Sagfører Anders Olesen og hans betydning for Vrensted

Sagfører Anders Olesen var både en hadet og elsket person.

Anders Olesen,
Anders Olesen,f.1854, d.1929

Han var bondesøn fra Vrensted og via  et højskoleophold, læste han videre til jurist.

Han voksede op i Vrensted på gården Høngaard på Pilgaardsvej

 

 

image

Høngaard 1952, Olesens barndomshjem
image
Høngaard i Vrensted ombygget og restaureret

og var meget alene på familiens englod i Vrensted Kær. Han har udtalt, at han engang hørte en indre stemme sige, at han ville komme i besiddelse af store jordarealer, og at det ville være en herlighed at eje sådanne.

Han var en foregangsmand, var med i opstarten af Nørresundby Bank, byggede Vodskov Kirke,

image

var med ved starten af Åndssvageanstalten i Vodskov, opkøbte det meste af Hammer Bakker og lavede en del byggerier i Vodskov. Bl.a. den hvide villa på billedet var hans private bolig, og Skovgården var en avlsgård.

image
Skovgården Vodskov
image
Sagfører Olesens villa i Vodskov “Møgelbjerg”

Han glemte aldrig hvor han kom fra, nemlig Vrensted.

I Vrensted opførte han en del byggerie, bl.a. Ane Maries hus til minde om sin mor, han etablerede et bibliotek, han byggede gården Kirkemarken, hvor han ville lave en Landbrugsskole, som dog aldrig blev til noget.
image
Ane Maries Hus, Vrensted
image
Høkerstedet, Vrensted
image
Thøgerstedet, Vrensted
image
Kirkemarken, Vrensted
Øverst Ane Maries Hus ved Kirken, så Høkerstedet på, Bådstedhedevej, så Thøgerstedet på Vingevej og nederst Kirkemarken på Kirkemarksvej, alle ejendomme i Vrensted

Vedrørende sagfører A. Olesens ejendomme i Vrensted.

Sagføreren lod opføre, udover Ane Maries Hus – Thøgerstedet – Høkerstedet og Kirkemarken og Kapellet ved Kirken, der opførtes i 1919.

Hvor mange, Sagføreren ejede kan kun gives et usikkert svar, men svaret dækker over oplysninger fra en ”Fortegnelse over Vrensted ejendomme” fra 1932

Knudsgaard (Lille) (forpagter Søren Nielsen).

Høkerstedet  –  Tidl. husleje 400 kr. årligt.

Thøgerstedet  –  Lejer Jens Heden Madsen.

Garderstedet  –  forpagter Ejner Jensen.

Vittrup Stedet – Lejer Henry Kragh.

På en anden liste figurerer endvidere følgende ejendomme:

Mellemgaarden  (har ikke tidl. hørt om den)

Gartnerhuset         –      –      –        –      –      –

Damsgaardshuset

Hannes Hus, Løkken

Sønder i By, Løkken

De 2 sidstnævnte lå dengang i Vrensted sogn

Sagfører Anders Olesen ligger begravet på Vrensted Kirkegaard.
Familiegravstedet ved Vrensted Kirke
Han var hadet af dem, han købte jord af, og elsket af dem, der i dag nyder godt af Hammer Bakker og skoven.

Om sagfører Olesen:

Anders Olesen blev sagførerfuldmægtig i Nørresundby hos Sagfører Ingerslev i 1877. Han havde forladt Vrensted som ung, været højskoleelev i V. Brønderslev og læst jura i København, og blev færdig som jurist samme år som han kom til Ingerslev.

I 1880 ved folketællingen boede sagførerfuldmægtig Anders Olesen i Fjordgade i Nørresundby hos particulier Christen Knudsen Winther, som var født i Tolstrup sogn og dennes kone Ane Kathrine Rasmusdatter født i V. Brønderslev sogn.

Fra Vodskov
Fra Vodskov med Olesens villa “Møgelbjerg”

Ingerslev boede også  i Nørresundby, men havde et lille hus i kanten af Hammer Bakker. Ingerslev havde med jævne mellemrum inviteret den unge sagførerfuldmægtige Olesen med hjem til sit lille hus i kanten af Bakkerne, og for Olesens vedkommende, havde netop disse bakker, været kærlighed ved første blik. Da Ingerslev døde i 1887 købte han ikke alene Ingerslevs sagførerforretning, men også hans hus på kanten af Hammer Bakker.

