K. Poulsens gørtleri i Brønderslev.

NYTTE- og PRYDGENSTANDE af metal, fra K. Poulsens gørtleri i Brønderslev.

Med et minimum af værktøj, men fuld af virkelyst og energi, lagde K. Poulsen i 1925 grunden til sin virksomhed. Forinden havde han gennem et års tid været medindehaver af et andet firma i branchen, som han startede i kompagniskab med, N. Barslund. – K. Poulsen ville imidlertid stå helt på egne ben, og inden længe var hans gørtleri og metalstøberi et foretagende, der blev regnet med.

Til at begynde med omfattede produktionen væsentligst af støbning af rågods i metal, såvel hånd som maskinformet, men efterhånden som virksomheden blev udvidet, og nye maskiner blev anskaffet, gik man over til også at fremstille færdige varer, som f.eks. dørgreb, dørhanke og beslag for stålvinduer m.m.

Før krigen var denne produktion så stor, at den i det væsentligste beskæftigede cirka 10 mand, men da der under krigen kom forbud mod anvendelse af metal til disse varer, måtte mandskabet nødvendigvis indskrænkes. Der opretholdtes dog under krigen ret god beskæftigelse, idet man slog ind på fremstilling af foringer, karburatordele og andre reservedele til biler og motorer, ting der ikke mere kunne fremskaffes i udlandet.

Ovennævnte blev i ret høj grad udført som massefabrikation, men K. Poulsen har altid gennem årene interesseret sig for det kunstbetonede inden for faget, og der er da også efterhånden udført adskilligt i den retning på værkstedet, dels efter andres og dels efter egne tegninger og modeller. Ting som fanebeslag og Aladdins-lamper for gravsten og indhegninger af gravsteder.

Poulsen begyndte i sin tid sin virksomhed i et lille, meget beskedent værksted i gården i Vestergade 20, men efter, at der i årenes løb gang på gang er udvidet, er pladsen nu blevet for trang, og da det ikke er muligt at udvide her, har Poulsen erhvervet en større ejendom i Gravensgade 4, som nu er under omforandring. Her vil der blive de bedste arbejdsforhold for arbejderne og mulighed for udvidelse af produktionen, sådan at man kunne påtage sig enhver opgave inden for branchen.

I tidens løb har K. Poulsen forstået at omstille fabrikationen efter de stadig skiftende krav, og ved samvittighedsfuld betjening af sine kunder har han oparbejdet en virksomhed, der nyder almindelig anseelse og efter den nye udvidelse af virksomheden, turde fremtiden ventes at byde på yderligere fremgang.

Kilde: BRØNDERSLEV – VILDMOSENS HOVEDSTAD

Af Hakon Mielche