Ingen tager skade af at bestille noget

 

Landsretssagfører Svend Sanvig 70 år i 1979
Ingen tager skade af at bestille noget

Er det ikke at gå over gevind at tale om at gå ned på en 35 timers arbejdsuge? Der er ingen, der tager skade af at bestille noget. Travle mennesker er der sjældent vrøvl med, mens det kan give alvorlige personlige problemer med for megen fritid. Hvad skal vi med al den fritid, som både stiller krav om fritidsinteresser og penge, så man kan få råd til at dyrke den interesse.

Landsretssagfører Svend Sanvig, Brønderslev, som onsdag den 5. december 1979 fylder 70 år, kender ikke selv til faste arbejdstider og en 40 timers arbejdsuge, men jeg arbejder nu ikke så hårdt som førhen. Nu nøjes jeg med 45-50 timer om ugen i modsætning til tidligere 60 timer, siger Svend Sanvig.

Svend Sanvig er et ægte Brønderslev barn. Hans far, overretssagfører J. V. Sanvig stiftede advokatvirksomheden, som Svend Sanvig overtog efter faderens død i 1944. I den seneste halve snes år har han drevet den sammen med sin søn Jens Sanvig.

Den mest markante udvikling inden for retsvæsenet er uden tvivl, at man i dag ser mere lempeligt på mange former for kriminalitet end forhen, fortæller Svend Sanvig.

Der bliver givet flere betingede domme, hvor der før blev givet fængselsstraffe. En positiv udvikling på mange måder, mener Svend Sanvig. Et væsentligt spørgsmål er nemlig, om nogen bliver bedre mennesker af at blive straffet. Men selvfølgelig skal vi stadig bruge fængselsstraffe af hensyn til andre menneskers sikkerhed og af hensyn til den præventive virkning, de kan have på andre.

Svend Sanvig kan stadig ses i retten flere gange om ugen, og jeg agter ikke at holde op foreløbig. Så længe arbejdet morer mig. og så længe helbredet er godt, så er der vel ingen grund til at holde op. Men det er klart, at det er et stort arbejde at lede en advokatvirksomhed, og uden en stab af gode medarbejdere gik det ikke.

Om fem år er der 100års jubilæum i forretningen, og det vil Svend Sanvig i hvert fald gerne have med, inden arbejdet bliver lagt på hylden.

Selvfølgelig oplever man ofte deprimerende ting i retten. Mange gange er det de samme mennesker, der dukker op med mellemrum. Men det er min erfaring, at langt de fleste retter sig, når de når en vis alder, oftest når de kommer midt i tyverne og skal til at stifte familie. For de fleste er der tale om en overgang, nogle få år, hvor det hele ser håbløst ud. Heldigvis gør man meget fra alle sider i dag for at hjælpe dem, der er kommet ud i noget skidt. Her tænker jeg bl.a. på kriminalforsorgen og socialforsorgen. Der er bestemt sket store fremskridt på dette område.

Men i Brønderslev kan man ikke sige navnet Svend Sanvig uden samtidig at tænke på fodbold. I sine unge år var han en af støtterne på Brønderslevs mesterrækkehold BI`s guldalderperiode, og han har flere gange spillet på landsholdet. Nu er fodbolden ikke aktuel længere, men tennis er stadig på programmet. Vi har vores eget veteranhold i tennisklubben, siger Svend Sanvig.

Jagten går det også meget godt med. Vi tager et par ture om året til Norge, England og Irland. På den måde kommer familien også på ferie.

Svend Sanvig, der 1946-1954 var medlem af byrådet, har også i mange år været formand for Handelsbankens tilsynsråd i Brønderslev. Derfor holdes fødselsdagsreceptionen også i Handelsbanken.