Rigmor Nielsen, fhv. adm. direktør A/S Peder Nielsen Beslagfabrik

Rigmor Nielsen var administrerende direktør på A/S Peder Nielsen Beslagfabrik fra 1964 til 1978. I 1973 stiftede hun Rigmor Nielsens Fond, som i løbet af en årrække købte alle aktier i A/S Peder Nielsen Beslagfabrik, så fonden blev eneejer af virksomheden

Fra bogholder til direktør

Rigmor Nielsen blev født den 30. april 1909 som barn af Niels Juul Nielsen og Johanne Bendine Christensen. Hendes farfar var Fabrikant Peder Nielsen, som i Brønderslev grundlagde A/S Peder Nielsen Beslagfabrik og Pedershaab Maskinfabrik A/S.

Rigmor blev uddannet kontorassistent i familiefirmaet A/S Peder Nielsen ”Pedershaab”, og umiddelbart efter var hun på studieophold i Tyskland og England.

I 1930 vendte Rigmor Nielsen tilbage og blev ansat som bogholder på A/S Peder Nielsen ”Pedershaab”, 21 år gammel.

Hendes far Niels Juul Nielsen var administrerende direktør, og i 1947 blev Rigmor Nielsen udnævnt til salgsdirektør. Sammen med faderen Niels Juul Nielsen udgjorde far og datter nu den øverste ledelse af ”Peder Nielsen ”Pedershaab”, hvilket varede til 1964, da Niels Juul Nielsen gik på pension og Rigmor Nielsen blev administrerende direktør. Det var hun indtil sin død i 1978.

Rigmor Nielsen blev den første kvindelige direktør i jernindustrien i Danmark, hvilket var bemærkelsesværdigt i den mandsdominerede branche.

Virksomheden beskæftigede ca. 300 medarbejdere, hvilket må siges at være en nogenlunde størrelse og med stor betydning i Brønderslev.

Virksomhedens kunder var dengang isenkræmmere i hele Danmark, og Rigmor Nielsen rejste rundt og besøgte dem personligt, hvilket knyttede stærke bånd mellem kunderne og virksomheden.

Ægteskaber og ”Brødrene Langeland”

I 1934 blev Rigmor gift med Elias Marinus Conrad Langeland, som døde i 1954.

Conrad Langeland ejede en forretning i Nørregade ”Brødrene Langeland”, som bland andet solgte kaminer, kakkelovne og malkeudstyr til landmændene, og han drev også VVS-virksomhed.

Efter mandens død, drev Rigmor Nielsen ”Brødrene Langeland” videre, men ansatte en forretningsfører til at lede den daglige drift.

Da Conrad Langeland døde i 1954, blev Rigmor samme år gift med sin onkel Oscar Nielsen, broder til hendes far Niels Juul Nielsen.

Oscar Theodor Nielsen var teknisk direktør på Pedershaab Maskinfabrik A/S.

Rigmor Nielsens Fond

Rigmor Nielsen fik ingen børn og havde dermed ingen direkte arvinger.

Derfor oprettede hun ”Rigmor Nielsens Fond” i 1973. Hun ejede på det tidspunkt over halvdelen af aktierne i Peder Nielsen ”Pedershaab”, og alle aktierne forærede hun den nyoprettede fond. Resten af aktierne ejede hendes søskende og fætre og lidt andet familie.

Der gik ikke mange år, før Fonden havde købt aktier af familien og ejede langt over 90% af aktierne, og i dag ejer den 100% af Beslagfabrikken.

Oprettelsen af Rigmor Nielsens Fond er nok det bedste, der er sket for “Peder Nielsen Beslagfabrik” og ikke mindst dens ansatte.

Rigmor Nielsen sikrede sig på den måde, at der kun blev en ejer af Peder Nielsen Beslagfabrik – Rigmor Nielsens Fond, og dermed kun en til at bestemme i stedet for, at aktierne forblev spredt på familiemedlemmerne, der kunne have meget forskellige interesser i ejerskabet, og ved opkøb af deres aktier sikrede Rigmor, at de ikke blev solgt til uvedkommende med onde hensigter.

Rigmor Nielsen viste sig således at være en meget fremsynet dame til glæde for fabrikkens ansatte og det nære samfund – Brønderslev by.

Rigmor Nielsens Fond har i mange år brugt indtægterne til at sponsere f.eks. en Rhododendronpark med mange hundrede tusinde kroner ja i millionklassen, støtte til idrætsklubber, Brønderslevhallen, og spejderorganisationer, golfklubben – ja gennem mange år støttet utroligt mange gode almene formål.

Medlem af byråd og bestyrelser

I to perioder, fra 1962 til 1966 og fra 1974 til 1978, var Rigmor Nielsen medlem af Brønderslev byråd for de konservative.

Fra 1966 var hun medlem af repræsentantskabet i Vendelbobanken i Hjørring og blev formand i 1974, hvilket var meget bemærkelsesværdigt med en kvinde på den post.

Velgørenhedsforeninger som Sindslidendes Vel og Foreningen til Hjertesygdommenes Bekæmpelse havde støtte af Rigmor Nielsen gennem hendes medlemskab af lokalbestyrelserne.

Ridder af Dannebrog

I 1977 blev Rigmor Nielsen Ridder af Dannebrog.

100-års jubilæum

Inden sin død nåede Rigmor Nielsen at fejre 100-års jubilæum for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik i august 1977.

Det blev holdt over to dage. Den første dag kom der gæster fra fjern og nær, kunder, leverandører og venner af virksomheden. 450 gæster spiste frokost i Hedelund. Heldigvis var der et strålende solskinsvejr, så gæsterne kunne sidde inde i restaurationen, hvor der var plads til ca. 200 personer, og resten sad ude på græsplænen.

Man måtte finde sig en plads de mest besynderlige steder. Brønderslevs borgmester P. N. Jensen sad i en vindueskarm med sin tallerken og glas.

Der var buffet, og bestilte man snaps hos tjenerne, fik man en halvflaske brændevin. Der var ikke tid til at skænke op.

Sidst på eftermiddagen var jubilæet slut, og mange af gæsterne gik svajende og støjende ned ad Nørregade for at komme med toget hjem.

Næste dag var der fest om aftenen i Brønderslevhallen for firmaets medarbejdere og deres ægtefæller. Pensionister, som havde arbejdet på fabrikken, var også inviteret med deres ægtefæller.

De 500 gæster var placeret ved 50 flot pyntede borde og serviceret af 50 tjenere. De fik en forrygende aften. Mad og tjenere kom om eftermiddagen i busser fra Papegøjehaven i Aalborg.

Rigmor Nielsen var på det tidspunkt svækket af sin sygdom, men det var en stolt administrerende direktør, der kunne byde velkommen til de mange gæster.

Under middagen underholdt kongelig skuespiller Poul Reichard, og bagefter var der dans.

En aften Rigmor Nielsen kunne være stolt af.

Rigmor Nielsen som direktør

Rigmor Nielsen blandede sig ikke meget I det daglige arbejde, men lod cheferne køre de afdelinger, som var dem betroet. Hvis en chef gjorde sig lidt uheldigt bemærket, skulle Rigmor Nielsen nok finde lejlighed til at kommentere det.

Jeg blev ansat i 1967 som ingeniør og var produktionschef i årene 1970 til 1989, så jeg har arbejdet sammen med Rigmor Nielsen i 11 år.

På et tidspunkt havde jeg argumenteret ihærdigt for at købe tre 45 tons excenterpresser til 45.000 kr. pr. styk, for der var meget travlt, og der manglede pressekapacitet.

Jeg blev bevilliget de tre maskiner, men der var ni måneders leveringstid, så da de ankom og var blevet installeret, var der knap så travlt.

En dag bankede Rigmor Nielsen på min dør, kom ind og stillede sig foran mig med en alvorlig mine og sagde: ”Bistrup – jeg husker tydeligt, at de fik bevilliget tre excenterpresser, fordi dem manglede De. Jeg kommer lige ude fra værkstedet og konstaterer, at en af de nye presser har stået stille i tre dage.”

At argumentere med mindre travlhed eller andet fandt jeg nyttesløs, så jeg sad slukøret tilbage med røde ører.

Rigmor Nielsen var en flot og statelig dame, man havde en naturlig respekt for, og som man sagde De til.

Der var dog en enkelt undtagelse.

Hver dag kl. 9 mødtes de to direktører og cheferne til postmøde i et konferenceværelse, som lå bag Rigmor Nielsens kontor.

Rigmor sad for bordenden med dagens post foran sig og med ryggen til døren, og hun sendte brevene rundt et for et. Mødedeltagerne tog så de breve, de hver især skulle drage omsorg for.

En morgen bankede det forsigtigt på døren, og vores lille 15-årige bydreng fra Vrensted stak hovedet indenfor.

Rigmor vendte sig og så på ham, hvorefter han sagde: ”Hår do noe te mæ i da?”

Og Rigmor svarede: ”Nej – det hår a inn!”

Bydrengen trak sig forsigtigt tilbage, og vores salgschef Harry Nielsen udbrød bestyrtet: ”Fru Nielsen – hørte De, at han sagde du?”

”Ja”, sagde hun, ”og hvad så, han er da så sød.”

I midten af 1970’erne blev Rigmor Nielsen syg og havde et længere sygeleje. Ingen fra fabrikken måtte besøge hende, for de skulle ikke se hende i svækket tilstand.

En dag sendte hun bud efter ingeniør Leif Thorsen. Leif havde få år forinden haft et alvorligt kræftforløb i flere år, så han kendte Rigmors situation, og derfor ville hun gerne tale med ham.

Da Leif kom tilbage og fortalte mig om besøget, græd han af sorg over at have set Rigmor Nielsen ligge hjælpeløst i sin seng.

Rigmor Nielsen døde i 1978 kun 69 år gammel.

De 3 generationer, Fabrikanten, hans søn Niels Juul Nielsen og dennes datter Rigmor Nielsen, var altså de administrerende direktører i de første 101 år af A/S Peder Nielsen Beslagfabriks eksistens.

Tonny Bistrup

Juni 2021