Norlys Vækstpulje – Vrensted Historier.dk – tilskud til bogudgivelse

 

Den 16.12.2020 fik Vrensted-Historier.dk et tilsagn om kr.50.000 i tilskud  til en bogudgivelse af samlingen af Vrensted-Historier og her gengives i uddrag:

Kære Jens Otto Madsen

Vi har hermed fornøjelsen af at fortælle, at bestyrelsen for Norlys Vækstpulje har besluttet at bevilge i alt 50.000 kr. til ovennævnte projekt.

Bevillingen er betinget af, at I fremsender dokumentation for fuld finansiering af det samlede projekt senest den 31. december 2021.

Vi ønsker jer held og lykke med gennemførelse af projektet.

Med venlig hilsen
Norlys Vækstpulje

Tietgensvej 4 . 8600 Silkeborg

Det er vi meget glade for og siger tak for, og det giver mod på at gå i gang med at få indsamlet yderligere kr. 50.000, der skal til, for at en bogudgivelse kan lade sig gøre.

HVAD ER

Norlys Vækstpulje giver værdi tilbage til dig.
Som andelsselskab ligger det i vores DNA at tage ansvar for mere end os selv. Det gør vi blandt andet gennem Norlys Vækstpulje, som uddeler op til 50 mio. kr. om året til gode initiativer, der gør en forskel for vores 709.000 andelshavere og lokalområderne i det nord-, midt-, syd- og sønderjyske. Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling.
Norlys er et resultat af fusionen mellem SE og Eniig i 2019 og er i dag Danmarks største energi- og telekoncern. Vi bringer mennesker sammen gennem grønne og digitale tjenester inden for energi, internet og tv.