Rutebil gennem Vrensted

Rutebilforbindelsen mellem Løkken og Brønderslev med stop, når folk stod ved vejen og rakte hånden ud, herunder i Vrensted:

Der var i min barndom i 1950 og 60 erne, rutebilforbindelse fra Løkken over Vrensted til Brønderslev som var vores handelsby med alle slags forretninger.


Her Løkken Rutebilstation.nr. 2 fra venstre den flinke chauffør Kristian. Han var chauffør både hos Brix og fru Bæk. Rutebilen er en Leyland fra 1962. Om sommeren var her Asfaltbal.

Rutebilejer var Sven Brix, Løkken. Ruten blev senere overtaget af Edith Bæk.

I 1950 og 60 erne var rutebilen meget benyttet, idet mange på det tidspunkt ikke havde egen bil. Desuden medbragte rutebilen også pakker som ofte blev afleveret hos købmanden i byerne den kørte igennem.

At bruge rutebilen, fik jeg selv virkelig brug for i 1962 da jeg blev elev i Brønderslev Bank. Om vinteren og ellers i dårligt vejr kørte jeg med den, sammen med min kammerat Kesse, som var kommet i lære på Brønderslev Andelsslagteri på kontoret året før.

Vi oplevede, at der altid var plads i rutebilen fra Vrensted, men fra Stenum til Brønderslev blev den altid fyldt op med skolebørn.

Fra en gammel kollega fra Stenum der gik i skole i Brønderslev, har jeg ofte måtte høre om, hvordan Kesse (Kristian Andersen) og jeg altid om mandagen talte højlydt, om det vi havde foretaget os til bal i omegnens forsamlingshuse om lørdagen.

Brønderslev Rutebilstation i 1950 og 60 erne
Det er Edith Bæks nyeste bus fra 1978. NT-Nordjyllands Trafikselskab overtog de fleste private busruter i 1981

Det var Sv. Brix far der startede rutebilkørslen fra Løkken med en rute til Aalborg