Skole og gårde i Åsendrup mellem Vrensted og Løkken

 

Kort  over Vrensted Sogns østlige del
Kort over Vrensted Sogns vestlige del

Gennem en menneskealder har der været skole i Åsendrup i Vrensted sogn (se billede nedenfor). Desuden var der Østre Skole og Vrensted Byskole til at betjene sognets skolebørn.

Åsendrup Skole blev nedlagt den 1. april 1954 og børnene blev overført til Vrensted Byskole.

Fra området Åsendrup (luftfoto) omtalte ejendomme ligger på højre side af den grønne vej til Løkken og aller nederst til højre skimtes Åsendrup Skole.

Mellem Vrensted og Løkken var der en del ejendomme, her vil jeg nævne nogle af de største, som for de flestes vedkommende, i sin tid har hørt under Børglum Kloster. Flere ejendomme kunne have være omtalt, men nogle ejendomme, herunder de fire,  som ved navne kunne have tilknytning til for eks. træet/blomsten/buske, vil jeg omtale.

Det drejer sig om gårdene, som ligger i en lige linie fra syd til nord i det nordlige Åsendrup nord for Søndergaard

 

Gården,“Roden”

Roden, Matr. Nr. 9. Gaarden Roden, der er delvis udstykket og udflyttet fra den ene af Søndergaarde i Aasendrup efter Udskiftningen 1804, har vist Navn efter en Slægt Rod, der i mange Aar boede i den ene af Søndergaardene. Matr. Nr. 2.)

Den stod 1662 for Hk. 13-0-0-0) og tilhørte Arvingerne efter Fru Sofie Brahe til Birkelse, død 1659, Enke efter Jørgen Lunge til Odden, død 1619. Gaarden beboedes 1660 og 1670 af Poul Larsen og Jep Sørensen og tilhørte sidstnævnte Aar Gregers Høer til Vang, men 1680 tilhørte den Ove Jespersen Haugaard

PEDERSEN, VAGNER HYLDGAARD, Gaardejer,

Roden Aasendrup. Vrensted, er født i Sognet 25. 12. 1917. Forældre: Jens Hyldgaard Pedersen og Hustru Birgitte Larsen. Vagner Hyldgaard er gift med Kirstine f. Jensen i Vrensted 1. 5. 1915, Forældre: Chr. Jensen og Hustu Anna Marie. I ægteskabet er 2 Børn: Kirsten 10. 11. 1944 og Aase 24. 3. 1952. Vagner Hyldgaard købte i 1944 Gaarden Matr. Nr. 9a af Mads Rom, der havde ejet den mange Aar og var født her. Arealet er 28 Tdr. Land og normal Besætning 10 Køer plus lign. Antal Ungkreaturer, 3 Søer. ca. 30 Svin og 2 Heste. Kostalden er opført 1951, Laden 1946, mens Stuehuset er ca. 200 Aar gammelt men siden moderniseret. Ejds. 23.000 Kr., ny 35,000 Kr. Roden er en af de ældste Gaarde i Sognet og havde tidligere et Areal paa 100 Tdr. Land og har muligvis varet Fæste under Børglumkloster.

 

De tre gårdene nedenfor, har i dag samme ejer

nederst “Toppen”,

i midten “Grenegaarden”

og nordligst “Blomstergaarden”

og alle omtalt nedenfor.

 

Desuden omtales de to største gårde nærmest skellet til Løkken/Furreby og Børglum sogne,

“Kræmmergaard”

 

og “Nørgaard”

samt gården

“Bagterp” sydligst og nærmest Vringelby

beliggende lige syd for Søndergaard og lige nord for Vringelby

 

“Åsendrup Skole” der ligger sydligst og lige nord for Vringelby

Foro fra 1950

 

“Søndergaard”

Foto ca. 1950

Søndergaard har måske i ældre tid været forenet med en anden Søndergaard. Den har efter hvad der fortælles været den fornemste af Åsendrup gårdene.

I 1800 tallet blev den delt i 2 gårde, af hvilke den anden fik navnet Roden.

