Signe Engbæk – Skolelæge

 

Signe Engbæk (1911 – 2002)

Brønderslev

Skolelæge

Født den 10.08.1911 i Ejby sogn, Odense amt.

Forældre: driftsbestyrer Frode Nielsen E. (1881-1928) og Maren Skræp (1886-1976).

Gift den 02.07.1938 med læge Eyvind Jensen, Født den 05.04.1912 i Frederikshavn, søn af kulgrosserer Jens Marius Jensen og Elma Marie Splidsboel.

Børn: Kræsten (1940), Elma Birgitte (1942) og Frode (1944).

Signe Engbæk voksede op i et grundtvigsk miljø, præget af en positiv og accepterende holdning til livet.

Moderen havde læst til læge, men opgav studiet, da faderen blev ingeniør og fik embede. Han var politisk aktiv og byrådsmedlem i Hjørring. Selvom moderen havde tuberkulose, forløb Signes barndom lykkeligt, indtil faderen i 1928 pludselig døde. Hjemmet blev opløst, og Signe kom til at bo hos nogle venner.

Faderens død betød også, at hun ikke kunne få en længerevarende uddannelse, men måtte ernære sig selv. Efter at være blevet student fra Hjørring Gymnasium 1929 rejste hun til udlandet, dels som au pair-pige, dels som sprog- og økonomistuderende. 1933 tog hun korrespondenteksamen fra Handelshøjskolen i København og var året efter på studieophold på London University School of Economics.

Kontorfaget interesserede hende imidlertid ikke, og i 1935 påbegyndte hun medicinstudiet ved København’s Universitet, som hun afsluttede 1942. Hun havde giftet sig med en studiekammerat, og i 1944 flyttede familien med tre børn til Brønderslev, hvor ægtefællen Eyvind Jensen havde fået praksis med tilhørende bolig. Herfra havde de deres virke i 39 travle år til 1983.

Signe Engbæk var fagligt velfunderet fra sit uddannelsesforløb på forskellige hospitalsafdelinger i København. Allerede i sine første ansættelser interesserede hun sig for børns helbredsforhold, og det blev inden for dette område, at hendes store arbejdsindsats kom til at udfolde sig.

Hun arbejdede som praktiserende læge fra 1944, og da Lov om Skolelæger blev vedtaget i 1946, blev hun ansat i en halvtidsstilling som skolelæge i Brønderslev. I 1958 blev det til en heltidsstilling i Hjørring amt, og hun ophørte med at praktisere. Siden 1944 havde hun desuden været tilsynsførende på det lokale børnehjem.

Signe Engbæk, der bevægede sig ude blandt mennesker og så den store fattigdom, mange levede under, udviklede tidligt en social indignation og arbejdede målrettet for at bedre børns helbredsforhold.

Sideløbende videreuddannede hun sig og tog bl.a. embedslægeeksamen i 1962. I 1960’erne og 1970’erne blev hun en landskendt autoritet med stor gennemslagskraft i medierne. For eksempel gav en fjernsynsudsendelse fra 1963 om skolelægearbejdet og børns dårlige helbredstilstand genlyd, og arbejdet med at forbedre børnenes ernæringsforhold tog fart. Da hun i midten af 1960’erne udtalte, at landmændene ernærede deres dyr bedre end deres børn, havde hun i en periode et meget anspændt forhold til landboorganisationerne. De klagede over hende til amtet, men sagen løb ud i sandet.

Sine iagttagelser af børn og undersøgelser af især skolebørns forhold formidlede hun i faglige publikationer, bl.a. Skolealderens sygdomme, 1982, og det lykkedes hende at rejse fondsmidler til et forskningsprojekt i samarbejde med Socialmedicinsk Institut på Århus Universitet.

Fagligt og politisk var Signe Engbæk bl.a. engageret som bestyrelsesmedlem i Dansk Skolelægeforening 1964-75, konservativt medlem af Brønderslev byråd 1966-70 og formand for skolekommissionen. Desuden var hun aktiv i Mødrehjælpen og i en lang række andre sammenhænge, hvor sundhedsforhold stod på dagsordenen. Af sin familie og den rolige, afbalancerede ægtefælle fik hun stor støtte og opbakning til sit arbejde. Under børnenes opvækst lagde hun vægt på at være hjemme hos dem om eftermiddagen, så ofte det lod sig gøre. Ferierne blev tilbragt i familiens sommerhus ud til Kattegat. SE blev udnævnt til æresmedlem af Dansk Skolelægeforening og fik 1974 Ålborg Tandlægeselskabs Fonds hæderspris.

Kirstine Borum (red.): I Nielsines fodspor, 1984. Vendsyssel Tidende 9.5.1982. Politiken 29.1.1967

 

Mælk —- det giver vi da hundehvalpene

Skolelægen fra Brønderslev til skolehygiejnesymposium i London

Afskrift af artikel på billede:

Mælk det giver vi da hundehvalpene, sagde en vendsysselsk mor til skolelægen., fru Signe Engbæk, Brønderslev, hvis kostundersøgelse af skolebørn og deres forældre i to tredjedele af Hjørring amt har vakt opsigt, ikke mindst hos de mange forældre til børnene i de vendsysselske landdistrikter, hvor kostproblemet er særligt graverende.

Mælk er skam ikke kun hundeføde, leverpostej heller ikke, siger Signe Engbæk, som i sin artikel om emnet i Ugeskrift for læger hævder at husdyrene i Vendsyssel får sundere og mere nærende  kost end husdyrejernes børn.

I dag mødes Signe Engbæk med skolelæger fra hele Europa i Park Dale i London til to dages hygiejnessymposium, hvor lægerne bl.a. skal drøft hvordan skolehygiejnesamarbejdet bedst kan praktiseres i de forskellige lande.

Jeg håber virkelig at lære noget siger skolelæge Signe Engbæk. Måske får vi også en drøftelse af kostproblemerne. Vi ved jo ikke meget om hvordan kostproblemet er andre steder.

Inden jeg kommer tilbage til Brønderslev, ønsker jeg oprigtigt, at mødre til skolebørn i Vendsyssel i rigt mål er i gang med at give deres børn ikke blot mælk og leverpostej, men også fuldkornsbrød, ost, æg, frugt, grøntsager og frikadeller – det er den kost, børnene trænger allermest til