Min historie – Birte Nielsen, fhv. lærer

Af tidligere lærer Birte Nielsen

Birte Nielsen underviser
Den første 100års fødselsdag i Brønderslev´s historie, og lidt om mit liv og relation til Brønderslev, og
Mine første år. Uddannelse og Lærerjob. Mit Spejderliv. Horne Efterskole. Menighedsråd, Børnearbejde. Juleaften. Genbrugsforretning, Kolonihaveforeningen Agdrupparken.Bestyrelsesarbejde på Vildmosemuseet

Jeg er ikke indfødt borger i Brønderslev, men mine aner har dog rødder i Brønderslev. Min oldefar var Sixtus Nikolaj Pedersen, som den gang han levede, var en kendt person i Brønderslev, nok mest på grund af sin høje alder. Han var den første borger i Brønderslevs historie, der fyldte 100 år.

Sixtus Nikolaj Pedersen

Han blev født i Tversted den 30. marts 1845 og kom ud at tjene allerede som 10-årig hos plantør Vejrum, hvor han fik 1 Mark i dagløn. Da han var konfirmeret, fik han plads på Vestergård i Mosbjerg for 4 Rigsdaler om året. Senere nåede han op på 50 Rigsdaler om året

Det blev der den gang gjort megen festivitas ud af, på trods af, at Danmark stadig var besat af tyskerne. Der var rationeringstid, og jeg har et gammelt brev skrevet til mine forældre, hvor hans datter Anna, spørger om mor kan undvære nogle rationeringsmærker. På fødselsdagen var der flag i hele byen. Til frokosten kom en hel deputation fra byrådet og mange andre ansete personer i byen. Formanden for socialudvalget, murer Martinus Pedersen overrakte en mappe med byens hilsen.  Mappen var underskrevet af samtlige byrådsmedlemmer og var vedlagt en check på 100 kr. Blandt talerne var borgmester Th. Jensen, lærer Emil Dehn, Købmand Theophil Nielsen, direktør Juul Nielsen, gårdejer Anton Kjær og gartner Laurits Nielsen. Der var fødselsdagshilsen fra Kong Christian den 10. Desuden mange gaver fra fjern og nær. Carlsberg sendte 2 kasser øl, en øl fra hvert af fødselarens hundrede år. Cognac fra Odense vinkompagni. Desuden et væld af blomster og lykønskninger.

Jo det var virkelig en sensation at fylde 100 år. Jeg husker ham som en meget, meget gammel mand, og det var han jo også.

Min farmor Karen er født 1880 i Serritslev og voksede op på Krogens Kær i Brønderslev og var elev i 1. klasse på Skolegade skole, da skolen var helt ny. Skolegade Skole blev indviet i 1888.

Min far Peder Jensen Graven er født i Ladefogedgården, Brønderslev i 1912, og hans forældre har senere boet i Gravensgade, inden de flyttede til Høgsted.

Min farfars far blev født i 1817 i Østergård i Ålstrup, hans navn var Jens Graven Christensen, men blev kaldt Jens Dronninglund. Jens Dronninglund ejede en firlænget gård, der hed Rostok. Gården lå ud til Bredgade hvor den tidligere Brønderslev Bank ligger.

Mine første år.

Jeg er født i 1939 i Grønhøj, nær ved Vesterhavet, hvor mine forældre havde forpagtet et lille husmandssted (senere kaldet Strandfogedgården). Der var hverken indlagt vand eller strøm. Et halvt år før jeg blev født, blev min far indlagt på Hjørring sygehus med en ødelagt fod, efter at have kørt løbsk med hestevognen. Han var indlagt i mange uger, indtil min mor, som efterhånden var højgravid, bad om at få ham hjem. Et par koste gjorde det ud for krykker, så han kunne humpe omkring og hjælpe mor. Senere købte mine forældre en lille ejendom i Nr. Harritslev. Jeg begyndte min skolegang i Nr. Harritslev skole, men inden da havde jeg fået en brugt cykel og havde lært at cykle, så jeg kunne cykle til skole.

I foråret 1947 købte mine forældre ejendommen Sønderkær i Tolne.

Sønderkær

Til ejendommen var der knap 40 tdr. land jord, og den kostede 48.000 kr. Da far og mor overtog gården, var stalden fuld af dyr, men der var ikke et halmstrå eller andet foder til dyrene, så det var meget svært for mine forældre at få startet op. Det var jo stadig kun 2 år siden krigen sluttede og der var stadig mange ting, de ikke kunne købe. F.eks. kunne de kun købe 100 kg gødning til markerne. Det var meget tørt den sommer. Nogle høstede lyng, som de tørrede og brugte til foder.

For at kunne klare alt arbejdet med både mark og stald var der ansat en karl og en pige.

På ejendommen var der indlagt el, men vand skulle pumpes op ved håndkraft i malkerummet og bæres ind i en spand. Vi havde ikke toilet eller badeværelse, men måtte klare toiletbesøgene i kostalden bag køerne. Hver lørdag blev der varmet vand, oftest i gruekedlen, for at vi kunne komme i bad. Det foregik i en balje på køkkengulvet. Den daglige vask og tandbørstning foregik ved køkkenvasken. Madlavning foregik på brændekomfuret og opvarmning af stuen kom fra en kakkelovn.

De fleste gårde havde også et tørvelod i mosen, de fleste gravede tørv med håndkraft og en speciel spade, Enkelte havde en æltemaskine, men far havde ingen æltemaskine. Mine forældre havde et tørvelod i Måstrup Mose, det var ca. 1 tønde land. Her gravede far tørv hver sommer. Når tørvene var tørre, blev de kørt hjem i hestevogn og blev brugt til brændsel. Der skulle bruges tørv til brændsel i både komfuret og til kakkelovnene

Vi havde ikke hverken køleskab eller fryser. Når der blev slagtet, blev flæsket lagt i saltlage i saltkarret. Medisterpølser og andet kød blev henkogt, noget af kødet og spegepølser blev røget og derefter opbevaret på loftet, hvor det blev hængt op på en bjælke. Som erstatning for et køleskab var der i et køkkenskab en elevator, så der kunne hejses madvarer ned i kælderen. Storvask foregik ved at tøjet blev lagt i blød dagen før. Det kogeægte tøj blev næste dag kogt i gruekedlen. Mor var så heldig, eller moderne, at hun havde en vaskemaskine, hvor der i bunden var en anordning der lignede en omvendt malkeskammel, som skvulpede tøjet frem og tilbage, når der blev drejet på håndtaget.

I løbet af 50erne skete der rigtig mange forbedringer i dagligdagen. I stedet for brændekomfuret, fik mor gasapparater til madlavning. Der blev etableret elektrisk vandpumpe i malkerummet, så man var fri for at pumpe vandet op med håndkraft. Det blev indlagt vand i stuehuset. Takket være at min onkel var smed, så blev der også installeret centralvarme med fyr i kælderen. Der blev etableret et andelsfrysehus i Tolne, her lejede man en eller 2 frysebokse, det var en stor hjælp, at man nu kunne fryse både kødvarer og frugt. Vi boede ca. 2 km fra Tolne, så det var ikke hver dag, der blev hentet frostvarer, turen frem og tilbage foregik for det meste på cykel.  Jeg tror det var i 1952, at tre naboer investerede i en Ferguson traktor, som først og fremmest skulle bruges til mælkekørsel (landmændene skiftedes til, hver dag, at køre mælk til mejeriet i Tolne). På skift havde man derudover traktoren til udførelse af markarbejdet. Efter fars uheld med sin ødelagte fod havde han svært ved at går efter plov, harve og såmaskine, derfor blev jeg ofte sat til at trave efter ploven, harven og såmaskinen, så det var en stor lettelse, at en del af markarbejdet nu kunne klares ved hjælp af en traktor og det blev nu mere spændende at hjælpe med markarbejdet.

Min skolegang i Hørmested.

Jeg gik i skole i Hørmested Skole. Der var kun et klasseværelse og kun en lærer. Vi var opdelt i bette klasse og store klasse. Bette klasse gik i skole 4 dage om sommeren og 2 dage om vinteren. Store klasse omvendt, idet de kun gik i skole 4 dage om ugen i vinterhalvåret, og 2 dage om ugen i sommerhalvåret, de skulle jo hjælpe der hjemme med markarbejdet om sommeren. Lærerens kone underviste os piger i håndarbejde. Det var også hende, der klarede rengøringen af skolen.

Jeg gik til præst (konfirmationsforberedelse) i Tolne Præstegaard og blev konfirmeret i Hørmested Kirke.

Efter konfirmationen og afslutningen af 7 års skolegang kom jeg om efteråret ud at tjene. Jeg ville gerne, sammen med nogle af mine skolekammerater, have fortsat i realskolen i Sindal, men det kunne der ikke være tale om. Mine forældre mente ikke jeg havde noget at bruge en realeksamen til, da det var mere vigtigt, at jeg lærte noget om husholdning og landbrug, desuden kostede det jo skolepenge at gå på realskolen.  Da jeg var 14 ½ år fik jeg plads hos en gartner i Tårs, hvor jeg skulle hjælpe med husligt arbejde og børnepasning, og ind imellem også hjælpe til i forretningen og gartneriet. Senere havde jeg forskellige pladser i huset, men den bedste tid var dog, at min plads i huset på en gård i Nr. Harritslev, hvor jeg var i 1½ år.

