Pigtrådsmusikken i Brønderslev i 1960’erne

af Jens Dalgaard-Nielsen

Pigtrådsmusikkens start i Brønderslev kan fastsættes helt præcist, det skete nemlig med debuten af byens første pigtrådsband, The Nameless, lørdag den 19. september 1964 kl. 20 i Hotel Phønix store sal.

The Nameless på scenen i Hotel Phønix lige før deres debut som Brønderslevs første pigtrådsband. Fra venstre er det John Nielsen, rytmeguitar og sang, Jens Dalgaard-Nielsen, singleguitar og sang, Mogens Jensen, trommer, og Per Hansen, basguitar og sang.

I mandagsudgaven af Aalborg Stiftstidende stod der bl.a.: ”PG-klubben og hus-orkestret ”The Nameless” halede en formidabel succes i land. Sjældent har et debuterende pigtraads­orkester faaet en saa forrygende start som ”The Nameless”. De fire friske Brønderslev-drenge havde greb om deres publikum fra starten og gav alt, hvad stemmer, mikrofoner, guitarer, trommer og forstærkere kunne kapere……..Orkestret havde medvind endnu inden det kom på tribunen, og da drengene indtog deres pladser – ulasteligt klædt, jakkesæt og slips – ville jubelen ingen ende tage. Orkestret kvitterede med en stribe ”vilde” numre og holdt stilen i fire stive timer nonstop foran et publikum, som ustandseligt raabte paa at faa deres yndlings-beatlesnumre gentaget, hvilken de også fik”.

Fra Giro 413 til pigtrådsmusik

Set i det store perspektiv, var aftenens begivenhed i Brønderslev noget lignende det, som skete i alle andre danske byer på den tid. Hos en stor del af ungdommen var der simpelthen et kolossalt opsparet behov for ”noget andet” end det gængse. Og ud fra Aalborg Stifts­tidendes dækning af brønderslevbegivenheder, set i perioden 1. januar 1960 til vi startede pigtrådsbølgen i september 1964, må man også sige, at for de, der ikke interesserede sig for fodbold, danseskole eller spejderliv, så skete der, reverenter talt ”ikke en skid” for unge mennesker i Brønderslev.

Når datidens teenagere i den grad tog pigtrådsmusikken til sig, skete det sikkert både som en reaktion på et kedsommeligt ungdomsmiljø og et kedsommeligt musikudbud, med mindre man interesserede sig for musikken på Giro 413, jazz eller klassisk musik.

Hvad jeg kan fortælle om pigtrådsmusikkens start, er derfor ikke unikt som sådan. Men historien om pigtrådsmusikken i Brønderslev, er selvfølgelig speciel for Brønderslev og for de, der var unge dengang og for os, der var med i det.

Pigtrådsmusikkens startdato er sådan set rigtig nok, men dog en sandhed med modifikationer, for faktisk havde Brønderslev en kort visit af en dansk pigtrådsgruppe, The Sharks, ved VU’s nytårsfest den 11. januar 1964. I annoncen for arrangementet stod bl.a. ”Stort underholdningsprogram, som præsenteres af kapelmester HENNING BLEGVAD med Orkesteret The Sharks, sangerinden Anette Kay samt den amerikanske showmand Sal Briggs”.

Det var dog en enlig svale, der jo som bekendt ikke gør nogen sommer, da musikunderholdningen i Brønderslev indtil 19. september udelukkende bød på orkestre med traditionel dansemusik plus jazz ved nogle lejligheder. Det var sådan noget som Poul Poulsens orkester fra Skive, Mosegruppen, Erik Kjærs populære orkester fra Silkeborg, Dybvad Orkester, The Smiling Boys med sangerinden Wivian Nor, Trowa-kvartetten og Svend Nicolaisens orkester med sangerinden Bente Merete.

Den slags orkestre kunne man stadig i et vist omfang danse til efter The Nameless startede pigtrådsmusikken, men reelt blev der vendt op og ned på musikudbuddet i Brønderslev, og i de kommende år gik det stærkt. Pigtrådsmusikken var for alvor kommet til Brønderslev.

Vi starter PG Klubben

Pigtrådsmusikken var først og fremmest forankret i den popklub vi stiftede, PG Klubben kaldte vi den. PG betød ikke noget specielt, det var snarere en betegnelse vi fandt på og som blev et varemærke for pigtrådsmusik i Nordjylland. Måske kunne det læses som ”PiGtråds Klubben”.

The Nameless spiller i PG Klubben, Hotel Phønix, foråret 1965.

PG Klubben er tæt forbundet med The Nameless, idet det var musikerne fra gruppen som, sammen med nogle jævnaldrende kammerater, blev enige om at stifte en popklub, hvor Nameless kunne optræde som en slags husorkester. Oprindeligt var det idéen, at de ”skulle stille sig gratis til rådighed for klubbens arrangementer” mod at få udgifterne til ”rekvisitter” dækket. Samtidig skulle der opbygges en kapital til at få, i første omgang, landskendte pigtrådsorkestre til Brønderslev.

Hvilke tanker vi i øvrigt gjorde os med hensyn til det organisatoriske og det økonomiske, husker jeg ikke noget om. Arrangementerne skulle foregå på det lokale Hotel Phønix, og vi må have aftalt med hotellets forpagter, Hilding Anderson, at vi kunne leje et lokale til en stiftende generalforsamling og den store sal til det første arrangement. Vi har sikkert også forestillet os, at vi selv skulle være med i bestyrelsen. Det kom vi i hvert fald ifølge avisens referat den 11. september 1964.

Til den første bestyrelse blev Nameless’s rytmeguitarist og forsanger, John Nielsen, valgt til formand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var: Per Mørk, næstformand, Henning Christensen, sekretær, jeg blev kasserer. De øvrige var Jørgen Thomasen, Per Hansen og Mogens Jensen.

Og pigtrådsmusikken i Brønderslev fik en flyvende start. Den første avisartikel, hvor vi er omtalt med billede, er den 6. august 1964. Den 8. september er der annonce og omtale vedrørende dannelsen af pigtrådsklubben, den stiftende generalforsamling samt det første pigtrådsarrangement. Den 11. september bliver generalforsamlingen omtalt, den 17. september er der foromtale af det første arrangement og den 21. september var der en anmeldelse af klubbens første pigtrådsaften, der jo samtidig var debut for The Nameless.

Tre år med pigtrådsmusik

PG Klubben blev en bragende succes, og i de næste tre år var der arrangement på arrangement på Hotel Phønix. 80 % af arrangementerne lå på søndag aftener. The Nameless spillede der mange gange, specielt i den første sæson, og gennem klubbens tre leveår var der både danske og udenlandske grupper på besøg.

Det klart største arrangement i den første periode, var den 31. januar 1965 med den engelske pigegruppe ”The Liverbirds” fra Liverpool. Som der stod i annoncen: ”Det hidtil største pop-arrangement i Vendsyssels historie”. Der var stor foromtale og i øvrigt forhøjet billetentré, fra de normale 2 kr. til 6. kr.!!

Ifølge anmeldelsen var der 6-700 unge mennesker i så energisk udfoldelse, at kondensvandet drev ned af væggene og tapetet løsnede sig her og der.

Senere skulle det blive endnu større med The Hollies inklusive Graham Nash. De gæstede PG klubben den 22. maj 1966.

Ud fra annoncer og omtaler i Aalborg Stiftstidende i perioden september 1964 til november 1967, har jeg lavet en opgørelse over arrangementerne i PG Klubben. Efter november 1967 var der andre, der arrangerede popmusik i Brønderslev, bl.a. den såkaldte Saltum-Tårs Popklub, også kaldet ATP Klubben.

 

Perioder Antal arrangementer Antal grupper  

Antal medvirkende grupper

 

Lokale Brønderslev grupper Udenbys/­lands­kendte grupper Udenlandske grupper
Første sæson:

19. sept. 1964 –

6. okt. 1965

25 32 15 15 2
Anden sæson:

24. okt. 1965 –

1. sept. 1966

35 55 16 30 9
Tredje sæson:

4. sept. 1966 –

6. nov. 1967

45 88 16 49 23

Selv om oversigten skal tages med det forbehold, at jeg ikke har fået alt med, tror jeg, den i det store og hele giver et retvisende billede af aktiviteterne i PG Klubbens treårige eksistens.

At der kom mange landskendte grupper som f.eks. The Defenders, The Hitmakers, Sir Henry and His Butlers, Peter Belli og hvem han nu havde med, i klubbens tredje sæson, tager jeg som et tegn på, at det lakkede mod enden af pigtrådsperioden. At de landskendte grupper spillede meget i Vendsyssel på det tidspunkt, er vel udtryk for den generelle tendens til, at ”tingene” kommer forsinkede til Vendsyssel i forhold til København og Sjælland. I 1967 var der måske ikke længere så stor efterspørgsel på Sjælland, og så måtte grupperne tage til takke med arrangementer i Jylland.

Pionerindsats

I dag lever vi i en verden fyldt med tilbud om aktiviteter og underholdning, ikke mindst på de såkaldte sociale medier.

På en måde var det nemmere selv at starte noget nyt dengang i 1960’erne, der skete ikke så meget for unge mennesker, og en ting mere: Vi havde ikke ret mange penge, så vi skulle være kreative.

Der var ingen, der kunne fortælle os, hvad vi skulle gøre. Ungdomsaktiviteterne var koncentrerede om sport, specielt fodbold, og vi havde friluftsbadet om sommeren. Der var en smule ungdomsskolevirksomhed i Brønderslev i begyndelsen af 1960´erne, men det har jeg først konstateret nu, her mange år efter, ved at studere de gamle aviser. De kommunale musikskoler eksisterede slet ikke.

PG Klubbens økonomi

Den omfattende musikalske aktivitet i PG Klubben gav sig også udslag i en økonomisk ditto. Til hvert arrangement var der omkostninger til orkester, annoncering, leje af sal, dørvogtere, diverse som f.eks. ostemad og kaffe, øl og vand til musikerne og måske også til klubbens bestyrelse, der typisk tog sig af det praktiske ved arrangementerne.

Jeg har desværre ikke noget regnskabsmateriale fra PG Klubben, men jeg kan huske at The Nameless fik 400 kr. pr. gang de spillede i den første sæson. Modellen med at spille gratis duede ikke, fandt vi hurtigt ud af.

1965-66. The Nameless i øvelokalet på Søndergades skole. Fra venstre John Nielsen med Pers Höfnerbas, Mogens Dyrberg ved trommerne, Per Hansen har en finger med i spillet samt denne artikels forfatter, Jens Dalgaard-Nielsen med sin KENT elguitar.

Hvis vi, for eksperimentets skyld, skal gøre os en forestilling om, hvordan økonomien sådan cirka må have set ud i PG Klubbens første leveår, kan vi regne med 22 arrangementer, når vi ser bort fra generalforsamlingerne. Ganger vi med mulige omkostninger på måske 800 kr. pr. gang, får vi samlede omkostninger i klubbens første sæson på kr. 17.600.

Det var i 1965 kroner. Hvis vi omregner værdien til nutidskroner, svarer det til ca. 183.000 kr. (i 2020), ifølge Danmarks Statistiks prisberegner.

Der var penge i kassen, da jeg aflagde regnskab ved generalforsamlingen 6. oktober 1965, så omsætningen må have været noget højere.

Året efter fortalte kasserer Anders Lerwick (han blev mest kaldt Sanvig til efternavn dengang) ved generalforsamlingen 1. september 1966, at omsætningen i PG Klubbens anden sæson havde været 76.000 kr. på baggrund af omkring 10.000 gæster. I nutidskroner svarer det til ca. 750.000 kr.

Udover Anders bestod bestyrelsen i PG Klubbens anden sæson af formand Torsten Sørensen, sekretær Birgitte Bering, John Nielsen, Bjarne Nielsen, Freddi Christiansen samt Finn Børgesen.

På generalforsamlingen valgte man i øvrigt at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer fra syv til fem.

Ved valget til bestyrelsen for det kommende år blev Bjarne Nielsen valgt til formand, Jørn Agerbæk blev kasserer. Derudover blev Benny Andreasen, Anne Marie Holst samt Finn Jensen valgt.

Andre brønderslevgrupper i PG Klubben

Udover at PG Klubben lavede arrangementer for de lokale og tilrejsende unge, fungerede den også som rugekasse for de brønderslevgrupper, der blev dannet i kølvandet på The Nameless’ succes. De havde typisk intet anlæg, knap nok elektriske guitarer, så de fik lov til at låne guitarer og anlæg og spille i pauserne. Her fik bl.a. den første udgave af The Pretenders, The Swagmen, The Amblers og The Excentrics/Blues Progress deres ilddåb foran et publikum.

Et andet fænomen fra slutningen af ”pigtrådsalderen” var de såkaldte go-go konkurrencer, hvor piger ”dansede for”, enten på selve scenen eller mere avanceret i et ”bur” for sig. Den 20. august 1967 var der således en slags landsdels go-go konkurrence i PG Klubben, hvor den pige, der vandt, kunne gå videre i en landsdækkende konkurrence med en præmie i form af en tur til Mallorca. I Brønderslev vandt en lokal pige, Lene Casper, og hun blev nummer 2 i finalen, der blev afholdt i Odense.

Set i bakspejlet

Pigtrådsperioden i Brønderslev varede en tre-fire år. For os, der var med, var det en spændende periode af vores ungdomstilværelse, tingene gik hurtigt, og vi så os aldrig tilbage ”over skulderen”. Inden vi havde set os om, var perioden slut og flowerpower, hash og det, der var værre, holdt deres indtog i Brønderslev. Hvor Brønderslev i en periode var pigtrådens ”Mekka” i Vendsyssel, i et fredeligt musikalsk brud med fortiden, blev den nu landsdelens centrum for hash og narkohandel.

Men det er en helt anden historie, og for mit eget vedkommende husker jeg ”pigtrådstiden” som ret naiv og uskyldig. Et eksempel er, at jeg i PG Klubbens første sæson, hvor jeg var kasserer, gik hjem fra arrangementerne med klubbens grønne pengekasse i hånden som en anden skoletaske, uden at skænke det en tanke, at der kunne være nogen problemer i det. Jeg blev da heller aldrig antastet, men kunne gå hjem og tælle de fedtede mønter og fem- og ti kronesedler i min seng, mens ørerne summede af aftenens ”larm”.

Ved pigtrådsperiodens afslutning, var jeg og mine kammerater på vej mod nye musikalske horisonter. Men pigtrådstiden, med dens ungdommelige søgen mod noget andet end ”det gængse”, vil nok altid blive stående for min generation, som en vigtig del af vores ungdoms dannelse. En dannelse, der måske stadigvæk sætter kursen for vores færden, mere end vi egentlig gør os bevidst til daglig.

Stille afslutning

PG Klubben sluttede mere eller mindre i efteråret 1967. I Aalborg Stiftstidende figurerer en del artikler om dårlig økonomi og forsøg på at køre videre med forskellige udenbys samarbejdspartnere. Den 26. januar 1968 meddeler avisen, at PG Klubben er blevet afløst af Saltum-Taars Popklub.

En kort, men hektisk periode i Brønderslevs musikliv var slut.

Pigtrådsmusik i biografen ”Bien”

En beskrivelse af pigtrådstiden i Brønderslev er ikke fuldstændig uden en omtale af pigtrådsmusikken, der blev spillet i biografen ”Bien”.

”Hit Hause” stod der faktisk på et skilt biografejer Karl Gunnar Fuglsang i 1965 lod fremstille for at annoncere, at der også var pigtråd i biografen.

Forbilledet var selvfølgelig det ”Hit House”, der så dagens lys på Frederiksberg i september 1964. Her blev der spillet pigtrådsmusik i lange baner, og det blev der altså også i biografen Bien i Brønderslev.

Bien blev samtidig byens uofficielle øve- og samlingssted for specielt nogle af byens yngre pigtrådsgrupper. Fuglsang stillede salen gratis til rådighed, inklusive lys, strøm og varme. Modydelsen udviklede sig til, at de forskellige grupper spillede for biografgæsterne før eftermiddagsforestillingen om søndagen.

Det nævnte ”Hit Hause” blev i øvrigt hurtigt omdøbt til ”Hit Temple”, måske havde man fundet ud af stavefejlen. På et tidspunkt i begyndelsen af 1966 blev de første fem rækker sæder fjernet, der blev lavet mikrofonanlæg på scenen, og i stedet for søndagens eftermiddagsforestilling, blev der udelukkende spillet pigtrådsmusik.

Hit Temple blev en stor succes. I Aalborg Stiftstidendes brønderslevspalte har jeg kunnet registrere 27 arrangementer i perioden mellem april 1965 indtil marts 1966. Der har sikkert været en hel del flere, inden Fuglsang begyndte at reklamere med det.

Hvor populær pigtrådsmusikken var i sin glansperiode, fremgår af, at der både kunne afholdes pigtrådsarrangement i Bien søndag eftermiddag, dog nok med et lidt yngre publikum, og samme aften i PG Klubben på Hotel Phønix.