En idé fødtes i Anders Olesen. Ikke alene ville han bo der på kanten af de lyngklædte bakker – han ville eje det hele – og plante det til med skov. For i Vrensted sogn, hvor han var opvokset, kunne træer ikke gro, men det kunne de her i Bakkerne.

Mindesten  over  Anders Olesen, stående Kirkevejen 80, Vodskov, ved indgangen til Hammer Bakker

Stenen, der står godt gemt i hjertet af Hammer Bakker, er sat til minde om den mand, der opkøbte en stor del af bakkerne og plantede det lyngdækkede landskab til med skov. Da stenen blev opstillet, kunne den ses vidt omkring. Nu er den skjult bag de høje graner og kan kun findes, hvis man spørger om vej.

At det blev netop Hansen Jacobsen, der udførte mindestenen skyldes, at han stod på venskabelig fod med sagføreren. Billedhuggeren hørte til på egnen. Det er dog uvist, præcis hvornår han købte sit sommerhus i Bakkerne, men i 1921 skriver han derfra til vennen Jeppe Aakjær. Fotografier viser, at Hansen Jacobsen erhvervede et lille husmandssted, som han udvidede og fik dertil lavet et teltformet, lyngklædt atelier. “Højhuset” ejede han endnu ved sin død, og navnet må skyldes, at huset lå på en lille forhøjning.

Hammer Bakker var en kunstnerkoloni. Her boede om sommeren også maleren Johan Schlichtkrull, billedhuggeren Jens Lund og dertil maleren Jens Viges enke, Marianne Vige, der en tid drev kunsthandel i København. Der forhandlede hun bl.a. Hansen Jacobsens keramik. Stedet havde en del kunstnerbesøg, heriblandt dukkede folk op som forfatterne Marie Bregendahl, Thomas Olesen Løkken og Thøger Larsen. Malerne Niels Bjerre og Niels Larsen Stevns passerede også kunstnerkolonien.

December 1934 skrev Hansen Jacobsen i et julebrev: “I sommer var jeg en tid oppe i Hammer Bakker i min lille Hedehus og lavede en beskeden mindesmærke for sagfører Olesen, der er storartet deroppe, milevid udsigt og stille og rigtig ro til at læse en god bog.”

Hansen Jacobsen afregnede til Niels Hedin (der har skrevet bogen om Hammer Bakker), og kvitteringen lød: “Regning / For udhugning af inskriptionen / på Sagfører A. Olesens mindesten / og tilsyn med opstilling af samme 300.”

Sagfører Olesens og broderen Christopher Olesens gravsten i Vrensted er udført af Hansen Jacobsen og kan begge søges her i databasen, ligesom billedhuggeren udførte en portrætbuste af sagføreren. Til Olesens private hjem Møgelbjerg ved Vodskov udførte han desuden et springvand med en havfrue og hendes unger i granit. Helheden blev siden flyttet og står i dag i anlægget i Bække, kun 10 km nordøst for Vejen. (red. TN 14.7.2011)

 

Ved folketællingen i 1890 boede Olesen stadig i Nørresundby, søster Johanne var flyttet ind, men det var nu ikke hende, som var husbestyrerinde, det var en  Christine Nielsen, som ligesom sagføreren var 35 år.

Det var nu nok fordi, at Olesens hus skulle stå helt færdigt, inden han flyttede. Olesen havde nok ligesom Sigerslet, slet ikke noget hastværk med at få byggerier færdige – det var langt vigtige, at det var gjort ordenligt.

Sigerslet havde selv tegnet sit hus, det havde Olesen nok også. Det hus, som skulle ligge der på skråningen af Møgelbjerg, med udsigt ud over det flade landskab mod syd, der stoppede hvor Limfjorden snoede sig på tværs – og var smallest der, hvor Aalborg og Nørresundby lod sig anlægge. Disse 2 byer og deres udvikling var der også udsigt til.

