Sct. Thøgers Kilde, Vrensted

St. Thøger figur lavet af træskærer Gunnar Gade

 

 

Sankt Thøgers kilde ved Kirkegårdsdiget i Vrensted

Mindestenen ved Sankt Thøgerskilde er rejst i 1923 af Historisk Samfund.

Den gamle helligkilde omtales første hgang ved præsteindberetningen fra 1667 til Resens Atlas.

Resen-indberetningen findes i Det Kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling, hvor den er indgået i en samling forskellige manuskripter vedr. Jyllands topografi.

I skriftet IV står der følgende: Hvor af Wrensted Sogn haver sit Nafn, vidis iche. Men siunis, at som Kircken skulle være Kaldet S(ankt) Thøgers Kircke. Thi der ligger en liden Kilde ved Kirckegaars Digget, som sigis af gamle folch at være kaldet S(ankt) Thøgers Kilde.

Helligkilden er genfundet 1894 og findes ved kirkegårdsdigets, sydøstlige hjørne.

Foto ca. 1955

Sct. Thøgers Kilde

foto ca. 1955

Kirkedammen

Ved kirkegårds diget ved Vrensted Kirkes sydøstlige hjørne er der rejst en mindesten over Sankt Thøgers helligkilde, og den nærliggende kildedam, kaldet Kirkedammen, er omkranset af et lille smukt anlæg. Selve brønden er omkranset af kampesten, men kilden er udtørret.  Den  blev fundet i 1894 efter at være tilsandet i tidens løb – den er nu udtørret igen. 

Vrensted har uden tvivl været en meget besøgt pilgrims-station, og byen var i middelalderen egnens Sodoma og Gomorra. Her blev der handlet meget ved de store handelshuse, og som følge deraf, var der usædvanlig mange kroer i byen.

Et gammelt mundheld siger, at det var lige så vanskeligt at gå gennem Vrensted uden at blive skændt – som det var at komme gennem skærsilden uden at blive brændt.

St. Thøgers kilde, sten

 

Vrensteds status som handelsby skyldes i høj grad, at der til og fra Aalborg var en livlig varetransport ad Ryåen til Ingstrup Sø. Denne vandvej omtales ligefrem som Hærvejen.

Sankt Thøger

Thøger var kapellan for den norske konge, Olav den Hellige, og rejste til Vendsyssel efter Olav blev dræbt i slaget ved Stiklestad i 1030. Her missionerede Thøger og slog sig senere ned ved Vestervig, hvor han byggede et lille kapel.  Da han døde ønskede man i Vestervig at ophøje ham til helgen, men det ville kongen ikke tillade, så man forsøgte at brænde nogle af Thøgers skeletrester. Men på mirakuløs vis kunne benene ikke brænde, så derefter fik Thøger helgenstatus i Danmark. Sankt Thøgers festdag er 30. oktober.

Legenden om Thøger fortæller, at når han skulle forsøge at omvende hedningene til den kristne tro, opsøgte han kvinderne, når de hentede vand ved brøndene, og han overbeviste dem ved ”at tale med honningsød tunge”. Det var så op til kvinderne at overbevise mændene.

Vrensted Kirke

Vrensted kirke, der også er viet til Sankt Thøger, er en romansk kirke, som er bygget i granitkvadre. Kirken er den ene af to danske kirker, der er indviet til Sankt Thøger. Den anden er den nu nedrevne sognekirke i Vestervig.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *