Pluk af minder fra min barndom af Kirsten Hyldgård Olsen

 

Pluk af minder fra min barndom

af Kirsten Hyldgaard Olsen
f.1944 i Åsendrup

Kilde: Lokalhistoriske Arkiver Løkken-Vraa

Mit navn er Kirsten Hyldgaard Olsen, og jeg er årgang 44. Jeg er født og opvokset på ejendommen Roden i Aasendrup. Mens jeg var lille, boede min bedstemor hos os i nogle år. Det jeg husker, hun lavede, var at passe mig, gøre og rent og strikke. Det var meget praktisk, at hun var hos mig, så kunne mor og far roligt gå i marken, og hun var også barnepige, når de skulle i byen. När vi var alene hjemme legede vi ofte med påklædningsdukker, eller også sad vi på hver sin side af spisebordet, der var rundt, og så trillede vi bold. Jeg havde nogle bolde, og dem trillede vi over bordet til hinanden, og det var vi så dygtige til, at vi kunne have flere bolde trillende frem og tilbage samtidig. Når en bold trillede på gulvet, hentede jeg den altid, for min bedstemor havde et dårligt ben. Jeg kan ogsh huske en mindre glædelig ting. Min far og jeg var gået op på høloftet for at sove middagssøvn i det friske hø, og pludselig hørte vi en bil. Far gik ned for at se, hvem der kom, og derfor fik jeg så travlt med at komme bagefter, at jeg faldt ned ad trappen. Så husker jeg ikke mere, for doktor Sørensen fra Vrensted var der, og han sagde, at jeg skulle ligge i sengen i otte dage på grund af hjernerystelse. Min bedstemor havde dengang dårligt hjerte og måtte af og til ligge i sengen, og derfor spurgte jeg, om jeg ikke måtte nøjes med at ligge i fire dage og så ligge de andre fire dage engang, når bedstemor var syg. Jeg sov nemlig i værelse sammen med hende.

Kontakten til Amerika

I mit hjem havde vi livlig kontakt med Amerika, som det mest blev kaldt dengang. Far havde tre søskende, som var rejst derover i deres yngre dage, og de skrev til både os og bedstemor. Jeg kan også svagt mindes, at faster Inger besøgte os og bedstemor. Jeg tror, det var i 1949. Jeg husker, at far og jeg hentede hende på stationen i Vrensted, og jeg tror, at det var i slæde. Måske har det været et julebesøg. Jeg blev gode venner med min faster, og vi blev faktisk penneveninder. Hun skrev regelmæssigt til min fødselsdag, lige til hun blev gammel og ikke kunne se. I min barndom sendte hun af og til en pakke fra Amerika til bedstemor. Den skulle hentes på stationen, og det var ret eventyrligt, når de pakkerkom med varer, som vi dengang ikke kunne få, fordi det stadig var kort efter krigen. Det var svesker, rosiner, kaffe, stof til en kjole og nogle helt fantastisk gode flødekarameller. I sommeren 1951 fik bedstemor og jeg syet ens kjoler af stof, som faster Inger sendte.

Stil skrevet på Halvorsminde 1960:

Mit hjem og min hjemegn

Mit hjem ligger ca. 3 km fra Løkken, der er 37 tdr. dertil. Stuehuset er over 200 år gammelt, det er med bindingsværk og stråtag. Haven var for nogle år siden meget stor, men ca. halvdelen er lavet til et lille hegn, hvor de små kalve græsser om sommeren. Et stykke er også blevet beplantet, så haven har fået en mere passende størrelse. Så er der eng som støder lige ned til en bæk der hedder “Klostergrøften” Sydøst for ligger Vrensted det er det sogn, hvor jeg hører til. Der handler vi i Brugsen og hos købmanden. Der er tre købmænd i byen og et andelsmejeri som hedder ”Lykkens Prøve” der blev bygget i 1915. Forsamlingshuset ligger lige overfor. Så er der en fryseboks og en helt ny skole, der blev taget i brug første gang den 12 august sidste sommer. Så er der forskellige foreninger, og den jeg lige vil nævne, er 4H Klubben, den er jeg medlem af. Kirken hedder Skt. Thøger og lige syd for kirkegårdsdiget ligger noget, som her Skt. Thøgers Kilde. Så er der noget som hedder Thøgerslund og Thøgersminde, alt dette er opkaldt efter en munk, der kom og anlagde kirken omkring år 1100.