Det var en meget lærerig plads. Min madmor vidste nok, hvordan en husholdning skulle føres. Hun var datter af en herremand i Vestjylland og havde sin opvækst på herregården. Med i min ansættelsesaftale var, at jeg hvert vinterhalvår skulle gå til husholdningskursus i Hjørring. Turen til Hjørring foregik på cykel, den cykeltur var dog ikke noget at regne mod cykelturen hjem til Tolne når jeg havde fri hver anden weekend, dvs. man havde fri fra lørdag aften, når opvasken var klaret, til søndag aften. På gården havde de fodermester, som lavede alt arbejdet i stalden, Min husbond passede markerne, men om foråret og i høst var der også ansat daglejere.

 

Min arbejdsdag på gården

En almindelig hverdag kunne se sådan ud: Op kl. 6,30 for at lave morgenmad til fodermesteren som kom ind ved godt 7-tiden. Morgenmaden var havregrød eller øllebrød, kaffe og brød. Når børnene vågnede (Den yngste, som var ½ år, da jeg kom, var tidligt vågen), skulle jeg sørge for at de kom i tøjet og fik morgenmad. Der skulle hentes brænde og tændes op i kaminen. Så skulle der vaskes op efter morgenmaden, gøres rent i stuerne, sengene skulle redes og der skulle gøres rent i soveværelse og badeværelse. Der skulle vaskes bleer, bages brød skrælles kartofler og laves middagsmad. Kl. 12 skulle middagsmaden være klar, altid 2 retter. Efter middagsmaden gik alle hen for at sove middagssøvn, mens jeg skulle vaske op, vaske gulv i køkken og bryggers, hvorefter jeg havde middagspause indtil der skulle laves kaffe. Kaffen skulle være klar kl. 15,00.  Efter at have vasket op efter eftermiddagskaffen var det meget forskelligt, hvad jeg blev sat til ud over at passe børnene, der skulle der ordnes have, vasketøj, stoppes strømper, lappes tøj. Der skulle plukkes og renses bær frugt og grønsager osv.  Så skulle der laves aftensmad til kl. 18,00, derefter vaskes op, børnene skulle vaskes og lægges i seng. Senere skulle der laves aftenkaffe. Hvis ikke jeg skulle være barnepige havde jeg resten af aftenen til egen disposition.

Det var en lang arbejdsdag, men jeg var meget glad for at være der. Jeg havde et lille kammer, hvor der var et lille klædeskab, og så havde jeg min kommode, derudover bestod møblementet af en stol og en seng. Det var ikke et sted man opholdt sig ret meget ud over den tid, man sov, da der ikke var varme på værelset. På gården så man helst, at man i fritiden enten var i folkestuen eller sad og broderede eller strikkede inde i dagligstuen. I vinterhalvåret gik jeg i husflidsskole, hvor jeg flettede peddigrør og lærte at væve. På gården var der i vinterhalvåret kun ansat en fodermester, men om sommeren var der i perioder også en eller to daglejere.

Som tidligere nævnt havde jeg fri hver anden weekend, men de weekender jeg ikke havde fri, var det dog en lettere arbejdsdag, hvor der kun blev lavet det nødvendigste, madlavning, opvask og børnepasning.

Løn.

Det første år, jeg var ude at tjene fik jeg 80 kr. om måneden. Det lyder ikke af meget, men det kunne række til lommepenge og tøj. Da jeg kom til Nr. Harritslev, fik jeg vistnok 150 kr. om måneden det første halvår. Lønnen blev udbetalt pr. 1. maj og 1. november (bagudbetalt). Hvis man havde brug for penge forinden, måtte man bede om at få lidt på forskud og fortælle hvorfor, og til hvad man skulle bruge pengene

Vaskedag.

Jeg tror, det var ca. en gang om måneden, at vi vaskede storvask. Imellem vaskedagene blev bleer og måske lidt børnetøj kogt i en stor gryde på gasapparatet En del af gårdene på egnen ejede i fællesskab en vaskemaskine med motor på, det var et stort skrummel, som blev transporteret på hestevogn fra sted til sted. Dagen før, vi skulle vaske blev tøjet sorteret og lagt i blød, det mest beskidte i Blenda-vand. På selve vaskedagen kom en vaskekone for at hjælpe med vasken. Der blev tændt op under gruekedlen og alt hvad der kunne tåle at blive kogt, blev kogt i sæbevand i gruekedlen, hvorefter det blev hevet over i vaskemaskinen,

som så skvulpede det frem og tilbage indtil det var rent, derefter blev tøjet trukket op og lagt på vaskebænken, så det kunne dryppe noget af inden det blev skyllet i mindst 3 hold rent vand. Det hvide blev til sidst skyllet i vand tilsat blånelse. Alt skyllevand var selvfølgelig koldt vand, men heldigvis var der på gården indlagt vand. Efter at tøjet var skyllet blev det kørt igennem vridemaskinen. Det vand som blev til rest når kogevasken var trukket op af det, blev brugt til at vaske det kulørte, som ikke måtte koges.

Alt tøjet blev så hængt til tørre på tørresnoren, og der blev sat ekstra tørresnor op, ligesom lommetørklæder og andre småting blev lagt til tørre på tjørnehækken.

Når tøjet var tørt, forestod der et stort arbejde i at få tøjet stænket og strøget, eller rullet, lagt sammen. De fineste duge blev sendt til rullekonen.

Tøj, der skulle lappes og stoppes, blev sorteret fra, så det senere kunne blive repareret. (Hos min bedstemor, kom der ind imellem en ”lappekone”, som lappede det hullede tøj og satte nye stopper i håndklæder og viskestykker, satte nyt elastik i de underbukser der havde behov for det).

Uddannelse og Lærerjob.

Da jeg senere var elev på Viborg Gymnastikhøjskole, blev jeg her, af et par lærere opfordret til at tage en læreruddannelse, men nu manglede jeg den realeksamen, jeg ikke fik lov at få, så den letteste vej til lærergerningen ville for mig være at starte i en præparandklasse på et Småbørnsseminarium. Jeg søgte optagelse på Statens Seminarium for Småbørnslærerinder i Vejle og blev optaget. Det viste sig at være en rigtig god og solid uddannelse, som jeg har haft rigtig megen glæde af. Jeg blev færdiguddannet som småbørnslærerinde i 1962 og blev derefter ansat som vikar i en lærerstilling) på Skolegade Skole i Brønderslev (der var desværre ingen ledige stillinger til en småbørnslærerinde på skolen). Jørn, Uffe og jeg flyttede ind i vores nyopførte bolig på Kløvermarksvej. De fleste timer havde jeg på forskolen i Tygelsgade. Efter sommerferien i 1963 blev jeg klasselærer i en første klasse med 28 elever. Det var svært for en ung nyuddannet lærer. Jeg følte hele tiden, at jeg havde svært ved at nå rundt til alle de små elever. Da der så blev opslået en stilling som småbørnslærer på en lille forskole i Klæstrup,

Klæstrup Skole

greb jeg chancen, søgte og fik stillingen og blev ansat fra sommeren 1964. Vi solgte huset i Brønderslev og flyttede ind på skolen. Det blev mange år på den lille skole med 1., 2. og 3. klasse med samlæsning de fleste timer. Jeg var ene-lærer på skolen de første mange år. Da jeg blev ansat i 1964, var der forskoler i Sterup, Mylund, Hellum, Jerslev og Klæstrup. På Jerslev forskole var der 2 lærere, på de øvrige forskoler var der kun 1 lærer. Vi skulle samarbejde i et fælles lærerråd. Eleverne skulle gerne så vidt muligt have gennemgået nogenlunde det samme inden de efter 3. klasse skulle videre i 4. klasse på Toftegårdsskolen. Hvert fag skulle tildeles et bestemt antal timer, og det skulle passe med det antal timer læreren skulle undervise, derfor var det nødvendigt at samlæse nogle fag. 3. klasse mødte hver dag kl. 8,00, 2. klasse nogle dage også kl. 8. og ellers kl. 9,00 eller kl. 10,00. Midt på dagen mødte 1. klasse, så alle tre årgange skulle undervises samtidig, derfor var timerne med alle tre årgange formning, sang, bibelhistorie og idræt. Idrætstimerne foregik det meste af året udendørs med boldspil, gåture og gymnastik. I slemt vintervejr blev borde og stole skubbet sammen, så der var plads til gymnastik-udfoldelse i klasseværelset.

