Sangkoret Frejdig, Brønderslev

Den 13.09.2022 har koret eksisteret i 110 år.
Det blev markeret på øveaftenen den 12.09.2022, efter normal øvning i 1 time og  med et efter- følgende let traktement for kormedlemmerne.
Formanden Knud Erik Olsen tog ordet og sagde følgende:

Ved Sangforeningen Frejdig`s 100 års jubilæum i 2012 blev der nævnt, at gennemsnitsalderen på sangerne var 73 år, og man søgte yngre sangere.

Og det må man sige også i en vis grad er lykkedes.

Nu 10 år senere er gennemsnitsalderen ”KUN” vokset med 5 år til 78.

Ved 90 års jubilæet i 2002 kom formanden Jørgen Bækgaard til at sige, at han tvivlede på at koret eksisterede 10 år mere, de ord blev trukket tilbage ved 100 års jubilæet i 2012 og i dag er det jo for os utænkeligt, at Frejdig ikke også eksisterer om 10 år i 2032.

Koret startede med 13 medlemmer, der hurtigt voksede til 20. Koret har altid sunget  firstemmig.

Der blev også ved 100 års jubilæet nævnt, at der på et tidspunkt havde været en kvindelig korleder, men det gik slet ikke, nogle af de ” GAMLE ” insisterede på at få en mandlig korleder, og sådan har det været siden, og med mindre du Poul Erik får foretaget et kønsskifte fortsætter vi i samme spor.

Sangforeningen ”Frejdig ” er jo stiftet 13. september 1912, men man kan i en gammel socialdemokratisk protokol læse at der var dannet en ny sangforening allerede i 1901, som fik tilskud fra partiet, og den første koncert blev holdt på Hotel Phønix påskedag 1913, kort efter den officielle stiftelse, koncerten var vel at mærke kun for partimedlemmer.

Frejdig mistede alle noder og protokoller ved en brand på Søndergades skole i 1968,så det der blev skrevet ned i Frejdig` protokol inden den tid er væk, og må findes andre steder i gamle aviser. Og i øvrige arkiver. Jeg tvivler nu også på at man havde så detaljerede og fyldestgørende protokoller, som vi har i dag, med Jens Høygaard som pennefører. Der er blandt andet fundet beretninger om, at der til tider var lavvande i pengekassen hos Frejdig, så man lavede dilettantforestillinger, og det skæppede godt i kassen.

Vi sluttede aftenen med at Formanden bad kormedlemmerne udbringe et “trefoldigt hurra” for Sangkoret Frejdig.

 

År 2020 Koret i fineste puds

Sangkoret Frejdig blev stiftet i 1912

som Socialdemokratisk arbejderpartis sangkor og har således eksisteret uafbrudt i over 100 år.

De tætte bånd til fagforeningen er løsnet gennem årene, og koret er nu under AOF og aftenskoleloven. Ud over at give koncerter på plejehjem og lignende er der også en del optræden i AOF-regi.

Frejdig er et mandskor, hvis medlemmer alle har en glæde ved at synge, og ønsker at sprede denne sangglæde ud blandt andet ved at optræde med et repertoire, der spænder lige fra højskolesangbogen til lystige viser, folkesange m.v. De fleste sange synges med 4 stemmer, men man har også enkelte, som synges unisont (enstemmigt).

Der kræves ikke nodekendskab eller korerfaring for at blive optaget i koret, men det er nødvendigt at have øre for indlæring af flere stemmer.

Medlemmerne er forpligtet til – så vidt muligt – at deltage i den ugentlige øveaften, således at man er sangmæssigt opdateret og ligeledes forpligtet til at deltage i de arrangementer, der planlægges.

Koret bruger ved optræden over for publikum en ”uniform”, som er obligatorisk for medlemmer af koret. Uniformen består af: sort habit, hvid skjorte, bordeaux slips, sorte strømper og sorte sko. Uniform anskaffes så vidt “muligt” af Frejdig.

Øveaftener er mandag i perioden den 01.09 til den 01.04 hvert år og mødetid fra kl 19,20 til kl. 21,20, hvor der øves i Forsamlingslokalet kaldet ”Bien”, Passagen (sti mellem Grønnegade og Bredgade, Brønderslev)

Dirigent gennem de sidste mange år er: Poul Erik Jensen, Øster Brønderslev

Der er åbent for tilgang.

Årstal ukendt. Her koret opstillet på Hotel Brønderslev
Ved åbning af Vildmosemuseet har koret sunget adskillige gange
Her synges ved dirigentens 60 ‘års fødselsdag
Her Frejdig bestilt til at synge ved en fødselsdagsfest på Gl.Vraa Slot, engageret af TV-journalist Johannes Langkilde, som dirigerede koret, april 2022
Brønderslev Kirke fylder 100 år i 2022. Det markeredes med Frejdig`s medvirken ved Flagdag for Danmarks udsendte, sept. 2022
2021: Her  synges ved et kormedlems fødselsdag

 

Et livslangt medlemskab:2012: Her en nekrolog over en trofast sanger:

   

Her “Gammel ansættelses-kontrak” mellem koret og dirigent, udfærdiget af kormedlem Kaj Budolph, som var ansat i Brønderslev Bank.

Modtaget fra Vera Winther Findinge, datter af tidligere dirigent T. Winther Jensen, Ø. Hjermitslev:

Frejdig kunne fejre 100 års jubilæum 13.09.2012 med reception i Den Runde Pavillon

Pressen skrev følgende: