Historien om bagerens kone, i daglig tale Ellen Bager, og ildsjælen fra Hellum.

Fortalt af Ingrid Eriksson

Ingrid Eriksson
Ellen Boelt Christiansen født Sørensen.
Sådan kende mange Ellen Bager

Den 7. maj 1937 blev Ellen født som den yngste af en børneflok på fem. Hendes barndomshjem var en landejendom ved navn Boelt beliggende i Stagsted nær Hjallerup. Ellen gik i Stagsted skole i syv år, hun var glad for at gå i skole og havde mange kammerater. Leg efter skoletid foregik oftest hjemme hos Ellen dog mest udendørs lege, der var god plads til at boltre sig på. Allerede som barn var hun glad for at bevæge sig, slå kraftspring, saltomortaler m.m. Ellen fortæller, at hun og hendes far skulle slå kraftspring ude på græsplænen, når de havde spist et vist antal æbleskiver. Hun var med i arbejdet derhjemme, også efter at hun var gået ud af skolen.

Som 16årig kom Ellen på Halvorsminde Ungdomsskole. Det var et 5 mdrs. ophold, som hun aldrig glemmer, det var her, hun fik den store interesse for gymnastik og håndarbejde. Efter skoleopholdet kom Ellen hjem igen, men havde fået lyst til at komme ud og tjene sine egne penge. Som 18årig fik hun plads i en bagerforretning i Dronninglund, hvor hun var pige i huset, og derudover skulle hjælpe til i forretningen, når der var brug for det. Her var Ellen i 2 år. Den sidste tid var hun mest i forretningen. I bageriet var der en ung bagersvend, som Ellen var en del sammen med. En aften, hvor der var bal på hotellet, ville Ellen gerne danse med Ebert, som bagersvenden hed, men det havde han ikke lyst til, så derfor sagde Ellen, at hvis han ikke ville danse, så skulle han i hvert fald følge hende hjem. Det var så den aften, deres kæresteforhold begyndte.

Ellen gik til gymnastik både i Dronninglund og Rørholt den samme aften. Når det var færdigt i Dronninglund, cyklede hun til Rørholt. I Rørholt var der en leder, som hed Inger Fejborg, hun var gymnastik- og håndarbejdslærer på Try Højskole. Inger opfordrede Ellen til at komme på Haslev Udvidede Højskole, som havde gymnastik som hovedfag, men havde også samarbejde med Den Private Håndarbejdsskole i Haslev. Det var de to fag, som Ellen interesserede sig mest for. Hun var på skolen fra maj – nov. 1957. Ebert var selvfølgelig ked af, at Ellen skulle være så langt hjemmefra i så lang tid, men de skrev til hinanden næsten dagligt.

Da skoleopholdet var slut, kom Ellens mor til Haslev og hentede hende hjem. Hun fortalte, at Ellen skulle starte som håndgerningslærer på aftenkurser på Dorf skole, Thorup skole og Stagsted skole. Ellen sagde, at det vidste hun ikke, om hun kunne, det havde hun jo ikke prøvet før. Hendes mor sagde, at hvis hun ville, så kunne hun også, nu havde hun haft 5 måneder til at lære det i.

Der var stor glæde især hos Ebert, da Ellen var hjemme igen. De blev gift den 10. maj 1959. Ebert var ikke indstillet på at blive selvstændig, men Ellen fik ham overtalt til, at de overtog bagerforretningen i Hellum med overtagelse den 20. december 1959.

Her den flotte ejendom i Hellum med bagerforretningen th. I kælderen var der bageri

Det var noget af et sats, byen var ikke særlig stor, men det skal nok gå, mente Ellen. Den første dag blev der solgt for 35,- kr. Hellumboerne var flinke til at støtte op. På det tidspunkt var mejeriet, lige på den anden side af vejen, i drift. Mælkekuskene havde bestillinger med fra gårdene især på rugbrød. Efterhånden blev det til en stor kundekreds, og det rygtedes hurtigt, at der var kommet en rigtig god bager i Hellum, en helt almindelig søndag morgen kunne køen til forretningen være langt ned ad vejen. Ellen passede forretningen med lidt ekstra hjælp om søndagen.

Inden Ellen og Ebert overtog forretningen, havde de fået deres førstefødte, Søren. Svend Aage blev født 3 år efter, og Lasse 1 år efter Svend Aage. 12 år efter, at Lasse blev født, kom Mette til verden. Det var en sensation, at der nu også var en pige i børneflokken. Mette skulle ikke være alene, så 3 år efter blev Stine født.

