“Rendbækgaard” Rykindvej 38

Foto 1955

 

Matr.. nr. 14a Vrensted by

Areal 90 tdr. land

Opført i 1856

Alle bygninger er nu nedrevet og jorden solgt, 60 ha, og sammenlagt med Kærgaard, Vrenstedvej 380

ejere

19??  Mogens Sørensen

1970 erne Jens Brix Koldkjær

1946 Mogens Brix Koldkjær

1905  Simon Jensen, svigerfar til Mogens

1874 Jens Chr. Larsen

1806 en sammenlagt gård efter udskiftningen af markfælledskab.

Vrensted  by blev udskiftet af markfællesskabet i 1806 og Vrensted var det sogn hvor folk tidligst tog fat på at flytte deres gåede ud fra den samlede by til deres nye marker, så af de  50 gårde der fandtes her i 1806, var allerede  ca. 1810 de 21 udflyttet og i 1822 var udflytningen endt. Men talrige bedrifter er efterhånden opstået ved udstykning og opdyrkning af kær og hedesteækninger.

 

Øverst Rendbækgaard, nedrevevet/ fjernet i dag