Postmester Carl Klitgaard

Carl Klitgaard (historiker og postmester). Carl Klitgaard har været en yderst værdifuld mand for byen Brønderslev. Ikke nok med, at han varetog embedet som postmester i Brønderslev i en årrække, han sørgede også for at historierne blev fortalt/skrevet. I hans store og set med mine øjne mesterlige værk om Vester Brønderslev sogns og Brønderslev købstads historie, fortæller han detaljeret om, hvad det var værd at vide om sognet og om byen.

Periode går fra før 1459 og måske frem til 1942?

Emne- og personregister findes bagerst i bogen fra side 235-252.

Carl Klitgaard, født i Blokhus den 6.12.1868

Død i Hjørring den 1. juli 1957 (88år)