Helge Jensen, Søengene – der blev Viceamtsborgmester 1990

Helge Mariager Jensen

 

Hvem er han, manden der i sommerferieugerne har siddet i amtsborgmester Kresten Philipsens stol på amtsgården i Aabenraa med den herligste udsigt ud over fjorden og højspændingsværket.

 Bevæbnet med sin sædvanlige cigar og med kaffekop sidder han der i amtsborgmester Kresten Philipsens stol. Manden, som Kresten overraskende for de fleste gjorde til nummer to i det sønderjyske amtsråd efter valget i november sidste år.

Hvem er han, den 57-årige Helge Jensen.

Han er vendelbo. Født i Vrensted ved Løkken. Han er den ældste af ti søskende. De ti er blevet til lidt af hvert her i livet, fra chauffør til landmand, fra smed til husmoder, og til lærer, som Helge blev. Egentlig skulle og ville han nok have været landmand, men det satte en lungehindebetændelse, da han var 16 år, en stopper for.

I et helt år var jeg en streg i luften, husker Helge Jensen. I stedet for det hårde fysiske arbejde som landmand valgte Helge Jensen åndens arbejde, der kræver en anden form for kræfter.

Han gik ud af syvende klasse, så da han ville lærervejen supplerede han skolegangen først med et år på højskole siden med den såkaldte præparantklasse, inden han kom på seminariet i Skårup på Syd- Østfyn.

Nedsat timetal og politik

Den første stilling som lærer fik Helge Jensen i 1956 på skolen i Døstrup – og dér er han stadig.

Jeg har nedsat timetal til nu 13 timer, så jeg står også på skemaet for næste skoleår, siger viceamtsborgmesteren.

Det politiske engagement

husker han, at have haft i mange år. Først i 1974 lod han sig stille op. Han blev valgt til kommunalbestyrelsen i Skærbæk og blev med det samme formand for kulturudvalget. I 1978 udvidede han det politiske arbejde og blev medlem af Sønderjyllands Amtsråd samtidig med, at han i Skærbæk blev formand for soicaludvalget. I dag er han foruden at være viceamtsborgmester også formand for teknisk udvalg. Hvilke af de to råd ville du vælge, hvis du blev tvunget til at vælge?

På nuværende tidpunkt ville jeg give amtsrådet førsteprioritet, fordi der her er en kombination af min politiske holdning med konkrete sager og overordnede planer. I kommunalbestyrelsen er det også et spørgsmål om politisk holdning, men der er flere enkeltsager. Det tiltalende ved at sidde i amtsrådet er også den kontakt, man får til enkeltpersoner og grupper i hele Sønderjylland. Det er så min opgave at varetage borgernes interesser og lytte til deres ønsker og meninger.

Tror du, borgerne altid mener, at du, og politikere i det hele taget, gør det?

Nej, det tror jeg ikke, de gør. Hvis borgerne ikke er enige i de beslutninger, vi tager, mener de ikke, vi har lyttet til dem. Afgørende er det, at vi behandler befolkningen retfærdigt, men vi må også påtage os det ansvar og den opgave og Iægge ryg til de beslutninger, der skal tages, for at samfundet kan fungere, siger Helge Jensen.

Var det en personlig skuffelse for dig, at du ikke blev borgmester i Skærbæk, da Hans Bonde Møller døde i januar?

-Nej det det ikke, siger Helge Jensen.

»Det skal han jo sige, vil de fleste sige. Ja, men de, der kender den sindige og beskedne vendelbo, vil tro ham.

Jeg kan sige det med stort eftertryk, fordi jeg er så glad for, at jeg her får lov til at beskæftige mig med ting, som er så interessante. Det er en gevaldig tilfredsstillelse. Jeg føler mig privilegeret over at få lov til at løse så mange opgaver. Derfor er jeg ikke skuffet, siger Helge Jensen.

Han lytter i amtsrådssalen

Han er kendt for at være den, der holder styr på hvem, der stemmer hvad. Hvis amtsborgmesteren får talt forkert sammen, er Helge der som et sum. Selv i de efterhånden sjældent lange og store debatter siger han ikke meget.

Jeg lægger vægt på at lytte til de forskellige og så drage en konklusion og selv tage stilling. Jeg ser hellere, at opgaverne bliver løst, end at der bliver udfoldet en masse store armbevægelser, siger Helge Jensen.

Det var ikke alle, der efter valget sidste efterår havde forståelse for, at Venstres gruppe i det ny amtsråd foruden topposten også ville have vice- amtborgmesterposten. Dermed mistede socialdemokraterne den plads, de har haft siden 1970, da Sønderjyllands Amtsråd blev til.

Har det forandret klimaet i amtssrådet?

Nej, det synes jeg ikke. Nej, socialdemokraterne er ikke blevet svære at arbejde sammen med. Det er netop et gode for Sønderjylland, at alle partier har valgt at arbejde. sammen. Det er frugtbart i modsætning til politiske slagsmål. Med den samarbejdsform adskiller vi os nok fra andre amter, og det vil vi tilstræbe også at gøre fremover. Selvfølgelig skal de enkelte partier og grupper have mulighed for at markere sig, men vi har først og fremmest en forpligtelse til at løse opgaverne, siger Helge Jensen.

Fællesskab

Samtidig med lærerjobbet og det politiske i hjemmet, har Helge Jensens kone Birthe fuldtidsjob. Parret har to drenge den ene er revisor i Århus, den anden lagermedarbejder i Padborg. Fællesskabet i hjemmet

har vi bygget op blandt andet ved, at vi altid har fulgt drengene til deres aktiviteter. Hvis man skal holde til et ræs som dette, skal man have opbakning i hjemmet. Ellers går det ikke. Man skal bygge et fællesskab op. At det er gået godt hos os, skyldes nok, at vi begge prøver at være afbalancerede i det samvær, vi får tid til, siger Helge Jensen.

Jeppe i baronens seng.

Gennem sit arbejde i amtet har han fået et utroligt kendskab til det sønderjyske landskab. Mange sønderjyder kender det ikke så godt som han. Ingen tivivl om, at Helge Jensen sætter størst pris på det vestlige Sønderjyllands natur. Alligevel: Vær ikke i tvivl om, at han har stortrivedes i den stol, som Kresten Philipsen i morgen vender tilbage til efter tre ugers ferie.

Helge Jensen har haft det som Jeppe i baronens seng.