Hvert år blev der afholdt skolefest, forinden havde eleverne indøvet et skuespil, som først blev vist som generalprøve for elevernes mindre søskende og for pensionisterne i Klæstrup. Om aftenen blev stykket vist for forældrene. Nogle år medvirkede forældrene også i optrinet enten sammen med børnene eller et teaterstykke, som forældrene indøvede og opførte for børnene til festen. Der var rigtig god opbakning til skolen fra forældrene, hvilket i høj grad også var medvirkende til, at der ikke var disciplinære problemer. Min tid som lærer i Klæstrup Skole var en ønskestilling for en småbørnslærer, men under overfladen lurede i næsten alle årene en usikkerhed omkring skolens fremtid. Tiden var jo efterhånden sådan, at eleverne skulle samles på centralskolen, og dette medførte at alle forskoler skulle nedlægges, Toftegårdsskolen blev udbygget, så alle årgange kunne samles der. Nogle forældre ønskede at bevare forskolerne til de første årgange og dermed det ”nære” forhold til skolen. Det medførte protester og afstemninger. Til sidst var det kun Klæstrup skole, der overlevede, alle øvrige forskoler blev nedlagt og eleverne i skoledistriktet var efterhånden samlet på Toftegårdskolen. For at undgå, at eleverne i Klæstrup skulle blive en ”glemt” enklave, opgraderede jeg min uddannelse med, i flere år efter skoletid, at læse matematik og dansk som linjefag i Aalborg, så jeg blev ansat som lærer ved Toftegårdsskolen og Klæstrup skole. Jeg underviste så både på Toftegårdsskolen og i Klæstrup Skole. Til at varetage de manglende timer i Klæstrup, var der enkelte lærere fra Toftegårdsskolen, som nu fik timer i Klæstrup. I 1982 var det ikke længere muligt at bevare Klæstrup Skole, en æra var slut i Klæstrup, og både jeg og eleverne blev overflyttet til Toftegårdsskolen. Her var jeg ansat som lærer indtil, jeg blev pensioneret i 1999.

I 1968 blev vi selvbyggere og byggede et HØM-hus i Brønderslev. Det blev vort hjem i ca. 35 år.

Mit Spejderliv.

i 1967 opstod der i Jerslev et ønske om at få oprettet et spejderarbejde og der blev derfor indbudt til et orienteringsmøde i Jerslev forsamlingshus. Til denne aften havde de bedt Ole og Niels Graven fra KFUM-Spejderne i Brønderslev til at komme og fortælle om spejderarbejde. Efterfølgende indbød de interesserede forældre til at komme med til Brønderslev for at overvære et flokmøde. Vi var 6, her iblandt undertegnede, som tog mod tilbuddet mest af nysgerrighed. Vi deltog i flere flokmøder i deres mødelokale i kælderen under Brønderslev Missionshus, for at få mere indsigt i spejderarbejdet. Det resulterede i, at der i februar 1968 blev oprettet en ulveflok under Brønderslev gruppe, med flokmøder i Jerslev. Senere blev der også oprettet en spejderpatrulje under Brønderslev gruppe. I maj 1972 blev KFUM-Spejderne i Jerslev en selvstændig gruppe.

Jeg havde været elev på Viborg Gymnastikhøjskole, og der taget delingsføreruddannelse. Mens jeg gik på seminariet fyldte gymnastikken en stor del af mit fritidsliv. Jeg underviste 3 hold børnegymnaster på Søndermarksskolen i Vejle. Jeg var helt sikker på, at ledelse af gymnastik skulle være min fritidsinteresse, men sådan skulle det ikke gå. Da jeg flyttede til Brønderslev i 1962, manglede man ikke gymnastikledere hverken i Brønderslev eller Jerslev. Men da vores ældste dreng Uffe var i den alder, at han kunne blive spejder, så blev det indenfor spejderbevægelsen, at jeg nu lagde mine kræfter. Jeg havde ikke haft mulighed for at være spejder hverken i min barndom eller ungdom. Jeg blev meget hurtigt grebet af den fantasiverden der var omkring Mowgli-fortællingerne og de aktiviteter, der kunne bygges op heromkring. I spejderbevægelsen har jeg fået et utal af udfordringer, oplevelser og fantastiske venner. Det startede med at jeg i de følgende år nu blev flokleder, senere gruppeleder, tropleder og bæverleder i Jerslev gruppe. En kort tid var jeg også bæverleder i Brønderslev gruppe.

