Om Vrensteds gårde fortælles

Vrensted by blev udskiftet af markfællesskabet i 1806, idet en landmåler havde foretaget opmåling i sognet.

Vrensted var det sogn hvor folk tidligst tog fat på at flytte deres gårder ud fra den samlede by til deres nye marker.

Af de 50 gårde der fandtes her i 1806 var allerede i 1810 de 21 udflyttet.

I 1828 oplyses det, at nu var der ialt udflyttet 22 gårde og dermed var udflytningen i det væsentlige endt.

Talrige nye bedrifter er så siden opstået ved udstykning og opdyrkning af kær og hedestrækninger.

Sidst i 1980 erne er det dog gået den anden vej. Bedrifterne bliver større og større og de store ejendomme opkøber ofte naboejendomme til sammenlægning.

I Vrensted sogn er der her i 2018 max 10 ejendomme hvorfra der drives fuldtids landbrug.

De mindre ejendomme drives nu ofte som en fritids/bibeskæftigelse,  hvor ejerne har fast arbejde ved siden af.

Er der nogle der kan fortælle en historie om en bestemt ejendom, modtager jeg den gerne også med billeder, på mail: jensotto1946@hotmail.com