Udover at passe børn og forretning optog Ellen håndgerningsundervisningen en aften om ugen i Skæve. Hellum idrætsforening havde brug for en leder til gymnastik, og det blev Ellen, der hver onsdag eftermiddag havde op til 5 hold på Hellum Kro. Dette fortsatte indtil kroen brændte den 1. januar 1992.

Her en ung udgave af Ellen Bager med sine gymnastikhold

Ebert var ikke så rask, så den 5. november 1995 besluttede de at lukke forretningen, det var et stort savn for de mange kunder. Der har ikke været bagerforretning siden. Ellen og Ebert blev boende, og de deltog aktivt i byens aktiviteter.

I 1996 blev Ebert udnævnt til museumsbager, først på Try Museum, hvor han brugte en transportabel bageovn. I 1997 kom han til Dorf Møllegård, hvor der i forvejen var en gammel indmuret stenovn, her blev på årets ”Store Bagedag” bagt jødekager m.m. efter Eberts egne opskrifter. Der var stor søgning til dette bagværk, Ellen stod for salget. Eberts opskrift på jødekager bliver endnu i dag brugt på Dorf Møllegårds Store bagedag. Ebert fortsatte som museumsbager på Dorf Møllegård indtil oktober 2004, hvorefter hans kræfter ikke slog til mere. Ebert døde i 2005.

Hellum havde i 1995 fået bygget et multihus, hvor der var plads til forskellige aktiviteter.

Multihuset i Hellum Et samlingssted for alle i Hellum og omegn

I 1997 ansatte kommunen en sundhedskoordinator, formålet var, at der skulle oprettes steder, hvor pensionister og efterlønsmodtagere kunne komme og dyrke motion og socialt samvær. Hellum havde nu et samlingssted, så der blev rettet henvendelse til Ellen, da det var almindeligt kendt, at hun havde ledet gymnastikhold. Først var hun ikke parat til at stå for dette i sin egen by, men blev efterhånden overtalt til det. Det var meget spændende, om der overhovedet ville møde nogen op til sådanne motionsdage. Allerede første gang var der 55 deltagere. Var det udelukkende nysgerrighed, eller var det blivende deltagelse? Det fortsatte med stor deltagelse, og foreningen fik navnet ”Hellum Krudtugler”. Foreningen lever i bedste velgående og har 25 års jubilæum den 22. januar 2022. Der er selvfølgelig sket udskiftning i deltagerne, men Ellen er stadig leder og styrer tropperne hver onsdag formiddag.

Det er ikke kun Krudtuglerne i Hellum, som har glæde af Ellens ekspertise inden for gymnastik og socialt samvær.

Her et keglespil en af mange aktiviteter for Krudtugler

Hun har ledet gymnastik i Tårs, har haft et hold sommergymnaster i Hjallerup med opvisninger i forskellige byer, og hun er stadig aktiv leder af Krudtuglerne i Brønderslev. I Jerslev har hun 2 hold gymnastikdamer hele vinterhalvåret. Siden 2006 har Ellen haft et hold med til DGI’s landsstævner.

I 2019 blev Ellen indstillet til ”Spar Nords Hall of Fame”. Denne pris gives til en person, som markant har sat sit præg på det frivillige arbejde i fritids- og idrætslivet i kommunen. Den pris har hun virkeligt fortjent.

Ellen er et varmt og omsorgsfuldt menneske, ingen går forgæves, hvis der er brug for hjælp eller bare en snak. Hun samler ind til runde fødselsdage, begravelser og andre begivenheder, køber gaver og blomster. Hun bager til forskellige lejligheder, især er den traditionelle jordbærkage Sankt Hans aften meget populær. Ellen vil gerne, at tilflyttere skal føle sig velkomne, jeg glemmer aldrig, da jeg selv i 2006 sammen med mit barnebarn flyttede til Hellum, og Ellen kom med nybagte jødekager, og ønskede os velkommen. Vi har efterfølgende opbygget et venskab, som jeg nødigt vil være foruden.

Hvad var Hellum uden Ellen Bager?

Dette er kun et udpluk af Ellens liv og virke.

Her er Ellen med alle sine 5 børn
 Her sammen med børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn