“Kærgård” Vrenstedvej 380

Foto 2007
Malene har fuldtidsarbejde som uddannet landinspektør og ansat i et rådgivende ingeniørfirma.
Ud over en travl hverdag, har de også tid til foreningsarbejde som gymnastikledere og Mads er endvidere formand for Vrensted Idrætsforening.
Kærgård er et moderne landbrug med ca. 375 malkekøer, 380 kvier og
255 ha agerjord, heraf er 225 ha ejet og 30 ha lejet, jan. 2020.
Der er flere fast ansatte medhjælpere.
En stor del af markarbejdet udføres med maskinstation
Kærgård er blandt de største landbrug i Vrensted sogn og det ene af to stor landbrug med kvægbesætning og mælkeproduktion.
Nederst en lille billedkavalkade
Ejere af ejendommen  gennem tiden er anført nedenfor:

Matr.. nr. 39a Vrensted by

2014 1/1 Mads Sørensen

2005 1/2 Mads Sørensen

2005 1/2 Mogens Sørensen

1973 Mogens Sørensen

1955 Søren Jensen Sørensen

1935 Alfred Wrængmose

1856 Jens Pedersen købt fri fra Børglum Kloster

 

Jorden til følgende gårde er lagt sammen med Kærgaard:

Rendbækgaard, Rykindvej

Slotsgården, Vrenstedvej

Teglgården, Rykindvej

Højgaard, Rykindvej

Arnold Trudslevs ejendom


f.v. Her 2 generation Mogens, 3. generation Mads og Malene Sørensen