LandboNord er både en forening og en forretning

 

 

 

 

 

LandboNord, der har hovedsæde i Brønderslev, er på en og samme tid en rådgivningsvirksomhed og en forening. Foreningen – og derved foreningens medlemmer – ejer rådgivningsvirksomheden, som bliver drevet kommercielt.

Virksomheden har en stor og veludviklet økonomirådgivning, der rådgiver landmænd om regnskab, budget, skat og strategi mv. LandboNords ØkonomiRådgivning servicerer foruden landbrugsvirksomhederne, som er det primære og væsentligste kundesegment, også andre brancher med regnskab, budget og skat. Herudover rådgiver LandboNord om kvægbrug, svineproduktion, planteavl og miljøforhold samt økologi, klima og bæredygtighed. LandboNords produktpalette omfatter desuden specialer inden for HR/ledelse og medarbejderudvikling, it og socialområdet mv. Juridisk rådgivning tilbydes i samarbejde med Norden Advokatfirma. Endelig driver LandboNord også ejendomsmægler-forretningen; LandboGruppen NORD ApS.

Foruden hovedsædet i Brønderslev har LandboNord også afdelinger i Fjerritslev og i Randers. Tilsammen har virksomheden cirka 230 ansatte.

Medlemsinteresser på flere plan

Både foreningen og forretningen er resultatet af en fusion mellem fem nordjyske landboforeninger i 2001.

Foreningsmæssigt er det LandboNords hovedbestyrelse, som varetager medlemmernes interesser. Det sker gennem fagudvalg, lokale kredse i de nordjyske kommuner og landsdækkende gennem organisationen Landbrug & Fødevarer.

I LandboNord mener man det seriøst, når man siger, at det er medlemmerne som ejer virksomheden. Derfor har LandboNord gennem en årrække udloddet en stor del af overskuddet direkte tilbage til de aktive medlemmer i form af rabat på rådgivning købt i virksomheden. I 2021 gik hele 8,3 mio. kr. (af overskuddet fra 2020 på 10,2 mio. kr.) direkte tilbage til medlemmerne. Siden udlodningen startede, er der blevet udloddet små 50 mio. kr. på den konto – en udlodning ingen andre i branchen kan matche. 

Fordelen ved at levere full-line service

Det ligger i LandboNords dna, at virksomheden til hver en tid skal være landmandens foretrukne samarbejdspartner, og derfor understøtter LandboNord alt lige fra etablering til generationsskifter – og skulle der være livskriser på vejen, så har LandboNord de seneste 25 år haft landbrugets førende socialrådgivning. Typisk understøtter LandboNord den enkelte kunde gennem mange regelsæt, hvor kompleksiteten kræver, at den nyeste viden er til rådighed og et stort antal medarbejdere at trække på.

LandboNord har gennem flere år satset på den nyeste teknologi og derfor lanceret flere digitale løsninger til landbruget og andre erhverv, som rækker mange år ud i fremtiden.

LandboNord arrangerer hvert år dyrskuer i både Hjørring og Fjerritslev. Dyrskuerne er en gammel tradition, hvor land og by mødes. Desværre måtte LandboNord aflyse dyrskuerne i 2020 og 2021 på grund af corona-pandemien.

Fra Dyrskue

Der er også kunst ved LandboNord
Her LandboNord`s kontorejendom i Brønderslev Industrikvarter syd