Hvad havde Brønderslev været uden cement og beton

Havde vi ikke haft cement og beton, hvordan ville vores verden så have set ud?

Mange synes, at beton er gråt og grimt, men kan vi undvære beton – næppe! Vi går hver eneste dag på betonfliser, ser på støbte betonsokler, og gulv- og vores kloakvand løber gennem brønde og rør lavet af beton. Og hvad med højhusene og etageboligerne?

Chr. Nielsens Betonvarefabrik (Slagterivej/Slagterigade)

I året 1899 nedsatte Chr. Nielsen sig som selvstændig murermester i Brønderslev. Han havde fået sin uddannelse hos faderen, der også var murermester, og som havde bygget de første huse i byen.

Omkring 1905 udvidede Chr. Nielsen sin virksomhed, idet han da etablerede betonvarefabriken, medens han samtidig fortsatte sin virksomhed som murermester indtil 1922.

Betonvarefabrikken voksede dog i årenes Løb frem til at blive en stor og betydelig virksomhed, der i årenes løb bl.a. har haft mange leverancer til store kommunale arbejder. I 1910 flyttede Chr. Nielsen fra Krogensvej til Slagterivej (Slagterigade bag ved slagteriet), hvor han købte en grund og opførte sin egen fabriksbygning. – Der beskæftiges til stadighed 5 – 6 personer i virksomheden.

Kilde: BRØNDERSLEV -Industricentret i Vendsyssel

Af Hakon Mielche

  1. Beton er en kunstig sten bestående af tilslag (sand og småsten) sammenlimet med et tokomponent-bindemiddel i form af cement og vand. Betonens kvalitet afhænger primært af bindemidlets blandingsforhold, kaldet v/c-forholdet, og af tilslagets bestandighed.

Kilde: https://denstoredanske.lex.dk/cement

Forfatter: H.J.Styhr Petersen