Maskinstation i Vrensted i 1950 og 60 erne

Fra denne ejendom “Smedegaard” Gl. Byvej 18, Vrensted, startede Charles Jensen sin maskinstation i 1951

I starten af min barndom lige efter krigen, var det ikke så almindeligt med traktor på landet, men i Vrensted var der dog nogle landmænd der var gået sammen om en traktor og redskaber allerede omkring 1925.

Traktorfører Anders Jensen med den første traktor i Vrensted. Den blev købt af fire landmænd i fællesskab. Kjeldsen fra Sundsted, Jacobsen fra Store Knudsgaard, Albertsen fra Vestergaard og Mads Østergaard, fra Kongsengene. ca. 1925

Det var kun ganske få steder, man havde traktor først i 50 erne.

Men årene efter Anden Verdenskrig blev traktorens egentlige gennembrud i Danmark. Der var et ophobet investeringsbehov efter krigen, og en afvandring af arbejdskraft var indledt. Efter krigen steg arbejdsløn og foder mere end omkostninger til traktorer, hvad der yderligere trak i retning af, at de vandt frem. Et skub fik man desuden fra Marshallhjælpen. Mellem 1948 og 1954 fik en betydelig del af gård brugerne traktor, og frem til 1960 fulgte stort set resten plus en god del af de husmandsbrug, som stadig var i drift. Fremgangen blev hjulpet på vej af tekniske fremskridt. Især den grå Ferguson, som var lille, relativt billig, fleksibel, men takket været sit trepunkts ophæng også effektiv, passede godt til dansk landbrug og kom til at tegne sig for halvdelen af 1950 ernes traktorer.

Traktor Charles, Charles Jensen, som var søn af vejmanden, kaldet Jordmoder Niels, var startet op med sin maskinstation. Han købte i 1951 ejendommen Smedegaard, som er beliggende i Nyhavn på Gl. Byvej 18, i Vrensted.

Han kørte rundt til de af egnens landmænd, der endnu ikke var blevet så mekaniseret og pløjede, harvede, høstede og meget andet. Der var fremskridt på vej i Vrensted.

Hans sønner Leo og Leif deltog også i dette arbejde, efter at de var gået ud af skolen og arbejdede hjemme i en periode.

Ferguson

Han fik efterhånden flere traktorer. Det var små grå Ferguson.

Der var desuden også en landmand Poul Hansen på Rykindsvej, der sideløbende med at drive sit landbrug også kørte lidt maskinstation. Han havde en grøn traktor der kunne kører meget stærkt.

Ej Poul Hansen, men det ligner både ham og hans traktor

Når han kom gennem byen gik det bare stærkt og så skulle man bare ikke være på vejen. Han havde bl.a. en maskine, han kunne påmontere bag på sin traktor, der kunne dække roekuler til. Jorden blev fra maskinen slynget op på roekulen. Det var nemt for landmanden i stedet for at skulle dække hele roekuglen med en skovl.

Efterhånden fik de fleste ejendomme traktor og forskellige maskiner til markarbejdet og de to maskinstationer lukkede ned.