Jordefærd i 1929 – Veteran, Dannebrogsmand Lars Peter Vestergaard

Vrensted kirke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dannebrogsmand orden for krigen i 1864
Jordefærd 1929…

Mandag jordedes Veteran og Dannebrogsmand Lars Peter Vestergård og det viste sig, at han ikke var glemt om ogsaa hans  jævnaldrende forlængst er sted til Hvile.
Pastor Plesner talte kønt over Afdøde som en af dem, der havde maattet vove Livet for Fædrelandet, samt en af de sejge fyske Slægter, en Slægt her i Sognet, som kan følges langt tilbage i Tiden i Gaarden Vestergaard.
Lars Peter havde for længst ligesom trukket sig tilbage fra Tidens Rørelser, idet han i flere Aar har ligget til Sengs og måske har følt sig glemt, men da han i Fjor fik overrakt Dannebrogskorset, var det, som om Livet friskede op, og en Del Erindringer traadte frem, ikke mindst dem fra Krigsaarene.

Nu var Lars Peter Vestergaard træt af dage, men hans Øjne lyste, naar vi sammen sang for ham:
“Jeg vil, o Jesus mild, hvor du mig helst vil have”.

Efter Jordpaakastelsen bragte Lærer Jensen paa Familiens Vegne Følget en hjertelig Tak.

Lars Peter Vestergaard

Lidt flere oplysninger om:

Sognets ældste 1927…
Lars Peter Vestergaard               f.1838, d.1929

Lars Peter Vestergaard fylder Lørdag, den 1. oktober 90 Aar.
Det gamle Fødselsdagsbarn, der er Veteran fra 64, er sengeliggende, men forøvrigt kvik og aandsfrisk.
Gamle Lars Peter er født paa Gaarden Vestergaard i Vrensted, hvor Slægten havde Hjemsted i ca. 200 Aar. Gaarden ejes nu af Sognefoged Lars S. Larsen.
I sine unge dage var Lars Peter Bestyrer af Fædrenegaarden, men i ca. 50 Aar har han boet paa Baastedhede.
Som en Mærkværdighed kan nævnes, at af 7 Brødre var 6 med i Krigen 1864. Gamle Lars Peter, der er den sidste levende af disse Brødre kan naturligvis ikke følge med i Nutidens Begivenheder, men om Krigsbegivenhederne i 64 fortæller han med Liv og Lyst. Han var med i Slaget ved Vejle og fortæller derom:” Jeg var indkvarteret hos en Købmand og skulle lige til at spise til Middag, da en Ordonans kom farende gennem Gaden og blæste til Udrykning, den dejlige suppe maatte vi lade i Stikken, og et Øjeblik efter var vi samlede paa Stillingspladsen. Det blev en varm…. ”
sidste del af artiklen mangler desværre…

Klik på Link:

Historien om Lars Peter Vestergaard Nielsen, ”Vestergaard” og sønnen Niels Lassen Nielsen, Bådstedhede samt om Marie og Peter Jensen, Bådstedhede