“Holmen”, Bådstedhedevej 87

Foto 2017

foto 1946

“Holmen” var en af de større gårde i Vrensted, højt beliggende syd for byen mod Bådstedhede og Thise og kan føres tilbage til før år 1632. Holmen var en enestergård, dvs. en gård uden markfællesskab med andre ejendomme, uden lod i fællesmarken, og den hørte under Børglum Kloster.

I 1688 var det dyrkede areal på 25 tdr. land, ca. 13 ha.

i 2016 er der et tilhørende areal på 140 ha.

Følgende har ejet Holmen:

ejer i 2016: Niels Chr. Michaelsen som overtog

efter sin far, der i 1972 overtog efter

gårdejer Niels Østergaard, Vrensted (f.1922, d. 2001) som i 1966 overtog “Holmen” efter

gårdejer Kristen Jensen Rendbæk, Øster Brønderslev (f.1888, d.1981) som overtog efter sin svigerfar

gårdejer Hans Christian Holmen, Vrensted (f.1858, d.1943). Han overtog Holmen efter sin far Jens Ole Hansen. (ved folketælling i 1890, 6 tjenestefolk og i 1901, 8 tjenestefolk)

gårdejer Jens Ole Hansen, Vrensted (f.1828, d.1900) overtog Holmen i 1856 fra Hans Christensen (ved folketælling i 1870, 4 tjenestefolk)

gårdejer Hans Christensen overtog Holmen i 1828 efter Lars Sørensen Jelstrups bo – antagelig den tidligere skudehandler i Kjul og ejer af Mølgaard i Asdal

I 1688 var “Holmens” dyrkede areal 25 tdr. land og ejendommen kan føres tilbage til før år 1632.

foto 1930
foto 1927
foto 1927
foto 1910
Lidt om en af de større gårde i Vrensted, “Holmen” på Bådstedhedevej 87.
Indlæg på Facebook:
“Holmen” var en af de større gårde i Vrensted, højt beliggende syd for byen mod Bådstedhede og Thise og kan føres tilbage til før år 1632. Holmen var en enestergård, dvs. en gård uden markfællesskab med andre ejendomme, uden lod i fællesmarken, og den hørte opr. under Børglum Kloster.
I 1688 var det dyrkede areal på 25 tdr. land, ca. 13 ha.
i 2016 er der et tilhørende areal på 140 ha
Gården var ejet og blev drevet af gårdejer Chr. Rendbæk gennem mange år, indtil han solgte den i 1966. Som ung fik han en grundig landbrugsuddannelse og var på højskole og var en tid befalingsmand i hæren. Han overtog gården efter sin svigerfar efter at have været førstemand en tid og satte store projekter igang med opdyrkning af ny jord og fik foretaget dræning og grøftning af store arealer. Holmen blev et mønsterbrug med stort folkehold. I en periode drev han en omfattende handel med heste og kreaturer på Aalborg Kvægtorv og også med udlandet.
Holmen drives idag med planteavl.
Her nogle gamle billeder fra Holmen de ældste er fra 1915. og viser folkehold på Holmen