De enkelte pigtrådsgrupper og deres medlemmer

De forskellige pigtrådsgrupper i Brønderslev blev dannet af drenge og unge mænd ud fra forskellige kammeratskabsgrupper. Nogle eksisterede dog så kortvarigt, at de ikke nåede at sætte sig spor i f.eks. aviserne eller på anden vis. Så de grupper jeg beskriver, er de otte, som det har været muligt at finde oplysninger om, og som det har været muligt at interviewe nogle af medlemmerne om.

Grupperne omtaler jeg i den rækkefølge de første gang blev nævnt offentligt i omtaler eller annoncer i henholdsvis Vendsyssel Tidende og Aalborg Stiftstidende. For sidstnævntes vedkommende fortrinsvis på lokalsiderne.

The Nameless

Gruppen blev startet af Per Hansen og mig, formentlig på et tidspunkt i 1963. Vi gik begge i realklasserne på Søndergades skole og kom sammen i vores fritid. Vi aftalte at jeg skulle spille det man kaldte singleguitar og synge, Per skulle spille basguitar og synge.

December 1965. Her giver vi et juleshow i en af Brønderslevs tøjforretninger.

Efter et stykke tid fik vi en af vore kammerater fra lokalområdet, John Nielsen, med på rytmeguitar og sang, og han trak en af sine kammerater, Mogens Jensen, med. Han skulle spille trommer.

Efter at have øvet os et stykke tid, først i Mogens’ kælderværelse, senere i et klasselokale på skolen, ville vi gerne optræde for andre. Da der ikke umiddelbart viste sig nogle muligheder for det, fandt vi på, sammen med jævnaldrende kammerater, at stifte en popklub, der jo fik navnet PG Klubben.

Efter vores debut den 19. september 1964, spillede vi stort set hver anden søndag i klubben og fik efterhånden også engagementer rundt omkring i landsdelen.

Juni 1991. The Namelessrevival i Den runde Pavillon i Brønderslev.

Fra januar 1965 blev Mogens Jensen afløst af Mogens Dyrberg på trommerne og i løbet af sommeren 1965 kom Bjarne Nielsen med på rytmeguitar og sang. Han aflastede dermed John, der kom i forgrunden med det repertoire, vi efterhånden kom ind på, bl.a. med kopinumre af The Rolling Stones og flere numre med ”rhythm-and-blues” præg.

Gruppen var aktiv i perioden fra debuten i 1964 og til sommeren 1966, hvor Mogens og jeg gik med i en anden brønderslevgruppe, The Pretenders, mens John og Bjarne dannede en ny gruppe, Richard Cory’s Group.

The Nameless blev kortvarigt gendannet to gange i begyndelsen af 1990’erne, hvor vi med stor succes spillede bl.a. en jubilæumskoncert i Brønderslev. Gruppen var også med i 2014 ved fejringen af 50 året for pigtrådsmusikkens start i Brønderslev

The Amblers

Denne gruppe blev den anden der dukkede op i Brønderslev, de blev første gang nævnt i avisen i december 1964. De spillede derefter bl.a. en hel del på Lønstrup Badehotel lørdag-søndage.

Gruppen voksede ud af et antal unge, der ofte samledes på Bjarnes værelse for at lytte til den tidlige pigtrådsmusik. De fire medlemmer var Bjarne Nielsen, singleguitar og sang, Søren Poulsen, basguitar, Villy Christensen, rytmeguitar og Finn Findinge, trommer. Finn blev senere forsanger og Søren Nørgaard afløste ham på trommerne.

De spillede til baller og deltog i pigtrådsmusikkonkurrencer indtil sommeren 1965, hvor de blev opløst, da Bjarne gik med i The Nameless. I hele deres aktive periode spillede de kopinumre af bl.a. The Beatles, The Rolling Stones og The Animals.

Til at hjælpe dem med at skaffe engagementer havde de en manager, Villy Sørensen, der dog ikke var fra Brønderslev, men fra Øster Vrå.

Udover at spille var Bjarne Nielsen også meget aktiv i det organisatoriske, idet han var formand for PG Klubben i dens tredje og sidste periode 1966-67.

