Billeder Pilgårdsvej, Nørkær – Ejendomme som har haft husdyr

Billeder er fra Det Kongelige Biblioteks luftfoto

Pilgårdsvej:

Pilgårdsvej 29, Ågaard, købt op af en nabo
Pilgårdsvej 42, kaldet “det gule palæ” har kun været beboelse

 

Nørkær 18 et mindre sted dog med lidt besætning tidligere
Ejlertsgaard på Nørkær er fjernet i 1950erne

Sagfører Anders Olesens barndomhjem
Østergaard, Pilgårdsvej 90 var tidligere ejer af gdr. Chr. N. Østergaard og senere sønnen Niels Østergaard ; jorden er nu solgt fra
Østergaard, Pilgårdavej 90
Pilgårdsvej 51, Mikkelsminde tidligere ejer af Ole Helledie, senere omdøbt til Lindegården af ny ejer Niels Østergaard- drives ikke som landbrug

 

 

Pilgårdsvej 124 Havrevang, var ejet af Anton Gjerlev nu solgt og nedlagt som landbrug
Pilgårdsvej 124, Havrevang

 

Pilgårdsvej 104, var ejer af Marie Sørenssn som solgte til forpagter Jens Svenninggaard nu nedlagt som landbrug og indrettet til Bosted

 

Pilgårdsvej 164, Enggaarden
Pilgaardsvej 162, Aftægtsbolig til Hedegaard

 

Pilgårdsvej 191, Hedegaard som var ejet af sognerådsformand Peder Bonnerup. Er i 2020 en stor svineejendom. Ejermartin Andreasen, Serritslev i 2020
Pilgårdsvej 199,  Toftegaard nu nedlagt som landbrug var ejer af Maren og Thomas Drivsholm og senere sønnen Jens Drivsholm

 

Pilgårdsvej 216,  Eriksminde en af de største gårde i Vrensted med svinebesætning, var i sin tid ejet af Handelsmand HNs Thomsen og Maren de købte hus på Stationsvej og solgte til en søn. I dag er det en datters søn Ole Olesen her i 2020

Forfatter: Jens Otto Madsen

Født og opvokset i Vrensted