gange sidst på dagen var det ofte Anine Gade der ekspederede en. Et lille familieforetagende som de små forretninger ofte var dengang.
Dengang i 1950 erne kunne man i hvert fald leve af det, men i slut 1950 erne ændrede mange ting sig. Industrialiseringen i Danmark gjorde mange ting  nemmere og bedre, så det betød også, at det blev svært for de mange små forretninger.

 

Arne Søndergaard tilføjer følgende:

“Ud over skomagerforretningen havde Gade også en travl periode i høsttiden med at reparere sejl til selvbindere. Sejlene var lavet af sejldug og var forsynet med tværgående lister af asketræ. De blev strammet af et antal læderspænder. Arbejdet med sejlene blev, så vidt jeg husker det, udført i et lokale, der vendte ind mod haven, da det var meget pladskrævende Min far savede tit lister til dem, da det ofte var en træsort, han havde på lager. Der blev også eksperimenteret med at lave sandaler, og der var nogle meget tynde lister af samme træsort, men jeg husker ikke, om der nogensinde blev en egentlig produktion ud af det. Ja, så var det jo også hos Gade, at der blev repareret fodbolde. ”

I 1960 lukkede Gunnar forretningen som han havde overtaget efter sin far. Gunnar blev ansat på Peder Nielsen Beslagfabrik i Brønderslev og blev en meget habil træ- og billedeskærer og lavede også violiner. Bl.a. har han skåret en fin og stor træskulptur af munken Sct.Thøger, der er placeret i Vrensted Kirke.

Gunnar Gade på sit træskærer værksted