Historien fra Vestergårdsgade

Kilde: ukendt

 Vestergårdsgade.

 Vestergårdsgade er ret tæt beboet på sydsiden og går fra Nørregade over Frederiksgade til Dannebrogsgade. Perioden, det drejer sig om, er også denne gang fra omkring sidst i 1940’erne til først i 1950’erne. Jette og Jens Vraa og Inger Nørkjær Sørensen har eller har haft tilknytning til Vestergårdsgade. Der anvendes ”kalde-navne”, fordi næsten alle havde et sådant.

Ved Nørregade på nordsiden lå Landbogården, hvor Thomas Haven var inspektør. Her har der tidligere været landboauktioner med grise og kreaturer.

I den røde bygning før falckstationen blev der under krigen holdt fest af tyskerne, hvor der deltog ”feltmadrasser”, som man kaldte dem. Tyskerne havde lavet en lejr på hele pladsen fra Vestergårdsgade op til nuværende Knudsgade med pigtrådshegn omkring, og med portindgange ud mod Nørregade og Frederiksgade.

På hjørnet af Nørregade og Vestergårdsgade lå “Søren Nielsen” Cementstøberi, der strakte sig langt hen ad gaden.

Derefter kom der et hvidt to etagers hus kaldet “Stalden”, hvor Brd. Langeland havde lagerplads.

I hus nr. 4 – 8 boede der 3 familier: Amanda og Niels Nielsen, Henrik og Ellen Sørensen og ”Slot Johan”.

Derefter lå der to sammenbyggede huse, adskilt ved en brandmur. I det ene boede Jacobine og Chr. Nielsen, og i nr. 12 Marie Nielsen og hendes mor. Marie arbejdede på Carstensens Klædefabrik, senere blev hun kendt som medlem af byrådet og leder af husmoderhjælpen i Brønderslev.

I det næste hus nr. 14 bor Jette og Jens Wraa, der har købt huset af Jens Wraas forældre, Elna og Johannes Wraa. Den tidligere ejer hed Chr. Jensen, og han lavede træsko.

I nr. 16 – 18 havde arbejdsmændene fagforening (senere kaldet SiD og i dag 3F), med formand Anders Nielsen og konen Dagny boende på førstesalen.

I nr. 20 boede politibetjent Edvard Nørkjær, gift med Gerda N.

I nr. 22 boede ”Bette Hansen” og senere Findinge. På hjørnet lå købmand Henning Olsens butik. I dag ligger ”Bjælkehytten” der. Hans bror Oluf Olsen havde købmandsforretning i Vestergade. Deres forældre havde en tid Hotel Phønix og flyttede derefter til Vestergårdsgade 25.

I nr. 28 boede familien Rasmussen og familien Pedersen, og i nr. 30 Chr.(Kesse) Christensen.

I nr. 32 boede værkfører Larsen og hans kone. De havde døtrene Katrine og Olga. I nr. 34 boede musikeren Wammen, der også var maskinstrikker. Derefter lå der en stor eng kaldet “Lems Eng” samt, reberbane, hvor Lem Lavede reb. På engen græssede banedragerens heste efter endt arbejde.

I hus nr. 13 boede handelsmand Andreas Jensen og på første sal Daniel Christensen. Senere kom tidligere Fynbogartner Christensen til at bo der.

Derefter kom hus nr. 17 med familien Bundgaard, og blikkenslager Chr. Jensen, der havde værksted i kælderen, boede i nr. 19. På 1. sal boede gørtler Bill Bregnhøj. Det fortælles, at når blikkenslager Jensens Erik, kaldet ”Blik-Erik” gik hjem fra dans i Hedelund, fløjtede han så smukt. Han var meget efterstræbt af pigerne.

Der var landboauktion på hjørnet af Nørregade og Vestergårdsgade.

Længere oppe i Nørregade lå et lille hus, hvor “Post Peters” familie boede, og lige derefter lå Markedspavilllonen på hjørnet, hvor der i dag er børnehave.

I 1959 blev der bygget blev der bygget aldersrenteboliger på pladsen lige nord for Valdemarsgade. Der var græsmark helt op til Stenberggade. Da der efter krigen kom flygtninge til byen, boede de i den samme lejr og i de barakker, som havde været anvendt af tyskerne under krigen.

St. Brønderslev marked var første søndag og mandag i september. Om søndagen var det først og fremmest byens borgere, der besøgte markedet. Ellers kom folk langvejs fra, og mange gæstede restaurationsteltet, hvor Hotel Phønix, Hotel Brønderslev og Torvecafeen m.fl. var repræsenteret.

Is-Åge solgte is ved sin vogn: 50 øre for et stort kræmmerhus med lækker flødeskum og syltetøj. Han bagte selv kræmmerhuse hos fru Anna Madsen,hvor han boede til leje.

Om mandagen var der hestemarked. For skolebørnene, der havde fri om mandagen, var der fire gange helligdage, nemlig jul, påske, pinse og st. Brønderslev Marked.

Når Inger Nørkjær Sørensen som barn skulle til marked, fik hun 25 øre med hjemmefra. Hun husker også, at Brønderslev blev udtaget til en uge med ungskue. Det var en stor ære. Hun solgte programmer, der kostede 2 kr. stykket, og hun fik selv 2 øre for hvert solgt program. Hun tjente derved så meget, at der kunne købes klædestof til tøj til både hende selv og hendes søster.