Lægehuset i Vrensted, tre generationer

Det gamle Kommunekontor blev i 1970 solgt og ombygget til Lægehus

image
image

Lægehuset i Vrensted 2016

Lægehuset i Vrensted er etableret i 1970, og er her i 2016 en af byens største arbejdspladsen.

I dag er der tre læger, som er kompagnoner, desuden flere sygeplejersker og flere sekretærer, rengøringspersonale og havemand.
Den kendte familielæge, læge P.M. Sørensen kom i 1947 til Vrensted og købte den smukke ”Villa Holmen”, der ligger i en stor have, tæt ved kirken og det smukke Vrensted gadekær, som kaldes Kirkedammen.

Her etablerede han lægepraksis. Læge P.M. Sørensen fik oparbejdet en stor praksis og var kendt som en behagelig og meget omsorgsfuld familielæge i det lille samfund, Vrensted, men også i de omkringliggende byer, der ikke havde egen læge. På det tidspunkt var det jo almindeligt, at man ringede til lægen, når man var syg, hvorefter han så kom ud til patienten for at tilse vedkommende og få ordnet og bestilt den evt. medicin der skulle til.

Læge P.M Sørensen var en dygtig læge og foregangsmand.
Da praksis efterhånden blev så stor og meget arbejdskrævende i 1960 erne og den nye kommunalreform trådte i kraft i 1970, fik han den tanke, at lave et kompagniskab, for bl.a. at afhjælpe den store arbejdsbyrde det var, at være alene i en praksis.

Det gamle kommunekontor i Vrensted var blevet ledigt efter at Vrensted-Thise kommune var blevet delt, hvor Vrensted kom i fællesskabet, den nye Løkken-Vraa storkommune og Thise kom ind i Brønderslev Storkommune.
Læge P.M. Sørensen fik købt det gamle kommunekontor og gik i kompagniskab med en læge fra en naboby, fik huset indrettet til en lægepraksis og hermed var et af landets første lægehuse etableret. På et tidspunkt har der været, tilknyttet 4 læger i kompagniskabet. Her i 2016 er der tilknyttet 3 læger.
Det fantastiske ved lægehuset er, at tredje generation efter P.M. Sørensen nu er med i kompagniskabet.

De tre generationer:

Læge Peder Madsen Sørensen.

image

Peder M. Sørensen, 1. genetation

Læge P.M. Sørensen blev født i 1918 i Sdr. Saltum, her i Vendsyssel og blev student fra Sorø Akademi i 1936. Blev cand. med. i 1944 fra Københavns Universitet. I tre år fra 1944-47 blev han hospitalsuddannet på Aarhus Kommunehospital. Hans familie boede i Vendsyssel og med ønsket om at vende tilbage og hans kones tilsagn, hun var Aarhusianer, etablerede han praksis i Vrensted, hvor der ikke var nogen læge. Her havde han så sit arbejdsliv i perioden 1947-85. I hans pensionisttilværelse tog han vikariater i Sverige fra 1986-89.
P.M som han ofte blev kaldt, havde flere tillidshverv. Bl.a. formand for skolenævnet ved Brønderslev Gymnasium. En periode Formand for Lægeforeningens etiske råd m.fl. Han blev tildelt mindelegat for brygger I.C. Jakobsen i 1968 og blev æresmedlem af Nordjyllands lægekredsforening 1986.

Læge Jørgen Schierup, 2. generation

image

Jørgen Schierup er født i 1948 i Vrensted i det gamle hus, som hans forældre købte i 1947 omtalt ovenfor og som han værner om.
Han blev student fra Hjørring Gymnasium i 1967 og blev cand. med. fra Aarhus Universitet i 1974, som landets dengang yngste læge. Den efterfølgende lægeuddannelse foregik på Aarhus Kommunehospital, Grenå Sygehus og i Sverige. Hermed var han veludrustet til en distriktslægetid på Grønlands Østkyst i Ammassalik, hvilket blev en god baggrund for praksislivet i Vrensted, hvor han startede i 1978 i det daværende kompagniskabspraksis. I praksis manglede der specialviden om bevægelsesapparatets sygdomme, hvorfor Jørgen uddannede sig i manuel medicin, sammen med en kompagnon. Et speciale som er særdeles efterspurgt blandt de mange, der døjer med ryggen. Senere tog han en diplom uddannelse i akupunktur bl.a. på et hospital i Beijing. Både i og uden for praksis har han beskæftiget sig meget med undervisning. Han har haft ansvaret for en række uddannelseslæger, som på deres vej har lært af Lægehuset i Vrensted. Fra 1999 var han ekstern lektor ved Aarhus Universitet med undervisning af medicinstuderende, især forebyggelse af livsstilssygdomme. Han har været aktiv sammen med familien, herunder de tre døtre med fjeldvandring i Norge og med kanoture i de svenske skove. Musikken har har også haft en stor plads og han deltager i forskellige musikgrupper i Lokalsamfundet, hvor han spiller klarinet, et instrument han lærte at spille på i 40 års alderen. Efter sin pensionering i 2010 kommer han stadig en gang om ugen i lægehuset hvor han giver akupunktur og rygbehandling til patienterne.

Læge Stine Schierup, 3. generation

image

2. og 3. generation, Stine Schierup med sin far Jørgen Schierup.

Stine Schierup er født i Vrensted i 1976 i samme hus som hendes far. Hun er et kendt ansigt i det lille lokalsamfund.
Hun blev student fra Brønderslev Gymnasium.
Læste medicin i Aarhus.
I sit uddannelsesforløb som læge, har hun bl.a. været på Nordjyske hospitaler og lægehuse og i Lægehuset i Vrensted i halvandet år.

Medens Region Nordjylland må vride hjernerne for at finde en metode til at tiltrække nye læger til landsdelen, har Lægerne i Vrensted fundet svaret: Her producerer man nye læger selv.

Stine Schierup, datter af Jørgen Schierup, købte sig ind i praksis i Vrensted i 2010 sammen med en kollega.
Stine Schierup er nu kompagnon i lægehuset i Vrensted sammen med 2 andre unge læger, Michael Jessen og Maria Ledet.

Hun har ved siden af lægearbejdet og sine 2 børn hele tiden givet sig tid til sin store interesse, ridning.

Lægerne i Vrensted har nu skiftet navn til ”Lægerne Vestkysten”, idet der kommer patienter fra Hirtshals til Blokhus og hele området omkring Vrensted.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *