Ilse Svanvig og Birte Jensen fra Skolegade.

Kilde: Artikel af fhv. lærer Ella Pedersen, september 2007.

 Denne artikel kortlægger Skolegade, som den så ud i sidste halvdel af 1940’erne og i begyndelsen af 1950’erne.

Gaden var, som de fleste sidegader dengang, belagt med grus.

Ilse Svanvig, født Kjær og Birte Jensen, født Henriksen, er begge vokset op i Skolegade. Ilse husker man som den datter, der spadserede med sin far, som hun holdt tæt ind under armen, mens de ivrigt talte med hinanden. Faderen var dyrlæge, og i dyrlægens hjem var der altid en åben dør for alle. I haven var der mange legeredskaber, som børnene i gaden flittigt benyttede.

Birte blev født i Randers, men kom til Brønderslev i 1945, hvor hun skulle bo hos sin mormor og morfar i Skolegade. I Randers blev hendes hjem en nat ved et uheld bombet af en engelsk flyver. Faderen, moderen og en bror blev dræbt, men Birte og den mindste bror blev reddet. Lillebroderen kom i pleje hos sin faster og onkel, men Birte kom til sin mormor og morfar i Brønderslev.

På hjørnet af Bredgade og Skolegade til venstre, når man kom fra Bredgade, boede kørelærer Gjedsig, hvis kone havde en slikbod i ejendommen. Skolebørnene var flittige kunder i skoletiden så snart de så deres snit til at løbe derhen. Det måtte de egentlig kun i spisepausen, ellers kunne der vanke smæk med stokken, men rigtig mange tog den risiko i frikvartererne. For 10 øre kunne man få en salmiakstang, og havde man 5 øre mere, kunne man få en klat flødeskum dertil. I dag er der parkeringsplads på dette sted, fortæller Birte Jensen.

Efter hjørneejendommen kom lærer Dehns hus, som det blev kaldt, og derefter Baptistkirken.

Så kom Skolegades skole, som i dag er flot renoveret, således at man kan genkende den. Ifølge postmester Klitgaards forskning har Aalborg Stift været bedst forsynet med skoler, inden der i 1739 blev påbudt oprettelse af sogneskoler i hele landet. Der omtales skole i Thise i 1626 og i Vester og Øster Brønderslev i 1630. Dengang var det kun for dem, der kunne betale en skoleholder for undervisning. Denne kom ud på gårdene og underviste, men i 1640 omtales skolehuset, der lå ved den gamle kirke. Der ligger i dag et beboelseshus på Kirkevej lige uden for kirkegården. Det var tidligere et skolehus. I 1634 var der her en skolemester Niels Hansen, der havde opholdt sig på forskellige herregårde. Han var ved siden af sin lærergerning foged over Jørgen Gubbes gods her på egnen. Han blev halshugget, fordi han ved slagsmål på kroen i V. Brønderslev dræbte en Peder Jensen ved at stikke ham i bugen med en kniv. Tilsyneladende var der mange problemer med de tidligere skolemestre, der rent økonomisk havde svære kår. De boede tilsyneladende i skolehuset, der i 1649 havde så stort et hul i taget, at et menneske kunne krybe igennem det. To kvinder fra Himmerland tilstod, at de havde stjålet brød fra skolemesteren. De blev bortvist fra Vendsyssel under straf af deres ”hals’ fortabelse”, hvis de viste sig igen.

I 1888 opførtes den første fløj af Skolegades skole og i 1949 den sidste. Fra 1934 var Johs. Sørensen skoleinspektør på Skolegades skole, og det var han indtil april 1958. – Vi er jo rigtig mange, der igen og igen – for de allerflestes vedkommende – med glæde tænker tilbage på vores skoletid på Skolegades skole, siger Ella Pedersen.

Efter skolen lå pedellens bolig, og derefter kom brandstationen. Der går rygter om, at frihedskæmperne under krigen havde gemt ammunition i brandstationen.

Derefter kom dyrlæge Kjærs ejendom, hvor Ring Christiansen boede på 1. sal.

Så kom frk. Mogensens hus, hvor telefonist Agate også havde bopæl.

Derefter kom huset med Visse og Ingemann Jørgensen, som havde bedstemor boende på 1. sal.

Så lå der et hus, hvori der boede 4 familier: Alma og Martinus Thomsen, Ester og Børge Nielsen, Mathilde og Erik Thomsen – Erik Thomsen kartede uld og Mathilde Thomsen spandt. Den sidste familie i dette hus havde to døtre og manden hed Albert.

Starter man på vestsiden af Skolegade fra Bredgade, lå den ret store røde murstensbygning, der er fra 1950. Her havde avisen ’Ny tid’ til huse en overgang, ligesom herreekviperingshandler Agerbæk havde sin første forretning i Brønderslev i denne ejendom. Desuden var der lejligheder som i dag, hvor bl.a. lærerinde frk. Madsen boede.

I ejendommen på hjørnet af Skolegade og Mejerigade boede personale fra elværket.

På det andet hjørne boede portør Christensen og hans kone og to sønner. Den ældste hed Robert.

Inæste hus boede en familie Pedersen, hvor datteren hed Lillian.

I det lidt tilbagetrukne hus boede en familie, hvor datteren hed Elna.

Så kom huset, hvor familien Regner Kornum boede med deres fire børn.

I det hvide hus derefter boede Niels Peter og Kristine. Kristine var rullekone. Familien Sørensen boede til leje i det hvide hus. De havde datteren Nanny.

Så kom huset, hvor Katrine Nielsen, der havde datteren Laila og sønnen Hans, boede sammen med børnenes bedstemor i den ene ende af huset. I den anden ende boede mælkemand Manne med sin kone Mary og datteren Vivi. Vivi var en ven af huset i Ilse Svanvigs hjem. De to var næsten altid sammen.

I det næste hvide hus boede Maren og ’Fætter’ og familien Bernhard Jürs med hustru og to børn.

Så kom Tværgade, der førte over til Thygelsgade.

Derefter lå der et stort gulligt hus, inden man kom til det sidste hus, som hørte under Algade.

Skolegade var som sagt en grusvej dengang. Her legede børnene næsten uforstyrret på gaden. Ilse fortæller, at hun fik en hest forærende af sin far, og hendes onkel i Aalborg havde en fenne i Søndergade, hvor hesten kunne være. Derfra red Ilse indtil byen. Mælkemanden Manne havde en iskiosk ved Centralhotellet. Der red Ilse hen, og hesten gik op på fortovet og fik sin is, og når de to kom ned ad Skolegade, standsede hesten ved nr.10, hvor Ilses mor kom ud med en godbid.

Både Birte og Ilse husker, at der under krigen skulle spares på vandet. En dag, da det blev bekendtgjort, at der blev lukket for vandet, blev badekarret hos nogle bekendte fyldt op med vand, og så kunne folk hente vand der. Men da manden i huset kom hjem, lukkede han vandet ud. Han blev ikke populær. I 1940’erne boede en fransk pige et halvt år i Ilses hjem, og da tiden kom, hvor hun skulle hjem, ville hun ikke derfra. Hun blev sat på toget i Brønderslev, men hoppede ud igen. Da toget så endelig var sat i gang og nåede til Aalborg, sprang hun ud igen. Tilfældigvis var Ilses moster på stationen i et andet ærinde, og hun fik så klaret situationen, og pigen kom til Frankrig.

Både Ilse og Birte har gode minder om tiden i Skolegade.