Historien om advokatvirksomheden Sanvig i Brønderslev og om familien Sanvig

 

Historien om advokatvirksomheden Sanvig i Brønderslev og om familien Sanvig

Sanvig, Jens Valdemar, (1915 Navneforandr.), f. 16. Sept. 1881 i Tisted; S. af Købmand Vilhelm Sørensen og Hustru Marie Abraliamsen; g. 1° 27. Okt. 1907 i Kbhvn. m. Syster Helene Sund, f. 28. Okt. 1881 i Allinge, død 3. Jan. 1927 i Brønderslev; D. af Stenhugger Frants Leopold Andersson S. og Hustru Hanne Lovisa Nielsdotter; g. 2° 21. Dec. 1930 i Brønderslev m. Bodil Marie Nielsen, f. 22. Dec. 1897 i Nørre Tise; D. af Boelsmand Niels N. (kaldet Jebjerg) og Hustru Ane Marie Nielsen. 

1899 Student, privat dimitt. 1907 cand. jur. Fra 9. Juli 1907 Fuldm. hos Sagf. A. S. Kiær, Brønderslev. 26. Apr. 1911 Sagfører, Brønderslev;

Jens Valdemar Sanvig praktiseret i Brønderslev siden. 25. Maj 1914 Overretssagfører. — Fra 1931 Medl. af Kredsbestyrelsen . for 6. Sagførerkres, fra 1932 Næstformd. Formd. for Hjøring Amts Sagførerforening. —- Fra 1921 Branddirektør for Købstædernes alm. Brandforsikring, tidl. Formd. for Brønderslev Værgeraad, for Huslejenævnet og Forretningslokalenævnet. 1929-37 Formd. for Ligningskommissionen.

Levnedsbeskrivelse for advokat Svend Sanvig, Brønderslev

Anders Theisen fortæller:

Min far skrev 19. juni 1978 – efter lange overvejelser og måske flere rykkere fra Tage Kaarsted – sin levnedsbeskrivelse i forbindelse med, han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog 15. juni 1976.

Beskeden med sit eget liv og levned, det var min far, – jeg husker ikke en eneste gang, han bar dette ridderkors, men at det lå i skuffen i spisestuen i Nørregade indtil hans død, hvor min mor og min bror Jens returnerede det på behørig vis.

I 1956 var Kong Frederik og Dronning Ingrid på besøg i Brønderslev i anledning af 25års jubilæet for Brønderslev som Købstad. Fotografen fangede lige byrådsmedlem Svend Sanvig sammen med Dronning Ingrid

 Levnedsbeskrivelse 

til Ordenshistoriegrafen for Svend Vilhelm Sund Sanvig, landsretssagfører Nørregade 75, Brønderslev

Dato for dekorering 15.06.1976 med Ridderkorset

Jeg er født 5/2 1909 i Brønderslev, søn af daværende sagførerfuldmægtig, senere overretssagfører Jens Valdemar Sanvig (født 16/9 1881 død 21/2 1944) og hustru Helene Sund (født 28/10 1881 død 3/1-1927).

Efter mellemskoleeksamen 1925 i Brønderslev kom jeg på Hjørring Gymnasium, hvor jeg fik nysproglig studentereksamen 1928. Da det fra jeg var ganske lille var bestemt, at jeg skulle læse Jura, begyndte jeg i København dette studium i 1928 og afsluttede 1934 med juridisk embedseksamen.

I studietiden var jeg medlem af Akademisk Boldklub AB, kom på klubbens 1ste hold i fodbold, var medlem af bestyrelsen og debuterede på landsholdet i 1934.

Efter at have aftjent min værnepligt ved luftværnsartilleriet I sommeren 1934 blev jeg til november 1934 ansat som dommerfuldmægtig ved Kriminal- og Skifteretten i Hjørring.

Den 10/11 1934 blev jeg gift med Inger Jensen, født 7/8 1909 i Frederikshavn.

Da Kriminalretten i Hjørring blev nedlagt som selvstændigt embede 1/4 1935, fik jeg ansættelse ved dommerembedet i Frederikshavn, hvor jeg blev til 1/3 1944, da jeg efter min faders død overtog hans sagførerforretning i Brønderslev, som jeg har drevet siden.

De første 2 år i Frederikshavn dyrkede jeg stadig fodboldspillet nu i Aalborg Boldspilklub, som jeg repræsenterede nogle gange på landsholdet, inden jeg i foråret 1937 sluttede med fodbolden. Jeg havde dog stadig en del med idræt at gøre og var således de sidste år i Frederikshavn formand for Frederikshavn forenede Idrætsforeninger.

Vi har i vort ægteskab 3 børn:

Jens, født 3/2 1938, der efter at have været lektor i jura nogle år ved Aarhus universitet, nu i en årrække har arbejdet sammen med mig i min advokatforretning.

Merete, født 4/10 1940, der er læge og nu er ansat på Glostrup sygehus. Hun er gift med overlæge Niels Juel Christensen, der er medicinsk overlæge på Herlev Sygehus.

Lisbeth, født 16/11 1943. Hun er politifuldmægtig i Odense og gift med professor, dr. oecon Niels Chr. Knudsen, der er ansat på Odense universitet.

En broder til min kone døde ung og vi ”arvede” der en dreng på 4 år, der blev hos os, og som vi betragter som en af vore egne. Han er nu 32 og økonomichef på et teglværk på Fyn, efter at have fået sin uddannelse som bankmand i Handelsbanken,

Jeg har siden 1944 været Branddirektør for Købstædernes alm. Brandforsikring.

I årene 1946-54 var jeg medlem af Brønderslev Byråd, deraf i en periode viceborgmester.

