På sommerferie i P.M.s sommerhuse og ferielejligheder

 

 

På sommerferie

i P. M.s sommerhuse og ferielejligheder

Samtale med kontorchef Andreasen i 1957:

Der har nu igennem flere år været tradition for, at Pedershaab Maskinfabrik hver sommer stiller sine sommerhuse og en række sommerlejligheder til gratis disposition for firmaets arbejdere og funktionærer.

Vi er alle meget glade og taknemmelige for denne smukke gestus fra firmaets side, selv om det måske er de færreste, der får lejlighed til at give udtryk herfor.

Det vil sikkert være af interesse for bladets læsere at høre lidt om disse feriearrangementer og om det arbejde, der er forbundet hermed, og vi har derfor bedt kontorchef Andreasen, som har det store arbejde med tilrettelæggelsen, fortælle os lidt herom

– Hvornår påbegyndte firmaet disse feriearrangementer, og hvornår kom også kom arbejderne med som deltagere?

 

P.M-familier med skolesøgende børn?

– Vi har ikke vanskeligt ved at udleje lejlighederne, idet det er de samme ejere, vi lejer hos hvert år.

Derimod indebærer fordelingen af lejlighederne visse vanskeligheder. 1 år har der således været 135 familier på ferieophold henholdsvis i Ørnbjerg, Lokken og Skallerup Klit, og det er forståeligt, at vi har visse vanskeligheder med placeringen, særlig under hensyn til at disse 135 familier deles i fire kategorier, nemlig familier med ikke-skolepligtige børn, familier med skolepligtige børn, og endelig er der sommerferien på vinduesfabrikken og jernstøberiet, her holdes på en bestemt tid, hvilket der også må tages hensyn til.

I april måned bliver der udsendt lister til kontorerne og Værkførerne i de forskellige afdelinger, hvorpå de der ønsker ferie, kan tegne sig, og vi pointerer stærkt, at man kun bør tegne sig, når man bestemt ved at man vil benytte en lejlighed; thi firmaet lejer lejligheder i forhold til det antal medarbejdere, der har tegnet sig.

Når disse lister kommer tilbage fra værkstederne, trækkes der lod om tidspunktet for opholdet, og denne lodtrækning sker i overværelse af en tillidsmand.

– Er ferieværterne som helhed tilfredse med P. M-gæsterne?

– Når ferieopholdet er slut, afregner vi med de pågældende ejere Løkken, og det er ret naturligt, at man ved en sådan lejlighed spørger, om man har været tilfreds med de gæster, vi har sendt ud, og der har vi konstateret, at man i sin helhed er godt tilfreds.

– Har De ikke en eller anden særlig tildragelse at fortælle om i forbindelse med disse arrangementer?

– Der kan naturligvis opstå tilfælde, som man husker. Således kom der for nogle år siden – efter at listerne var tilbageleveret til kontoret – en medarbejder og spurgte, om han kunne blive opført på listen, hvilket vi bekræftede, hvorefter han udtalte, at han jo altid kunne lade være med at tage derop. Vi oplyste ham om, at hans opfattelse var helt forkert, og manden fik da heller ikke nogen sommerlejlighed det år.

– Og til slut har De måske nogle gode råd at give læserne med henblik på næste feriesæson?

– Ja, skriv Dem kun på de i værkstedet opslåede lister, når De bestemt ved, at De vil benytte en lejlighed (sygdom kan dog forhindre dette), og dersom man har tegnet sig for en lejlighed og bliver forhindret, da må man så vidt muligt give meddelelse herom i så god tid, at en anden medarbejder eventuelt kan overtage lejligheden.