Klokkestøberiet i Brønderslev.

 

Jeg fandt denne “guldåre” på nettet om Klokkestøberiet i Brønderslev. På ”www.engbaek.com” kan du læse noget meget interessant om lægehuset, som familien Engbæk praktiserede fra, og om klokkestøberiet

Støberierne

A/S Nordjyllands Jernstøberi og Maskinfabrik fremstillede en kartoffellægger, der ved prøverne har vist sig at opfylde alle rimelige krav. Fabrikken fik patent på kartoffellæggeren i 1919, og efterspørgslen efter den var stadigt voksende.

Nordjyllands Jernstøberi og Maskinfabrik gik konkurs i april 1921, og Brønderslev Jernstøberi og Maskinfabrik blev oprettet i 1922.

Det gik dårligt for Brønderslev Jernstøberi i slutningen af 1920-erne, og i 1931 blev A/S Jysk Jernstøberi og Maskinfabrik købt af brødrene Sørensen, som fik støbning af kirkeklokker og klokkespil som en specialitet.

Klokkestøberiet havde fremstillet klokker til rådhusene i Århus, Frederiksberg og Ringkøbing og blandt andet til kirkerne i Brønderslev, Sct. Catharinae Kirke i Hjørring, Frederikshavn, Øster Brønderslev, Serritslev, Rold, Nørre Bjært, Svendborg, Sct. Knuds Kirke i Odense, Rinkenæs Kirke, Ribe Domkirke, Vor Frelser kirke, Helligåndskirken,
Lukaskirken i København og Roskilde Domkirke.

Støberiet gik fallit i 1950, og det blev overtaget af Pedershaab Maskinfabrik.”

I gamle dage lå klokkestøberiet i Søndergade/Vestergade, dér, hvor PMs motorfabrik ligger eller lå.

Kildemateriale:    Frode Engbæk som boede i villaen fra 1944 til 1963

Dansk Architektstat 1925,

Brønderslev kommunes byggesagsarkiv

Børglum Herreds Skøde- og Panteprotokol

private billeder med mere.

 

K.T.A. Sørensens Klokkestøberi A/S

Nystiftet Aktieselskab 31.12.1952.

Fra København meddeles:

Til aktieselskabsregistret er anmeldt “K.T.A. Sørensens Klokkestøberi A/S “, Brønderslev, hvis formål er klokkestøbning samt at drive industri og handel. Selskabet har hovedkontor i Brønderslev.

Den fuldt indbetalte aktiekapital udgør 10.000 kroner.

Aktieselskabets stifterne er civilingeniør Kjeld Therard Aage Sørensen, Løngangstræde 27, direktør civilingeniør Hans Anton Justesen, Amager-Fælledvej 7, begge København samt ingeniør Christian Eyvind Sørensen, Vestre Kjærvej 34, Brønderslev.

Aktieselskabets direktør er K.T.Aa. Sørensen.

Ove S. Johansen