The Headshakers

Gruppen var tidligt på færde i pigtrådssammenhæng i Brønderslev, men eksisterede dog kun i omkring et halvt år. Den havde den klassiske besætning for pigtrådsgrupper og bestod af Hans Evang Christensen, der spillede singleguitar, Hans Nielsen, der spillede basguitar og sang, Jørgen Thomasen på rytmeguitar og Kjeld Krogsbøl Jakobsen, kaldet Kjeld Dun, på trommer.

De er første gang omtalt i en af de lokale aviser i februar 1965.

Gruppen blev stiftet af barndomsvennerne Hans Nielsen og Jørgen Thomasen. En periode var Frits Mogensen med som sanger og Benny Nørgaard Andreasen var kortvarigt med på trommer. De spillede kopinumre af bl.a. The Rolling Stones, The Kinks, The Who og havde også et par Elvisnumre med.

De havde en medhjælper i skikkelse af Steen Løbger, der både agerede roadie og økonomiske støtte, da han bl.a. købte et ekkoanlæg til dem.

Ligesom The Amblers havde de Villy Sørensen, Øster Vrå, som manager.

De fik dog ikke rigtigt nogen engagementer, så de stoppede igen i løbet af foråret 1965 og bortset fra Hans Nielsen, gik de øvrige medlemmer til andre brønderslevgrupper.

The Swagmen

Lige i hælene af The Headshakers dukkede en anden ny gruppe op, nemlig The Swagmen. De kom til at eksistere i længere tid end The Headshakers, idet man kan følge deres meritter på pigtrådsscenen i knap to og et halvt år.

De optrådte første gang i Bien ved ”pigtrådsmusik før eftermiddagsforestillingen” og var måske den gruppe, der inspirerede biografejer Karl Gunnar Fuglsang til at indføre pigtrådsmusik søndag eftermiddage i stedet for de normale biografforestillinger.

Den længstvarende besætning i gruppen var Freddi Christiansen, rytmeguitar, Jørgen Hjelm Johannesen, singleguitar og lejlighedsvis sang, Jeppe Arild Jensen, basguitar og ind i mellem sang, Knud Erik Vestenbæk, forsanger, samt trommeslager Søren Nørgaard.

I kortere og længere perioder havde de også en række andre lokale pigtrådsmusikere inde over. Det var Heinz Trudslev, deres første trommeslager, Else Simonsen og Jørgen Thomasen på elorgel, og Kjeld (Dun) Jakobsen som forsanger.

Desuden havde de en meget dedikeret hjælper i Niels Anton Thomsen, der ydede en stor indsats for dem samt en chauffør, Poul Jensen, der kørte for dem til engagementerne rundt omkring.

De øvede til at begynde med i Bien, men fik senere øvemulighed i fabrikslokalerne hos Cementstøberiernes Redskabsforsyning. Deres repertoire tog udgangspunkt i numre af The Kinks og The Rolling Stones, men også kopinumre af repertoirerne hos The Shadows, The Beatles og The Hollies var at finde på deres spilleliste.

The Swagmen havde Brønderslevs bedste singleguitarist i Jørgen Hjelm Johannesen og desuden havde de det bedste anlæg, som de i øvrigt ikke var karrige med at udlåne til andre grupper i byen, der ikke var så godt kørende.

De var med i flere af tidens mange pigtrådskonkurrencer og de blev nummer 2 i en konkurrence i Løkken ved sommerfesten i 1966.

Gruppen havde et af deres sidste engagementer sommeren 1967, hvorefter de gik i opløsning. Da flere medlemmer flyttede fra landsdelen, kom de ikke til at spille sammen mere.

The Pretenders

Mens The Nameless var de første, blev The Pretenders de største, og her snakker vi vel at mærke om 1960’erne i Brønderslev. I øvrigt blev Pretenders den eneste af tressergrupperne i Brønderslev, der fortsatte med at spille efter at pigtrådstiden var ovre.

Forklaringen er nok, at de ikke spillede decideret pigtrådsmusik, men snarere ”blød” rock, der appellerede til en meget bredere skare end den oprindelige pigtrådsmusik.

The Pretenders blev startet af fire unge, der var eller havde været klassekammerater på Søndergades Skole. Poul Vejby og Martin Bøgild begyndte på et tidspunkt at spille lidt guitar sammen, og omkring eftersommeren 1964 kom Sten Fuglsang og Jens Nøhr med. De sidstnævnte kom til at spille henholdsvis basguitar og trommer.

At dømme efter et avisnotat i Aalborg Stiftstidende, havde de deres debut i januar 1965.

