Murermester Charles Andersen, Mejeribyen

 

Elly og Charles Andersen drev i en årrække begge deres forretninger fra privatadressen.

Is- og brødudsalg ved Elly Andersen som blev drevet fra kælderen og Murerforretning v/ murermester Charles Andersen.

Huset som lå i den nordlige det af Vrensted mejeriby og er nu revet ned..

Lyngby Mølle i Nr. Lyngby var stedet de unge mødtes til dans i Charlesˋs ungdom og det var også her han mødte Elly og oefter giftemålet byggede de huset på Vrenstedvej 463 i Mejeribyen i Vrensted.

De fik sammen 3 drenge. 2 af drengene blev murer som deres far og i perioder var begge ansat hos faderen, Kaj og Keld og Finn blev udlært inden for herreekvipering.

Den første bil fik Charles i 1947 og familien kørte på ture og ferier rundt i landet.

Murermester Charles Andersen, var gået i faderens fodspor og etablerede sig også med egen forretning som murer-mester.
Efter endt skolegang kom han som 14-årig  på Håndværkerskole i Hørby og senere på institut i Århus.  Han gik senere også på husflidsskolen i Vrå og var også på lærerskolen på Fyn for at lære husflid.
Han blev i sin tid udlært som murer hos sin far, men blev senere ansat som svend andre steder.
Han aftjente sin værnepligt som soldat i København.
Faderen ville, at han skulle være arkitekt, men han startede som murermester i Vrensted i 1935.
Utallige er de huse og gårde og institutioner, han har været mester for at opføre.
Bl.a. opførte han det nye Vrensted Forsamlingshus i 1935. Det flotte nye forsamlingshus opførtes med lille sal og stor sal med scene. På 1. sal var der lejlighed til værtsparret.
Charles Andersen tv. i sort vest
Restaureringsarbejderne på omegnens kirker i Tolstrup, Stenum og Vrensted blev også hurtigt lagt i hænderne på Charles Andersen, der har sat sit præg på såvel Thise Kirke, Tolstrup Kirke og Vrensted Kirke.

Utallige er de arbejder som Charles Andersen  har været med i. Sammen med murermester Christian Nielsen havde de murerarbejdet på Vrensted Alderdomshjem og Vrensted Skole i 1959 da de blev opført.

Desuden havde han mange arbejder på landbrugsejendomme og huse i Vrensted og omegn.

Udover at virke som murermester,  virkede han i mere end 25 år som husflidslærer i Tolstrup, Stenum og Vrensted.

Han havde også flere tillidshverv og var en årrække kasserer for Vrensted Forsamlingshus og var medlem af Svendekommissionen og i bestyrelsen for Murerforbundet 4. hovedkreds.

Senere  spillede han violin i 17 år til folkedans og  komponere kunne han også. Hans trompetistkarriere var slut, da han fik “nye” tænder.
Han underholdt ofte sammen med sønnen Keld Martin, som blev kendt i hele Vendsyssel med sit orkester “Keld Martins orkester”.
I 1988 skænkede Charles Andersen en flot lysekrone til Vrensted kirke. Her 2 omtaler fra avisen.
.