Det har så videre udviklet sig til, at jeg i 1980 blev divisionschef for Øst-Vendsyssel Division med 1200 spejdere. Jeg kom med i distriktsstaben i Nordjyske distrikt, med i bestyrelsen for Thorup Hede. Blev valgt til Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark, hvor jeg kom med i flere udvalg og arbejdsgrupper. Men den vigtigste opgave jeg fik, var dog, at jeg som formand for Arbejdsgruppen for 6-7årige spejdere, efter deltagelse i en Verdenskonference i Irland, tog Bæveriderammen med hjem til Danmark og dermed blev de 6-7 årige spejdere nu bævere. Det blev en meget travl tid, da Landsmødet på Nyborg strand godkendte arbejdsgrenen. Der skulle laves lov, retningslinjer, arbejdsstof, uddannelse, kurser, blad, mærker, særpræg og meget, meget mere. Men også en utrolig spændende tid med møder og venskaber med mennesker med entusiasme og åbenhed overfor den nye arbejdsgren.

Jeg har haft den glæde at være med til at planlægge aktiviteter på Korpslejre i Langeskov og Holbæk, været med i ledelsen af Frederikshavnlejren i 1985, og været medhjælper på de efterfølgende Korpslejre. Jeg har i 24 år haft glæden af at været lejrleder på MUS-lejre på Thorup Hede, en lejr med 120 deltagere det første år, men som år efter år voksede og ret hurtigt voksede til omkring 1000 deltagere hvert år.

I flere år var vores kælder hjemsted for distriktets idecenter og udlevering af diverse bestilte spejderartikler. Hver eneste uge havde vi besøg af spejdere, som enten kom for at hente spejderartikler, eller hjælp og ideer til planlægning af spejdermøder. Når der var kurser eller andre lederarrangementer i distriktet blev den lukkede trailer fyldt med idebøger og alskens idestof. Hele herligheden kørte jeg så ud til kursusstedet og stillet frem.  Idecentret er i dag opbevaret på Thorup Hede, men har jo næsten overlevet sig selv, takket være internettet, hvor der nu kan hentes alskens idestof.

Spejderlivet har i mere end 50 år været en stor del af mit liv og for en stor del også Jørns liv. Vi har gennem spejderarbejdet fundet de bedste venner. Det kan umuligt beskrives hvor stor en gave vi har fået igennem dette. At opleve de mange børns glæde og forventninger. At opleve voksne, som ikke bliver trætte af at lege. At sidde om bålet en stille sommeraften. Det har formet mit liv og tilværelse. Igennem de mange kurser jeg har deltaget i, har jeg fået så megen livsforståelse, teori og praksis. Jeg har gennemført 2 Gilwellkursus, og haft den store oplevelse at være både kursusleder og instruktør sammen med fantastisk dygtige folk på flere Lederkurser og på Gilwellkurser.

 

Pensionistjob på Herregården Odden

I 2005, var vores svigerdatter, Lisbet daglig leder på Herregården Odden, som huser en samling på mere end 1000 værker af kunstneren J. F. Willumsen. Hun manglede en kustode, og bad mig om at tage denne post. Kunst var ikke min stærkeste side, men ved at følge et par rundvisninger, læsning af diverse beskrivelser om J. F. Willumsen, studere hans værker og læse om Oddens historie, følte jeg mig efterhånden nogenlunde klædt på til opgaven. Det blev et spændende job, som bestod af modtagelse af gæster, introduktion af samlingen, ind imellem enkelte rundvisninger, bage kage, servere kaffe, fortælle om herregården Oddens historie, rengøring osv. Efterhånden blev jobbet mere og mere omfattende, især efter at Lisbet opsagde sin stilling, da hun og Uffe overtog Svanelunden. I 2015 gik jeg over til kun at stå på vikarlisten.

Bestyrelsesarbejde på Horne Efterskole.

Sidst i firserne indvilgede jeg i at repræsentere KFUM-Spejderne Øst-Vendsyssel i Repræsentantskabet for Horne Ungdomsskole. I 1990 blev jeg valgt som bestyrelsesmedlem og senere i flere år, formand for skolen. Det blev en meget turbulent tid med forstanderafskedigelser og ansættelse af forstandere og af mange nye lærere. Heldigvis sluttede min formandstid rigtig godt efter vi fik ansat Mogens Dalager som forstander. Vi havde i alle årene et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, og med ansættelsen af Mogens ”voksede” skolen både i kvalitet og kvantitet til glæde for både elever, ansatte, forstander og bestyrelsen.