1965, det første Pretenders som pauseorkester i PG Klubben.

De udviklede sig i det følgende års tid, og da Mogens Dyrberg fra The Nameless tog med ud en aften på afbud fra Jens Nøhr, endte det med, at han gik med i The Pretenders og trak mig med. Det var i sommeren 1966.

Styrken ved det ”andet” Pretenders viste sig hurtigt at være en særdeles god rytmegruppe samt evnen til at synge nærmest præcist som forbillederne. Vores stemmer passede simpelthen godt sammen. Vi slog os især på Holliesnumre, som vi løbende tog på repertoiret i takt med, at The Hollies udgav dem. Vi øvede tre gange om ugen samtidig med, at vi spillede rundt om i Nordjylland.

Vi deltog også i nogle af de mange pigtrådskonkurrencer, der blev afholdt dengang. For eksempel blev vi nummer 1 i den såkaldte ”FavoHit 1967” konkurrence i marts 1967 i en stor popklub i Vejgaard, Aalborg.

Det store scoop, og efterfølgende gennembrud på landsplan, fik vi, da vi vandt Danmarks Radios landsdækkende konkurrence ”Toppen af Poppen” i maj 1968. Der var omkring 170 deltagende grupper og finalen foregik i Studenterforeningen i København.

Det var naturligvis en stor oplevelse, ikke mindst fordi vi fik flybilletter til og fra København. Det var den første flyvetur for alles vedkommende.

Herefter fik vi Eugen Tajmer til manager, og spillede i de næstkommende år over det meste af Danmark.

The Pretenders efter pigtrådstiden

Aktiviteterne stoppede dog i foråret 1970 på grund af militærtjeneste og videreuddannelse. Kontakten blev dog vedligeholdt og omkring 1972 begyndte jeg og min bror, Ib, der havde spillet i et andet brønderslevband, The Blues Progress, med tilslutning kort efter af Poul Vejby, at lave lidt musik i tiden ånd på akustiske guitarer.

I foråret 1973 medvirkede alle ved indspilningerne af min hovedopgave i musik på Hjørring Seminarium. Og i løbet af de næste år begyndte vi at spille igen med nyt repertoire med mere vægt på instrumentalsiden frem for den flerstemmige sang.

I 1979 kom Søren Tipsmark med på trommer i stedet for Mogens Dyrberg, og vi havde en hel del arrangementer i årene frem mod 1990’erne, hvorefter vi stort set kun spillede til hinandens runde fødselsdag i de følgende år.

Til gengæld var vi aktive i musikstudiet, idet vi indspillede forskelligt slags musik og en række af numrene fra vores repertoire.

Den oprindelige gruppe fra 70’erne blev genoplivet ved fejringen af 50 året for pigtrådsmusikkens start i Brønderslev i september 2014, og da der blev bud efter os igen, gik vi for alvor i gang igen med at indøve gamle som nye numre.

Besætningen er den originale fra 1966 plus en mere og består nu af Martin Bøgild, rytmeguitar og kor, Ib Dalgaard-Nielsen, forsanger og mundharpe, jeg selv, leadguitar og kor, Mogens Dyrberg, trommer, Sten Fuglsang, basguitar og kor samt Poul Vejby, forsanger og guitar.

The Blues Progress

Med en eksistens på godt 3 år og 7 måneder, blev The Blues Progress den næstlængst levende af byens pigtrådsgrupper. Den fik desuden brønderslevrekord i at have haft flest musikere inde gennem gruppens eksistens. Dens faste kerne gennem alle årene var dog stifterne Ib Dalgaard-Nielsen, singleguitar og sang, og Carsten Mørch Gertsen på basguitar. Dertil kom Ib Kræmmergaard, elorgel og sang, og trommeslager Jens Nørgaard, der begge var faste medlemmer de fleste år.

1969, The Blues Progress. Fra venstre Ib Kræmmergaard, Ib Dalgaard-Nielsen, Jens Nørgaard og Carsten Gertsen.

De øvrige, der var med i kortere og længere perioder var Eugen Pfänner, trommer, Per Andersen, sang, Hans Evang Christensen, singleguitar, Kjeld (Dun) Jakobsen, trommer og en periode sang, Per Jensen, guitar, Asger Jørgensen, rytmeguitar, den eneste udenbys pigtrådsmusiker, han var fra Vrå, Jens Nøhr, trommer, og Jørgen Thomasen, rytmeguitar.