Fra 1945 var jeg medlem af Brønderslev Banks repræsentantskab, fra 1953 medlem af bestyrelsen, 1956 formand for bestyrelsen, til banken i 1966 blev filial af Handelsbanken. I Handelsbankens lokale tilsynsråd har jeg siden været formand.

Advokatorganisationsmæssigt var jeg i 1950-58 medlem af Kredbestyrelsen, deraf 6 år som formand. Fra 1969-77 medlem af advokatnævnet, deraf de sidste 4 år som næstformand.

Fra omkring 1950 har jeg været beneficeret sagfører og lokal advokat for Staten og mange realkreditinstitutioner.

Min forretning er ved dygtige medarbejderes hjælp vokset i årenes løb. Mit arbejde har interesseret og moret mig. Jeg har været heldig indtil nu at have et godt helbred, så jeg håber at kunne fortsætte med at arbejde nogle år endnu.

Jeg har levet i en tid, hvor kolossalt meget er ændret, desværre ikke altid til det bedre. For mit vedkommende kan jeg ikke beklage mig. Jeg har haft en meningsfyldt tilværelse, hvor familie, forretning, medarbejdere og venner har skaffet mig mange glæder.

19/6-78

Svend Sanvig

Advokatvirksomheden Sanvig, havde i 1986 100års jubilæum.

Advokat Jens Sanvig fortæller:

Jeg startede hos min far som advokatfuldmægtig i 1970.

I 1987 solgte min far, Svend Sanvig sin advokatforretning til mig, advokat Jens Sanvig og advokat Jens Christian Larsen.

advokat Jens Sanvig

advokat Jens Christian Larsen

 

I 1990 flyttede kontoret fra Jernbanegade til Godsbanegade.

Svend Sanvig fortsatte med at komme på kontoret der og havde nogle få faste kunder.                            

Jens Sanvig fortsætter:

Anders fortæller overfor at Svend Sanvig aldrig havde sit ridderkors på. Det er ikke helt rigtig, men min far Svend Sanvig skilte ikke med, at han var Ridder af Dannebrog.

Min far startede sit aktive juristliv i Frederikshavn med henblik på at blive Dommer.

Men hans fars alt for tidlige død gjorde, at han kom hjem og overtog faderens advokatforretning i Brønderslev.

I Frederikshavn fik han en god ven ved navn Knud Bonfils, som senere blev Dommer i Hobro og selvfølgelig også derfor fik Ridderkorset. De forblev gode venner livet igennem. Engang var de inviteret til samme fest og var så blevet enige om, at de ved den lejlighed ville bruge Ridderkorset på deres jakke eller smoking. Det gjorde de så.

Det skulle være den eneste gang Svend Sanvig offentligt brugte det.

En anden lille historie fortalt af Jens Sanvig.

Entreprenør Frits Halvorsen og fru Elly fra Brønderslev, blev deres gode venner.  Inger og Svend Sanvig havde blandt andet inviteret dem til et selskab hjemme i Nørregade 75. Aftenen før gæsterne skulle komme, ringede det på døren oppe i Nørregade og hvem stod udenfor, Elly og Frits Halvorsen iført festtøj. De havde fået forkert dato skrevet ned. De blev dog inviteret indenfor, Inger Sanvig havde lavet stegte sild og de to for tidlig ankomne gæster blev selvfølgelig inviteret indenfor og spiste så med. De kom dog igen dagen efter til det planlagte gilde.

Jens Christian Larsen fortæller følgende:

Svend Sanvig var en meget omsorgsfuld person og trofast mod sine venner, hvoraf mange af dem også var kunder. Det hændte ikke sjældent at han fredag stak hovedet indt til mig eller Jens og sagde, jeg kører lige en tur. Ofte kørte han så ud på Psyk. for at besøge en bekendt, der fik pleje der, eller turen gik andre steder hen.

Var man inviteret hjem til Inger og Svend Sanvig i Nørregade, og man havde spist og sat sig hen til kaffen i de bløde stole, så kom Svend Sanvig altid med cigarkassen, for nu skulle der ryges store cigarer. Jens Christian sagde engang, ja men jeg ryger ikke cigarer. Hvortil Svend Sanvig siger, ”I aften ryger alle cigarer” og så måtte jeg pulse på en sådan.

En anden episode var en julefrokost for personalet, som skulle holdes på Grønhøj Strand i Grønhøj, hvor man først var hjemme privat hos Svend Sanvig for at få en lille drink inden køreturen til Grønhøj. Der var blevet et forfærdeligt snevejr og det endte med at bussen ikke kunne komme frem. Så man kom ikke afsted. Inger Sanvig måtte i kælderen og fandt noget i fryseren som kunne anrettes efter en vis tid. Så det blev til flere drinks inden maden kom på bordet, klokken var henad 23,00 så alle var blevet godt lakket til. Det var nok den bedste julefrokost jeg har været med til siger Jens Cbhristian. Festen sluttede først hen ved kl. 04,30 om morgenen.

Aab – med Svend Sanvig på holdet

 

Svend Sanvig, med Landsholdet 1934-1936

 

 

 

 

1936 Bronzemedalje i landsturneringen. Svend Sanvig bliver AaB’s første landsholdsanfører

BI´s tidligere fodboldformand udtaler: Den største profil ligger helt tilbage før anden Verdenskrig. Svend Vilhelm Sund Sanvig spillede som junior og ungsenior i Brønderslev Idrætsforening inden han i 1930 skiftede til AB og siden AaB. Centerhalfen Sanvig fik 4 A-landskampe for Danmark og er så vidt vides den eneste landsholdspiller, klubben har fostret. Sanvig vendte senere tilbage til Brønderslev, hvor han overtog faderens advokatfirma, der stadig eksisterer.

/Jom juni 2021