Søndergaard. Matr. Nr. 2, Hk. Fra denne er Roden delvis frastykket, og Resten af den udflyttede Gaard hedder nu Toppen (Hk. 2-3-0-2%). 1803 solgtes Gaarden af Justitsraad Erik Wilsbeek til Sejlstrup til Poul Jensen, 1. Vrensted 1776, d. 18… (gift med Ane Jensdtr. f. 1791), der 1853 solgte den til sin Søn Jens Poulsen, fra hvem den kom til Anne Andersdtr., der 1873 agtede Anders Jensen, som atter 1876 skødede Gaarden til Christen Christensen, der udstykkede den og 1881 solgte Hovedparcellen af H. ca. 3 Tdr. til Niels Chr. Christensen, som 1925 skødede den til nuværende Ejer Marinus Theodor Larsen


BRUSGAARD, GUNNAR, Søndergaard,

Løkken, er født 1 Vrensted 8. 2. 1922. Forældre: Peder Brusgaard og Hustru Maren Møller, Gunnar Brusgaard er gift med Visse L. Jensen i Ugilt 22. 3. 1921. Forældre: Valdemar Jensen og Hustru Marie f. Ugilt. I Ægteskabet er 3 Børn: Inger 7. 5. 1950, Birthe 1. 11. 1952 og Edel 25. 9. 1956. Gunnar Brusgaard køble 1. 11. 1949 Matr. Nr. la af Holger Clausen, der havde ejet den 5 Aar og overtaget den efter Enkefru Birgitte Hyldgaard Pedersen, som boede her i 27 Aar. Arealet er 103 Tdr. Land og normal Besætning er 25 Køer, ca. 45 Ungkreaturer, 21 Søer, ca. 100-125 Smaagrise, 2 Heste samt Traktor. Bygningerne er opført 1942 efter Brand, Stuehuset dog 1907. Ejdsk. 50,000 Kr., ny 78.000 Kr. Gaardens Areal var tidligere dobbelt saa stort, men der er frasolgt flere Gange. Før Overtagelsen her ejede Brusgaard i 10 Mdr. en Ejendom med 40 Tdr. Land i Sdr. Harritslev, denne ejes nu af Jens Richter.

 

“Roden”

Roden, Matr. Nr. 9. Gaarden Roden, der er delvis udstykket og udflyttet fra den ene af Sndergaarde i Aasendrup efter Udskiftningen 1804, har vist Navn efter en Slægt Rod, der i mange Aar boede i den ene af Søndergaardene. Matr. Nr. 2.)

Den stod 1662 for Hk. 13-0-0-0) og tilhørte Arvingerne efter Fru Sofie Brahe til Birkelse, død 1659, Enke efter Jørgen Lunge til Odden, død 1619. Gaarden beboedes 1660 og 1670 af Poul Larsen og Jep Sørensen og tilhørte sidstnævnte Aar Gregers Høer til Vang, men 1680 tilhørte den Ove Jespersen Haugaard

 

 

“Toppen”

Toppen 1991

HULBAKVEJ 47. ”TOPPEN” ÅSENDRUP. 9480 LØKKEN, Børge HYLDGAARD NIELSEN gårdejer født d. 22.-2.-1934, søn af Lilly og Anker Nielsen gift d.6-6-1981 med Bente Havgaard Thomsen dagplejer, født d. 2 3.1962, datter af Valborg og Jens Havgaard Thomsen. De overtog gården d. 15.-3.-1985 fra Jens Larsen.

Det fortælles, at alle der ejede “Toppen” fik tilnavnet “Top manden”,  de sidste som bar dette navn,  var Top Marinus og sønnen Top Jens.

 

“Grenegaarden”

 

Billede fra før 1954
Billede fra efter 1982

 

 

“Blomstergaarden”

“Kræmmergaard”

Kræmmergaard 1991

 

 

“Nørgaard”

 

“Bagterp”

Foto fra 1985-1988 efter at gården brændte

I Åsendrup er ejendommene flere steder solgt og lagt sammen. Her i 2017 ejes Toppen, Grenegaarden og Blomstergaarden ca 190 ha,  af samme ejer med stor svineproduktion.

De andre omtalte ejendomme har forskellige ejere, nogle har fået frasolgt jord.

Ejerne af Søndergaard og Nørgaard driver ejendommene med planteavl sammen med deres andre ejendomme.

 

August 2017

Jens Otto Madsen

Total Page Visits: 624 - Today Page Visits: 4

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.