Af Ketty Johansson, Nørresundby Samlingen

Sagfører Anders Olesen og Vrensted.
Når man siger Vrensted tænker man i Vendsyssel, at det er fødesognet for den legendariske Sagfører, Anders Olesen (1854-1929) Kongen af Hammer Bakker.
Anders Olesen var fæstebondesøn – ældst af 13 søskende i Høngården, der havde været fæstegård i flere generationer under Børglum Kloster. Uvist af hvilken årsag, skulle den ældste søn Anders ikke være fæstebonde, men blev holdt til bogen i form af et højskoleophold i Brønderslev med påfølgende præliminæreksamen og uddannelse til Exam. Jur. dansk jurist. Efter overtagelse af et sagførerfirma i Nørresundby i 1887, hvor der indgik en skovparcel i Hammer bakker, indledte han sine opkøb af jord i de golde, træfattige Hammer Bakker. Ved sit flittige sagførerblæk skabte han en betydelig formue, som satte ham i stand til at virkeliggøre sin masterplan, at omskabe bakkerne helt efter sin store vision med træer, huse og fortidsminder. Sagføreren indledte sine omfattende byggerier med pragtvillaen ’Møgelbjerg’, der på afstand næsten ligner en miniature af Børglum Kloster, som han beundrede og måske hemmeligt ønskede sig. De næste store projekter var avlsgården ’Skovgaard’ og Vodskov kirke. Da alt var fuldbragt, skænkede han store arealer og kontante tilskud til De Kellerske Stiftelser – i tidens sprogbrug – Åndssvageanstalten i Vodskov.
Sagføreren skabte sig hurtigt en position i Nørresundby, hvor hans forretning havde sit domicil. Han var medstifter og direktør for Banken for Nørresundby og Omegn, og havde derfor fingeren på den økonomiske puls i Vendsyssel.
Midt i al den forretningsmæssige succes og prestigebyggerier glemte Anders Olesen ikke sit fæstebondeophav og sit fødesogn. Han støttede sine yngre søstre med højskoleuddannelse og ophold i honnette huse bl. a. Børglum Kloster for at lære finere husførelse. En yngre broder bekostede han på Landbohøjskolen, hvor han blev uddannet som Landinspektør.
Af familiens 13 børn, var der 4, der døde som små og en pige, som var evnesvag og som var et stort problem for familien.
I forbindelse med de store byggerier i Hammer Bakker havde han stiftet bekendtskab med tidens populære arkitekter og kunstnere. Disse bragte han til Vrensted i forbindelse med forskellige projekter, som han igangsatte. Hans husarkitekt, V. J. Mørk-Hansen, tegnede alderdomsasylet Ane Maries Hus, der blev indviet i 1914. Huset fik moderens navn, men hun fik ikke glæde af det, da hun var død året før. Vrensted kirke, som Olesen havde erhvervet i 1890, var næste punkt på programmet. Der blev bygget kapel ligeledes tegnet af V. J. Mørk-Hansen i 1919. Indvendigt blev alterbilledet udskiftet ved maleren Niels Larsen-Stevns, der havde været medvirkende ved udsmykningen af Vodskov kirke. Senere bekostede Olesen en ny klokke til kirken. I selve landsbyen opførte han flere huse også med Mørk-Hansen som arkitekt: Høkerstedet, Lille Knudsgaard, Garderstedet, Thøgerstedet og Kirkemarken. Anders Olesen havde tydeligvis en stor veneration for slægtens rødder. Hans kære broder, landinspektør Christoffer Olesen, der døde i 1903, blev begravet på Vrensted kirkegård. Sagføreren satte en smuk mindesten over ham, designet af den kendte kunstner, Niels Hansen Jacobsen fra Vejen. Moderen Ane Marie døde i 1913 . Olesen havde planer om at rejse en gravsten over de fire afdøde søskende fra 1868-79, men ikke over den evnesvage Dorthea, der døde i 1898. Selv døde Anders Olesen 15. dec. 1929 og blev båret i graven umiddelbart syd for kirkemuren. Hans gravsten er også designet af Niels Hansen Jacobsen. Man kunne have formodet, at han ville hvile ved sin kirke i Vodskov, men hans slægtsfølelse og tilknytning til fødesognet var stor.
Hans søstre Johanne, der havde været husbestyrerinde for ham og Petrea gift med Jens Chr. Pilgaard, der havde overtaget Høngården, er også begravet i Vrensted.
Efter sagførerens død skænkede hans to søstre og yngste bror de forskellige ejendomme i Vrensted til en fundats til driften af Ane Marie Hus. Sagførerens store bogsamling blev skænket til et sognebibliotek i Thøgerhuset.
Søskendeflokken på Høngården omfattede Vrensted med stor veneration. Det ville derfor være oplagt, at der i Ane Maries hus blev indrettet en mindestue for sagføreren og fæstebondebørnene fra Høngården.

Ketty Johansson
Cand. Mag. Forfatter og foredragsholder
Fhv. museumsleder i Nørresundby

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *