Lisbeth Baggesen – præst i Vrensted 2005-2008 (2 historier)

Lisbeth Baggesen, 34 år, skal være præst i Vrensted og Thise

Kilde: Nordjyske juli 2005

Selv om Lisbeth Baggesen erkender, at hun var en lidt stille og eftertænksom pige i sin ungdom, var der ikke mange, som havde regnet med, at hun ville søge præstegerningen.

Det havde hun heller ikke selv – umiddelbart. Men sådan blev det, og søndag 7. august indsættes hun i sit embede, det andet af slagsen, Vrensted Kirke.

Lisbeth Baggesen, der er datter af bedemand Thorvald Baggesen, boede i sin barndom i Em, gik på efterskole og gymnasium i Hjørring og endte siden på højskole i Ry. Her fik hun smag for journalistik og kristendom, men valgte hverken det ene eller andet.

I stedet rejste hun et par år, og fik så arbejde på et fritidscenter i Skalborg, hvor hun lærte de unge noget om teater.

– Jeg lavede mange barne- og ungdomsforestillinger, og var meget glad for de par år, siger Lisbeth Baggesen, som dog ville noget mere.

– Jeg gav mig selv valget mellem at læse noget med teater eller teologi, og valgte teologien ud fra, at gjorde jeg det ikke – ja, så ville jeg siden fortryde det, siger hun.

Det var således ikke med tanke for en senere præstegerning, at hun begyndte studiet.

Det er jo et langt studium -7år – og jeg besluttede at tage tingene henad vejen, siger hun.

Der er ingen tradition for at læse teologi i hendes familie, og forældrene og hendes barndomshjem var ikke meget mere kristne, end folk er flest.

– Mine forældre var da en gagerede i menighedsrådsarbejde, men det var egentlig aldrig noget vi sådan snakkede om, siger hun. For Lisbeth Baggesen er religion noget, der bliver ekstra nærværende, når et menneske presses, når det sker voldsomme begivenheder for et menneske.

– Og det sker for alle. Ingen kommer gennem et liv uden at blive rystet i sin grundvold, siger hun.

Lisbeth Baggesen tror heller ikke, at der er stor forskel på at være menneske anno 2005 i forhold til for 50 år si den

“Jeg er jo en datter af fodfolket, og jeg vil gerne forkynde således at det kan bruges til noget i hverdagen.”

– Dengang havde man lige overstået en verdenskrig, og der var andre forhold, som gjorde tingene usikre ligesom den aktuelle terror giver stof til eftertanke, siger hun.

Men hun betegner danskerne som “salmebogskristne” af den simple grund, at flere har et forhold til de danske samler end til evangelierne, og det gør jo ikke noget med de smukke salmer, vi har i Danmark, siger hun.

Og det med salmerne er noget, der interesserer hende.

Lisbeth Baggesen har nemlig sunget i kor og har modtaget sangundervisning i mange år, hvorfor de to menigheder kan se frem til en præst, der synger igennem af både fuld hals og sjæl.

Som præst vil Lisbeth Baggesen være til daglig brug. Hun vil være tilgængelig for sin menighed, både i hverdagen og til højtiderne, og hun vil komme med en “livsnær forkyndelse” fra prædikestolen – og i hverdagen.

– Jeg er jo en datter af fodfolket, og jeg vil gerne for kynde således at det kan bruges til noget i hverdagen.

Og mine prædikener bliver ikke længere end 10-12 minutter – det er min erfaring, at de fleste står af, hvis en prædiken er længere, siger hun.

Præstegården i Vrensted er ved at blive renoveret i øjeblikket, men Lisbeth Baggesen forventer at flytte ind i løbet af et par uger.

Herefter har hun 300 kvm og en stor have til rådighed – og det glæder hun sig til.

Juli 2005

 

År 2008 – Præst opgiver sine sogne.

Lisbeth Baggesen stopper som sognepræst ved Vrensted og Thise kirker efter tre år. Hun er glad for arbejdet, men er rent menneskeligt aldrig faldet til i Vrensted Præstegård

Lisbeth Baggesen kan ikke holde ud at bo i Vrensted og stopper derfor som sognepræst i Vrensted og Thise sogne. – Hun har ikke lagt skjul på at hun har følt sig meget ensom. Hun trives godt som præst, men hun trives ikke menneskeligt, forklarer provst Lars-Erich Stephansen. Lisbeth Baggesen har ansøgt om at fraflytte sin tjenestebolig, Vrensted Præstegård, og beholde jobbet, men menighedsrådene har ikke ønsket at give hende dispensation.

Bopælspligt – Embedet var slået op med bopælspligt, så det vidste hun da hun søgte stillingen, og hun forventede selvfølgelig at falde til, men sådan gik det ikke, konstaterer Lars-Erich Stephansen. Lisbeth Baggesen har sagt op og fratræder med udgangen af oktober. Hun skulle have holdt afskedsgudstjenester i Vrensted og Thise kirker i går, men de blev aflyst i sidste øjeblik, og Lars-Erich Stephansen overtog de to gudstjenester. – Efter at hun har besluttet sig for at stoppe er det blevet for belastende for hende at prædike, og det er også derfor at hun har frabedt sig afskedsgudstjenester. Så hun er ude af tjeneste – formelt sygemeldt, oplyser provsten.

Det er sædvanligt at et præsteembede står ledigt i et stykke tid, når en præst stopper, så der kan gå et stykke tid, før Vrensted og Thise sogne får en ny præst, fortæller Lars-Erich Stephansen.

Formanden for Vrensted Menighedsråd, Jens Juhl, vil ikke udtale sig ret meget om sagen. – Lisbeth trives ikke i Vrensted og har haft en del fravær, bekræfter han. – Det er kedeligt for alle parter, men der kunne ikke findes en løsning. Bopælspligten har været drøftet i begge menighedsråd, men det har ikke vundet gehør. Vi har den holdning, at når vi har præstegården, skal præsten også bo der, siger Jens Juhl.

At præstens afsked falder sammen med valget til menighedsrådet, giver ikke problemer. Der er fredsvalg i Vrensted og det betyder, at det kommende menighedsråd allerede er dannet. To medlemmer er blevet skiftet ud, mens resten fortsætter, heriblandt Jens Juhl. – Vi forventer at stillingen besættes hurtigst muligt og det er hvad vi vil arbejde på. Men det er noget biskoppen styrer. Der sker ændringer i pastoraterne for tiden og det kan vi godt risikere at komme ind under, siger Jens Juhl.

 

Den afgående sognepræst skulle have holdt afskedsgudstjenester i går i både Vrensted og Thise kirker, men valgte i stedet at tage en utraditionel afsked med sine sognebørn gennem ugeaviserne. –

 

Indlæg i lokale ugeaviser –

Kære Vrensted og Thise sogne. Jeg vil hermed gerne takke af som sognepræst ved Vrensted og Thise kirker. Hjerteligt tak for 3 velsignede år. Tak for den tillid, varme og venlighed, I viste mig fra den første dag. Tak for de mange gode stunder, vi har delt – både de glade og lyse, men også de mørke og triste. Det har været en fornøjelse og en ære at være jeres præst, og det er med stort vemod, jeg forlader stillingen. Det er trist, at vi ikke fandt en løsning på området omkring bopælspligten. Jeg vil imidlertid altid se tilbage med glæde og taknemmelighed på min tid i Vrensted og Thise. Der er ingen steder, jeg hellere ville være præst.

oktober 2008

 

Kvindelig præst kunne ikke være i fred

Sognepræst Lisbeth Baggesen følte sig generet af enlige mænd i præstegården i Vrensted. Derfor sagde hun op.

Andre menneskers mangel på respekt for privatlivet er hovedårsagen til, at Lisbeth Baggesen ikke kunne fortsætte med at bo i præstegården i Vrensted.

Kort tid efter at Lisbeth Baggesen for tre år siden flyttede ind i præstegården i Vrensted, var der indbrud i præstegården. En mand brækkede et vindue op, kravlede ind og gemte sig ovenpå, mens Lisbeth Baggesen var hjemme. Hun led ingen overlast ved indbruddet og der skete ikke så meget andet, end at hun kom til at føle sig utryg. Det er derfor sognepræsten i Vrensted og Thise sogne som omtalt i gårsdagens avis har sagt sin stilling op og flytter fra Vrensted. – Når nu der er skrevet om det, synes jeg menigheden skal have hele sandheden, siger Lisbeth Baggesen. – Det er ikke Vrensted, jeg ikke kan holde ud. Det er præstegården, fastslår hun. Indbruddet blev meldt til politiet, der også fandt ud af hvem manden var. Men Lisbeth Baggesen ønskede ikke at der blev rejst tiltale, da manden var en kirkegænger. – Sket var sket og han fik besked på at holde sig væk, hvilket han har gjort, fortæller hun. Men siden har der været et par andre enlige mænd, der har opsøgt hende i præstegården og ikke helt forstået, hvor hendes grænser gik. – Præstegården ligger lidt afsides, og da jeg kom hjem fra sommerferie i august var to af vinduerne ødelagt, fordi nogen havde forsøgt at komme ind. Det var derfor jeg fik behov for at komme på fysisk afstand nu. Jeg begyndte at gå og tænke, hvad bliver det næste? Jeg har forsøgt at komme videre, men det har undergravet glæden ved at være her. Alle ved jo hvor præsten bor – og at hun bor alene, fortæller Lisbeth Baggesen. Hun søgte menighedsrådene om dispensation fra bopælspligten til at flytte fra præstegården, men menighedsrådene sagde nej, og derfor sagde hun sin stilling op. – Jeg flytter til Hjørring hvor mine nære venner og min familie bor. Det var også dét, jeg søgte om, og jeg har været så glad for det hele herude, så jeg havde jo håbet at jeg fik lov. Samarbejdet med menighedsrådene og personalet har været godt og jeg holder så meget af menigheden, siger hun. Lisbeth Baggesen har ikke fortalt vidt og bredt om sine ubehagelige oplevelser i Vrensted Præstegård. – Præstens arbejde er i sin natur ensomt. Vi skal værne om de mennesker vi kommer i berøring med, så vi kan ikke tale til højre og venstre om de problemer vi har. Jeg har holdt lidt lav profil, for jeg vil ikke hænge nogen ud. Så snart jeg siger noget, begynder folk jo at gætte på hvem det er, og i nogle af tilfældene er det ikke engang sikkert at de selv ved at de har krydset min grænse, påpeger hun. – Jeg går ikke og er direkte bange, men et hjem skal være et sted, hvor man er tryg og glad. I stedet blev det en meget stressende faktor at bo her. Man ved aldrig hvem der ringer på døren. Lisbeth Baggesen har fået et vikariat i Vester Hassing, men skal lige sunde sig lidt, inden hun begynder at arbejde igen.

Oktober 2008