Vores nabo hedder Peter Andersen. De har to piger på alder med med mig.

Det var beskrivelsen om mit hjem og min hjemegn.

4H arbejde – Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred

Jeg var med i 4H-arbejdet, men desværre ikke i så lang tid. Jeg begyndte, da jeg gik i syvende klasse. 4H er landbo organisationernes ungdomsarbejde og man kunne arbejde med dyr, mark eller husholdning.

Jeg havde en 4H-have i 1959 og igen i 1961 Jeg fik et lille stykke jord sat af i roemarken, det skulle have en vis størrelse. Jeg skulle selv planlægge, købe blomster- og grønsagsfrø, så og passe haven hen over sommeren. Der skulle føres regnskab og gøres notater over arbejdet. To -tre gange i løbet af sommeren kom 4H-konsulent Jacob Lyager sammen med repræsentanter for husmandsforeningen for at rådgive og se, hvordan vi klarede opgaven. Det føltes som en slags eksamen. Om efteråret holdt vi afslutning med udstilling af resultaterne af vores arbejde i forsamlingshuset. Det var en stor begivenhed. Om vinteren arrangerede 4H smásløjd, og det var jeg også med til. Det var jeg glad for, og jeg har endnu nogle ting, som jeg lavede dengang. Det var smykker i træ, horn og ben, skafter til knive og salatskeer og den slags ting. Det foregik i Vrensted i den nye skoles kælder en eftermiddag om ugen.

Da vinteren sluttede, havde vi en udstilling i forsamlingshuset, og jeg fik en præmie for mit arbejde. Det var et sæt med seks små file til hobbybrug. En gang mange år senere havde 4H en jubilæumsudstilling på dyrskuet i Hjørring, hvor nogle af mine ting fra dengang var med. Jeg har endnu hæftet “Regnskab over dyrkning af Have- og Markafgrøder” for året 1961, hvor jeg deltog for anden gang. Den indeholder lister over tidsforbrug, arbejdets udførelse, frøforbrug og regnskab.

Til slut er der en beretning om arbejdets gennemførelse:

Sommeren 1961:

Mine afgrøder har i sommerens løb groet helt godt, selv om jeg ikke har haft tid til at passe dem så godt, som jeg skulle. Jeg har nemlig haft plads på et sommerpensionat, det giver jo god løn, men temmelig sparsom fritid. Det har nu ikke været så slemt med ukrudt, for jorden er pæn og ren, der hvor jeg har min have. Jeg fik sået lidt sent i år, men det gjorde ikke så meget, kun græskarrene tog skade af det, og jeg tror ikke, de når at blive store, før frosten kommer. En del sidder jo i jorden endnu, så der skulle jo noget mere til regnskabet, men det er der ikke noget at gøre ved. Det er 2. ár jeg er med i 4H med et års mellemrum. Nu da jeg er kommet ud at tjene, vil jeg nok ikke være med mere, jeg kan ikke få tid til at passe det

 

4H-klubben

Mens jeg var med, blev der stiftet en 4H-klubi Vrensted. 4H-arbejdet blev ledet af Husmandsforeningens Husholdningsudvalg, hvis formand, Edith Olesen, var meget entusiastisk. På den tid var det almindeligt, at der blev lavet en børneklub, hvor børnene så kunne lære at styre en forening, og jeg må sige, at det var en god øvelse i at organisere. Vi holdt stiftende generalforsamling, og der blev valgt en bestyrelse, som jeg var medlem af. Vi holdt bestyrelsesmøder, lavede små arrangementer og stod selv for så mange som muligt af aktiviteterne.

Engang holdt vi en havefest med tombola, tivoli og slik- og kagebod. Det var et kæmpe arbejde som vi klarede fint, og jeg kan ikke huske, at det var træls at cykle til disse arrangementere selv om de fleste af aktiviteterne foregik langt øst for Vrensted, fordi de fleste medlemmer boede der.

Da jeg blev voksen, kom jeg i Husmandsforeningens Husholdningsudvalg i Ingstrup. Da var jeg selv med konsulent Jacob Lyager ude og bedømme 4H-haver.