Menighedsråd, Børnearbejde, Juleaften, Åbent Hus

Fra 1982 til 1992 var jeg medlem af Brønderslev Menighedsråd. Det var et spændende og meget interessant arbejde. Jeg var alle årene med i Aktivitetsudvalget. Jeg kom i menighedsrådet dag Sognegården (den gang blev det kaldt Menighedshuset) blev indviet. Dette gav jo nogle udfordringer til at igangsætte nogle aktiviteter. Nu var der rum, til at afholde forskellige arrangementer. Vi fik startet Åbent Hus-arrangementer. I begyndelsen inviterede vi både børn, unge og voksne til spisning og forskellige aktiviteter. Det viste sig ret hurtigt, at det ikke var optimalt at skulle lave arrangementer for alle aldersgrupper samme aften. Det udviklede sig til arrangementer, som kun henvendte sig til voksne. Vi kunne samle ca. 50-80 mennesker til disse aftner, hvor vi startede med fællesspisning og efterfølgende underholdning eller foredrag.

Vi fik også startet et børnearbejde, som hver søndag, når der var børn med i kirke, kunne under prædiken komme med ind i Sognegården for at blive beskæftiget med at tegne, lege, synge og høre bibelhistorie

Det var også i den periode, at vi fik startet Juleaften-arrangement. Folk som måske sidder alene, eller som ikke har lyst og kræfter til at besøge familien juleaften, er velkomne til at være med til juleaften i Sognegården. Her bliver holdt traditionel juleaften med flæskesteg, ris a la mande, dans om juletræet og julegaver. Det første år var pastor Klejnstrup vært, og aktivitetsudvalget tog sig af det praktiske. Julemaden fik vi i mange år fra Grillbaren Uret, og senere blev det Bondestuen.

Menighedsrådsarbejdet medførte flere andre opgaver udover de månedlige menighedsrådsmøder.

På job i Genbrugsforretning.

I 2008 var Jørn og jeg med på en studierejse til Sierra Leone, et land som var under opbygning efter 11 års frygtelig borgerkrig. Vi husker måske bedst den krig som krigen, hvor rigtig mange børnesoldater deltog. Børnesoldaterne skulle kæmpe med våben i krigen, ellers ville de selv blive dræbt, mange var under 12 år. Denne rejse var i høj grad en på mange måder en øjenåbner for os. Efter hjemkomsten holdt vi et utal af foredrag om levevilkårene i Afrika.

Det var derfor også let at overtale os til at give en hjælpende hånd i en genbrugsbutik. Både Jørn og jeg arbejdede i 7 år i Mission Afrika Genbrug.

De seneste 4 år har jeg været en del af medarbejderne i Folkekirkens Nødhjælp Genbrug, hvor min hovedopgave er at sortere og prismærke bøger. Et spændende arbejde, som med få midler kan hjælpe mennesker i nød

Kolonihaveforeningen Agdrupparken.

Vi har i mere end 30 år haft sommerhus ved Vestkysten, og da vi afhændede det til vores søn Asbjørn, blev der et lille tomrum. Da vi en dag gik tur i kolonihaveområdet fik vi ideen til at købe en kolonihave. Det viste sig at være en rigtig god beslutning. Vi savnede begge det at have det ”rum”, at kunne se ud i naturen. Det fik vi i Agdrupparken.

Kolonihaveforeningen Agdrupparken er en naturperle i Brønderslev by. Her er ingen støj fra trafik, her er plads til dyreliv, et eldorado for fugle, harer leger på de grønne områder, pindsvinet trisser rundt i haverne, rådyrene er fascinerende gæster, men ind imellem også uønskede, når de har spist jordbærrene hos Henrik, eller tulipanerne i Peters have, eller Lises hindbær. Kolonihaveområdet ejes af kommunen, og lejes af kolonisterne. Kolonihavehusene ejes af de enkelte lejere. Haverne benyttes på forskellig måde, rigtig mange dyrker grønsager og frugter, andre går meget op i blomster-og prydhave. Aldersgrupperne spænder fra unge og børnefamilier til pensionister og kommer fra forskellige samfundslag. Det er folk, der bor i lejlighed eller har hus og have, som benytter kolonihaven som sit fristed. Nogle tror at have kolonihave kan sammenlignes med, at have sommerhus, men på flere måder, kan det ikke sammenlignes. Kolonihavehusene må højst være på 50 m2, der må ikke være kælder, og huset være max 3,5 m højt, have og hæk skal vedligeholdes, man skal have fast bopælsadresse i Brønderslev kommune, og man må ikke bo i kolonihaven om vinteren, desuden er der flere restriktioner og regler, der skal overholdes end der er i et sommerhusområde. Alle regler og påbud overskygges dog af den glæde det er, at nyde sommerdage i egen have eller sammen med naboer i haverne.

I efteråret 2014 blev jeg valgt til formand for kolonihaveforeningen.

Det har fyldt meget i mit liv. Der er 85 haver i foreningen, og der er bygget kolonihavehuse i de 81 af haverne. Det er om sommeren en levende lille landsby med mange opgaver for en bestyrelse. Foruden almindeligt bestyrelsesarbejde omfatter det mange flere områder. Det drejer sig om salg af huse (bestyrelsen medvirker ved alle salg af kolonihavehuse) det er afvikling af arrangementer af forskellig art, praktiske opgaver omkring vedligeholdelse af klubhus, veje og sikre at hele området bliver vedligeholdt osv.

Frivillig og bestyrelsesarbejde på Vildmosemuseet.
Det nye Vildmuseum

For ca. 15 år begyndte jeg at deltage i frivilligt arbejde på Vildmosemuseet, og i 2011 blev jeg valgt til suppleant til bestyrelsen, senere som bestyrelsesmedlem. Det har været en spændende tid, men også en turbulent tid.

Det har været sammenlægning af museerne Dorf Møllegård, Try Museum, som begge var statsanerkendte, og Vildmosemuseet. Senere en udskillelse af Try museum. Og for 3 år siden lukning af Vildmosemuseet. Meget har drejet sig om økonomi. Der var alt for mange dårlige bygninger, som krævede vedligeholdelse. For at kunne opnå statslig støtte, er der nogle krav vedrørende bl.a. opbevaring af museumsgenstandene, der skal opfyldes. Genstandene fra Vildmosemuseet er pt. opbevaret i museets magasiner. Der har været en del udskiftning af personale. Det seneste er, at vi har sammenlagt Museumsforeningen for Dorf Møllegård og Museumsforeningen for Vildmosemuseet, hvilket er en naturlig følge af, at de to museumsafdelinger: Dorf Møllegård og Vildmosemuseet er et samlet museumsvæsen

Foruden bestyrelsesarbejdet har jeg deltaget i rigtig mange frivillige opgaver, såsom bl.a. Skoletjeneste, hvor vi dels har fortalt og undervist om livet i ”gamle dage”. Det har været sommerskole, hvor børnene har stiftet bekendtskab og prøvet gamle håndværk og skikke. Det har været og er som hjælper ved forskellige arrangementer. Jeg har bagt i hundredvis af æbleskiver på det gamle brændekomfur på Paukjærgård, passet billetkontor m.m. Der foregår i øjeblikket vildt mange spændende aktiviteter både i Dorf Møllegård og Vildmosemuseet med udstillinger, foredrag og byvandringer. Vildmosemuseets genstande er, som tidligere nævnt opmagasineret med henblik på senere anvendelse i et kommende nyt museum i Brønderslev. Museerne har købt en fløj af A/S Peder Nielsen Beslagfabrik. Stueetagen er taget i brug til diverse arrangementer, og administrationen er flyttet ind på 2. sal. Der er udarbejdet et flot projekt, og der søges nu penge til at realisere planerne for Det Ny Vildmosemuseum. Det bliver et moderne museum placeret centralt i Brønderslev, nær ved Rhododendronparken, banegården og midtbyen. Det er en rigtig spændende tid begge museumsafdelinger går i møde, med opbygning af Det Ny Vildmosemuseum som forventes klar om få år, og efterfølgende skal Dorf Møllegård have en gennemgribende restaurering.

Afrunding.

I dag nyder min mand, Jørn og jeg pensionisttilværelsen i en lille andelsbolig, men det meste af sommerhalvåret tilbringer vi i kolonihaven. Jørn har bl.a. arbejdet som maskinarbejder på Pedershåb Maskinfabrik. Vi har 3 drenge og hvoraf de to har fået deres uddannelse i Brønderslev, Stig som blikkenslager og VVS-mand og arbejder nu hos Brønderslev VVS. Asbjørn blev udlært som bager i det daværende Kvickly i Brønderslev, og er nu bagermester i Randers Bilka. Uffe blev uddannet som skibskok hos J. Lauritsen og er nu restauratør i Hjørring og Børglum. Vi har 5 børnebørn, Tim er ansat hos DLG i økonomiafdelingen, Christian ansat som direktør i et feriecenter i det nordlige Vietnam, Camilla ansat som ergoterapeut ved Brønderslev Kommune og Malene og Sofie går på gymnasium i Brønderslev og Aalborg. For kort tid siden har vi fået et lille oldebarn.  Som man næsten kan regne ud, så er det svært at samle hele familien samtidig. Heldigvis kan det med lidt langtidsplanlægning ind imellem lykkes. Vi nyder det i fulde drag, når det endelig lykkes.

Birte Nielsen oktober 2021