Ligesom bl.a. The Swagmen havde The Blues Progress en medhjælper. Det var Jørgen (Jønne) Sørensen, der i flere år fulgtes med gruppen til engagementerne og slæbte og stillede instrumenter op.

Oprindelig kaldte de sig The Excentrics, det blev senere til The Blues Progress of The Excentrics Band, men det var nok lidt for langt, så de endte med at kalde sig The Blues Progress.

De spillede kopinumre ligesom de øvrige brønderslevgrupper, men deres repertoire var meget forskelligt fra de andres. Deres spilleliste var præget af numre med Jimi Hendrix, Paul Butterfield Blues Band, Pretty Things, John Mayal og Cream.

Gruppen er den eneste fra 1960’erne, bortset fra The Pretenders, fra hvem der er musikoptagelser fra dengang. Optagelserne af flere numre fra deres repertoire, var noget af det sidste de foretog sig inden de stoppede i løbet af efteråret 1969.

The Andrews

I begyndelsen af 1966 kom en ny pigtrådsgruppe til offentlighedens kendskab. Gruppen bestod af de yngste pigtrådsmusikere i byen eftersom de var i aldersklassen 13-14 år, da de dukkede op ved en pigtrådseftermiddag i Bien.

1966, The Andrews. Fra venstre Karsten Ulsted, Jens Nørgaard, Svend Erik Pedersen og Eddi Kjær Jensen.

De stoppede dog allerede efter en tre-fire måneder og den eneste af dem, der fortsatte med at spille pigtrådsmusik, var Jens Nørgaard, der slog trommer i bandet. De øvrige medlemmer var Eddi Kjær Jensen på basguitar, Svend Erik Pedersen på rytmeguitar og Karsten Ulsted, singleguitar og forsanger.

Af avisannoncer fremgår at gruppen spillede som pauseorkester i PG Klubben og i Bien et antal gange. De havde muligvis et enkelt regulært engagement, nemlig på V. Hjermitslev kro, hvor de spillede på skift med The Pretenders og The Swagmen.

De er omtalt i avisen sidste gang i april 1966.

Richard Cory’s Group

Efter at Brønderslevs første pigtrådsgruppe, The Nameless, stoppede sommeren 1966, dannede John Nielsen og Bjarne Nielsen en ny gruppe, det meste af tiden benævnt Richard Cory’s Group.

1966-67 Richard Cory’s Group. Fra venstre Kjeld Nielsen, John Nielsen, Søren Poulsen og i forgrunden Jens Nørgaard og Bjarne Nielsen.

De gik sammen med Søren Poulsen på basguitar og Jens Nøhr på trommer. Jens Nøhr blev senere erstattet af Jens Nørgaard.

Som medlem kom også Johns lillebror, Kjeld Nielsen, som sanger. Han havde ikke tidligere været involveret i musikarbejdet, men havde været lidt med på sidelinjen, når John og jeg i namelessregi øvede på Johns værelse.

Med rutinerede medlemmer kunne gruppen uden videre fortsætte med Nameless repertoire, og deres spilleliste var specielt præget af kopinumre af The Rolling Stones og The Kinks.

Gruppen blev gendannet for en kort bemærkning i 2014 ved 50 års jubilæet for PG Klubben, men stoppede i sin tid i maj 1967, da John blev indkaldt til søværnet.

Efterskrift

De nævnte grupper fra Brønderslevs pigtrådsmusiktid var de, der eksisterede i så tilpas lang tid, at de fik en individuel historie som gruppe, en historie som kunne undersøges og fortælles om her mange år senere.

Der var formentlig tilløb til andre gruppedannelser dengang. Navne som The Barbedwire, The Rattlesnakes og The Ghost-Walkers har jeg set i annoncer eller avisnotitser vedrørende arrangementer i Brønderslev. Men jeg har ikke kunnet finde yderligere oplysninger om disse mulige gruppedannelser, så omtalen af de otte grupper jeg har nævnt, udgør formentlig den nogenlunde fuldstændige historie om pigtrådstidens grupper i Brønderslev.

De korte beskrivelser repræsenterer dog kun ”smagsprøver” på den samlede fortælling. Den kan til gengæld læses i min bog: ”Pigtrådsgrupperne og deres medlemmer i Brønderslev i 1960’erne”, udgivet i oktober 2021.