Max Emil Christensen – snedkermester

Historien om

Oktober 1970

Snedkermester Max Emil Christensen, Risagerlund, Brønderslev er død efter længere tids sygdom 86 år.

Max Emil Christensen, der er født i Ålborg kom som ung svend til Brønderslev hvor han nedsatte sig som tømrermester og oparbejdede hurtigt en stor og selvstændig virksomhed.

Den videreføres af en søn Kaj.

Max Emil Christensen havde adskillige tillidsposter. Han har i flere perioder der været socialdemokratisk medlem af Brønderslev Byråd, formand for Tømrer- og snedkermesterforeningen, var brandinspektør i Brønderslev en lang årrække og har desuden siddet i bestyrelsen for Personlig friheds Værn, Brønderslev Grundejerforening og været formand for Torvets flag. Han overleves af tre børn.

Begravelse

Fhv. snedkermester Max Emil Christensen, Risagerlund, Brønderslevs, begravedes, under deltagelse af slægt og venner fra den gamle kirke i Brønderslev, hvortil der var sendt kranse med bånd fra Brønderslev  Tømrer- og snedkermesterforening, Brønderslev Trælasthandel A/S, Brønderslev byråd, Brønderslev Sygekasse, Socialudvalget og Torvets Flag, Brønderslev.

I kirken talte pastor P. Klejnstrup, Brønderslev, ud fra 1. Peters brev 1,34 Thi alt kød er som græs og dets herlighed som græssets blomster.

Græsset visner og blomsterne falder, men Herrens ord er evindeligt.

Ved graven takkede korden Jens D. Rauf på familiens vegne for deltagelsen.

Dødsfald

Fhv. snedkermester Max Emil Christensen, Brønderslev, er død på sygeafdelingen på Risagerlund, Brønderslev, 86 år gammel. Emmel

Max Emil Christensen var født i Dronninglund, men kom til Brønderslev som ung mand, og han blev hurtigt en kendt skikkelse i byen, og hurtigt en mand med mange gøremål.

Han etablerede sig som snedkermester i ejendommen Algade 11. Brønderslev, som han senere overtog, og da han var en dygtig fagmand og en dygtig forretning mand varede det ikke længe før snedkerforretningen blev en travl virksomhed.

I en lang årrække var Max Emil Christensen brandinspektør  i Brønderslev, og i flere år var han medlem af Brønderslev Byråd, valgt af socialdemokratiet, og i hans formandstid for teknisk udvalg, gennemgik El- værket i Brønderslev en stor udvikling. I mange år var han formand for Brønderslev Sygekasse, han har varet kasserer i mesterforeningen, og i bestyrelsen for en lang række foreninger, blandt andre Brønderslev Grundejerforening, Brugsforeningen i Algade og Den personlige friheds værn.

Trods mange offentlige hverv forsømte Max Emil Christensen ikke sin forretning, og han opnåede at holde 40 års mester jjubilæum inden han afstod forretningen til sønnen, snedkermester Kaj Max Emil Christensen.

I nogle år efter overdragelsen, blev han boende i Algade 17, men senere flyttede han på Plejehjemmet Risagerlund.

Max Emil Christensen overleves af to børn, sønnen der har overtaget forretningen, og en datter der er gift med slagtermester Egon Sørensen, Brønderslev.