Katy Stagsted Jepsen en foregangskvinde

Katy Stagsted Jepsen blev født i Brønderslev den 19. april 1916. Som ung blev hun uddannet indenfor isenkram hos sin far, Jens Stagsted. Hun valgte senere at uddanne sig til indretningsarkitekt på Skolen for Boligind- retning i København.

Katys hjerte har altid brændt for at hjælpe mennesker i nød, derom vidner hendes engagement i de organisationer, hun har været tilknyttet og ofte som formand.

Katy Stagsted Jepsen deltog gerne i debatter om ældre menneskers vilkår, for eksempel om tilstrækkelige pladser på plejehjem og antal ældreboliger, som for eksempel, da der i 1996 blev opført 26 ældreboliger på P. N. Jensens Plads, var hun meget aktiv i debatten.

I sin fritid læste Katy gerne bøger, og var en årrække også jæger. Som badmintonspiller opnåede hun et nordjysk mesterskab i single.

I 2001 mistede Katy Stagsted Jepsen sin mand, arkitekt M. Johs. Jepsen.

Røde Kors

Katy Stagsted Jepsen engagerede sig i 1945 i Dansk Røde Kors’ afdeling i Brønderslev, og året efter blev hun formand.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Katy Stagsted Jepsen formand for Røde Kors i Nordjyllands Amt, hvilket gav hende en plads i organisationens hovedbestyrelse. Som hovedbestyrelsesmedlem kom Katy Stagsted Jepsen rundt i hele verden til Røde Kors-projekter.

Især et projekt i Nepal fandt hun meget interessant. Her uddannede man jordemødre og de såkaldte barfodslæger.

Lokalt har Katy Stagsted Jepsen været med til at opføre fire børnehaver og en vuggestue i Røde Kors regi. Den første børnehave blev opført i 1955. Alle fem institutioner er senere blevet kommunale.

Inden Katy Stagsted Jepsen trak sig ud af Røde Kors, fik hun lige oprettet en genbrugsforretning.

I 1991 valgte hun at trække sig tilbage efter mere end 45 års arbejde for Dansk Røde Kors. Gennem de mange år har hun opnået tre dekorationer, senest Dansk Røde Kors’ hæderstegn, der er den fornemste hæder i Røde Kors.

Jydsk Chenillefabrik

Sammen med Ivan Jalk etablerede Katy Stagsted Jepsen Jydsk Chenillefabrik i Skovsgaard ved Brovst. Fra 1956 til 1990 var Katy Stagsted Jepsen direktør for virksomheden.

Administrationen var i Brønderslev, men selve produktionen var på virksomheden i Skovsgaard.

På et tidspunkt var der 20 medarbejdere i virksomheden, medens 300 personer arbejdede for virksomheden i hjemmene. Virksomheden producerede piberensere og alle mulige ting, der kunne fremstilles af piberensere. Der blev produceret nisser, kyllinger og mange andre små ting til pynt.

I 1978 brændte fabrikken, men blev genopført, da Katy Stagsted Jepsen følte et stort ansvar for de 300 hjemmearbejdere.

Det var en stor glæde for hende, når børn kunne få nyt matrostøj for de penge, deres mor havde tjent på at arbejde på Jydsk Chenillefabrik.

Danske Kvinders Beredskab

Fra 1970 til 1990 var Katy Stagsted Jepsen med til at oprette Danske Kvinders Beredskab i Brønderslev. Hun var instruktør omkring kemisk og biologisk krigsførelse og i brugen af gasmasker.

Brønderslev byråd

I to perioder – fra 1966 til 1974 – var Katy Stagsted Jepsen medlem af Brønderslev Byråd, valgt på den upolitiske borgerliste.

Brønderslev Erhvervsråd

Katy Stagsted Jepsen var formand for Brønderslev Erhvervsråd i den periode, hvor konfektionsfabrikken HCA-dress og Rias, der producerede plastplader, etablerede sig i Brønderslev.

Dansk Arbejde

I seks år var hun med i bestyrelsen for Dansk Arbejde, heraf fire år som formand.

Ældre Sagens Ældrepolitiske udvalg

Det sociale område har altid stået Katy Stagsted Jepsen nær, og hun har i en årrække været formand for.

Socialpolitisk

Katy Stagsted Jepsen fulgte til det sidste med i politik og ikke mindst indenfor det socialpolitiske område, der stod hendes hjerte nært.

Inner Wheel

Katy Stagsted Jepsen var initiativtager til oprettelse af Inner Wheel i Brønderslev. Klubben blev stiftet den 30. oktober 1965, og hun satte i sin tale til deres 25-års jubilæet ord på, hvorfor det for hende var fascinerende at være medlem af Inner Wheel: ”Det er den tanke, at man er med i en venskabskreds, der slynger sig omkring hele jorden, og selv om vi er et lille led, er vi med i kæden, og vi har pligt til at lyde mottoet ’Venskab og hjælpsomhed’. Til gengæld vil vi kunne finde venskab og hjælpsomhed over hele kloden.”

Inner Wheel i Brønderslev har i 50 år skabt venskaber og netværk mellem kvinder. ”Venskab og hjælpsomhed” er deres motto, og klubben er en upolitisk og usekterisk kvindeorganisation med 100.000 medlemmer kloden rundt.

Inner Wheel er en velgørende organisation, som hjælper svagt stillede mennesker, og det er helt i tråd med Katy Stagsted Jepsens egne værdier, og det var derfor naturligt for hende at chartre, som det hedder i organisationen, den lokale afdeling.

Tonny Bistrup

september 2021