Ole Agger Hansen – Guldsmed BØRGE HANSEN & SØN

 

Guldsmed BØRGE HANSEN & SØN

           Algade, Brønderslev

Guldsmed Ole Hansen

Forretningen er grundlagt af urmager og guldsmed Peter Nielsen 1.november 1893, som den første guldsmedeforretning i den daværende stationsby Vester Brønderslev.

Peter Nielsen var født i 1863 i Horsens. Her blev han udlært hos urmager Emilius Jensen, hvor han var som svend i 15 år, indtil han flyttede til Brønderslev.

I tidens løb har forretningen ført en omskiftelig tilværelse i byen. Nielsen begyndte i det daværende Jernbanegade i et lejet lokale, hvor han delte butik med sin hustru, der var modist og solgte damehatte. Forretningen blev fra begyndelsen drevet som blandet urmager – og guldsmede-forretning.

Forretningen må have gået godt, for i løbet af et år eller to købte Peter Nielsen det nuværende Vestergade 12,

Vestergade 12

hvor der tidligere havde været Apotekerudsalg.  Brancheglidning er ikke noget nyt fænomen, således drev Nielsen i en del år kombineret ure, guld og pianomagasin.

Ca. 1913 døde Nielsens hustru og et par år senere overdrog Nielsen urmagerafdelingen til sin urmagersvend Jens Hansen, der flyttede urene til Nygade. Urmagerforretningen blev senere overtaget af K. E. Ulsted og senere af Palle Jespersen, som Gågadens Ure og Briller. Den er nu en Profiloptik og ren brilleforretning.  Siden ca.  1915 drev Peter Nielsen så forretningen som ren guldsmedevirksomhed.

Efterhånden viste det sig, at butikkerne samlede sig på østsiden af jernbanen, hvor stationen lå.  Omkring 1919 solgte Nielsen derfor ejendommen i Vestergade og købte Bredgade 3 af urmager

Thomsen. Der var på det tidspunkt 2 butikslokaler i huset og guldsmedeforretningen flyttede ind i den vestre, mens urmager Thomsen fortsatte som lejer i den østre.

Bredgade 34 i årene 1943-1945

I mange år havde Nielsen guldsmedesvend på værkstedet. Så vidt vides havde han ikke indregistreret navnestempel, og der kendes heller ikke arbejder fra værkstedet, så det må udelukkende have været drevet som   reparationsværksted.  I nogle år hed svenden Axel Pedersen. Han begyndte i 1932 selv guldsmedeforretning i Bredgade. Efter hans død blev den drevet af hans enke, indtil hun lukkede den i 1975.

Peter Nielsen døde også i 1932 og forretningen blev købt af Otto Christensen. Han solgte Ca. 1940 ejendommen til Andelsbanken (der senere er flyttet til nabohuset).  Han købte en anden ejendom længere ude i Bredgade, hvor forretningen kun var en kort tid, indtil han lejede butik i det nuværende Bredgade 34. Christensen var svagelig og det kneb med at passe butikken, så den var kørt noget ned, da Børge Hansen overtog den 1. februar 1943, hvorefter Christensen flyttede til Middelfart. Forretningen har således i 2021 været i familiens eje i 78 år.

Familien har dog tidligere haft tilknytning til forretningen, idet Børge Hansens far Johannes Hansen, var fra Brønderslev og lærte som urmager hos Peter Nielsen omkring år 1900.

Han etablerede sig i 1909 som urmager og guldsmed i Vrå.

Børge Hansen var født 1911 og udlært som guldsmed hos Chr. Pedersen i Hjørring og C. Åkerlund i Århus i årene 1925-30. Han var svend forskellige steder i Århus, Odense, Haderslev og Nykøbing F. indtil han forpagtede et værksted i Ålykkegade i Odense fra 1934.

Børge Hansen drev forretningen i Bredgade indtil 1945, hvor han købte ejendommen i Algade af sin faster Louise Thuen.

1946 guldsmed Hansen th. i billedet

Han flyttede guldsmedeforretningen ind i den ende af huset, hvor hendes mand Chr. Thuen havde haft rebslagerforretning. Midt i huset var en lejlighed, hvor fru Thuen blev boende sammen med sin søster Karen Hansen. I den modsatte ende af huset var skrædderværksted med indgang fra fortrappen.

Facade 1963I 1974 blev lejligheden i stueetagen nedlagt og inddraget i forretningen, der blev helt ombygget og udvidet.

I 1976 kom sønnen Ole Agger Hansen hjem som kompagnon.  Han var udlært guldsmed hos A. Abrahamsen (Jørgen Dannesboe) Frederikshavn i årene 1965-1970. Senere arbejdede han som svend hos N. E. From i Nakskov (1972-73) og Georg Jensen I Ragnagade København (1973-75).

Ole Hansen blev eneindehaver i 1. okotber1983 samme år som Børge Hansen kunne holde sit 40års jubilæum. I 1989 køber han ejendommen og ombygger den, så forretningen nu anvender hele stueetagen.

forretningen i Algade fra 1974-1989

Børge Hansen vedblev at arbejde som svend i forretningen indtil han flyttede på plejehjem i 1992. I en årrække var der enten lærling eller svend på værkstedet, der mest blev drevet som reparationsværksted. Ole Hansen har dog lavt borgmesterkæder til både Brønderslev og Løkken-Vrå Kommuner, og værkstedet har også leveret bestillingssmykker til kunder. I de senere år er det meste værkstedsarbejde lavet eksternt.

1983 – tv. Børge Hansen th. Ole Hansen på værkstedet sammen med en lærling

Ole Agger Hansen har været meget aktiv i branchesammenhæng og var i mange år formand for Jydsk Guldsmedeforening og i 8 år formand for Danske Guldsmede og Urmagere.

Den store flotte Guldsmed Hansen forretning i Algade år 2021

I 2019 blev Pontip Seephai ansat. Hun har været i en guldsmedeforretning i Horsens og været ansat i et urfirma. Hun indførte igen salg af ure i butikken, efter en pause på lidt over 100 år. Hun bliver i 2021 medindehaver og skal overtage firmaet i løbet af nogle år.

Pontip Seephai
Ole Hansen

I 2021 vil der være 2 indehavere af den gamle Guldsmedeforretning

Tv. Den unge Pontip Seephai og th. den gamle guldsmed Ole Hansen.

I 2021 er salget næsten udelukkende smykker og ure.  Indtil midt af 1960erne var der et meget stort salg af sølv- og sølvplet bestik, men det er helt forsvundet nu.

Brønderslev 2021.

Guldsmed Ole Agger Hansen