HCA-Dress, kommer til Brønderslev i 1967.

Artikel fra Ingeniør- og Bygningsvæsen den 01.01.1967

Det pulserende hjerte i Vendsyssel banker nu for alvor. Brønderslev er trukket i arbejdstøjet og vil have sin part af erhvervsudviklingen

Om byen i Vendsyssel, dens erhvervsliv, det nye erhvervsråd og den kommunale struktur kan De læse i redaktør Aksel Olesens artikel fra byen.

Der er en betydelig reserve af kvindelig arbejdskraft, og der flytter stadig virksomheder fra hovedstadsområdet til Brønderslev. Arealer er der nemlig heller ikke mangel på, idet Brønderslev er en af landets største kommuner i netop arealmæssig henseende.

Men det mest beklagelige er, siger byens borgmester, Anton Tolstrup, at vi i skitseforslaget til regionplanen for Nordjylland har fået en meget uheldig placering. Vi er blevet klassificeret som en oplandsby, og hvis ikke forslaget, som offentliggjordes i sommer, ændres, kan det skade byens udvikling og måske medfør at vi ikke kan opnå egnsudviklings.

Formanden for Brønderslev Erhvervsråd,

købmand Villy Madsen udtaler:

I modsætning til de øvrige landsdele er den erhvervsmæssige udvikling skredet langsomt frem i Nordjylland, men i de senere år er der udfoldet væsentlige bestræbelser på at udrydde arbejdsløsheden, dels ved etablering af nye lokale virksomheder, dels ved placering af tilflytter-virksomheder. Og det gælder ikke blot landsdelens to største bysamfund, Aalborg og Frederikshavn, men også andre købstæder og landkommuner har udvist initiativ på forskellig måde.

En af de kommuner, der således for alvor er trukket i arbejdstøjet, er Brønderslev — byen i Vendsyssels hjerte.

Erhvervslivet og kommunalbestyrelsen har i fællesskab nedsat et erhvervsråd, som allerede har opnået gunstige resultater.

– Vi er ubeskedne nok til at sige, at Brønderslev er det pulserende hjerte i en landsdel, hvor de bedste betingelser for industriel virksomhed er til stede. Vi har husrum for ekspanderende foretagender og kan anvise al den arbejdskraft, der er brug for, oplyser formanden for Erhvervsrådet, købmand Villy Madsen. Det er ved at gå op for mange virksomheder i storbyerne, først og fremmest i hovedstadsområdet, at skal der skabes muligheder for ekspansion og ansættelse af ekstra arbejdskraft, og vil man fortsat klare sig i den stigende konkurrence, er det tvingende nødvendigt at flytte væk fra storbyens indeklemte industriarealer og søge ud, hvor der findes ideelle udviklingsmuligheder. 

 HCA-Dress kom til Brønderslev

 

Flyttede fra København til Vendsyssel

En af Børnderslevs nyeste virksomheder er herreekviperingsfabrikken >H. C. Andersen A/S – HCA-dress«, der for nylig er flyttet fra København til Vendsyssel. Brønderslev fik fabrikken placeret i konkurrence med flere andre nordjyske kommuner.

– Vi havde længe lidt under pladsmangel og mangel på kvalificeret arbejdskraft, og resultatet blev, at vi måtte flytte til Brønderslev, fordi problemet med arbejdskraften i hovedstaden var blevet for stort, oplyser fabrikant H. C. Andersen.

Selv om fabrikken kun har været i drift her i byen i nogle få måneder, er det mit indtryk, at arbejdskraften i Brønderslev er langt mere stabil. Vi beskæftiger ca. 90 damer, og spildprocenten har hidtil været meget begrænset.

 

 

Billeder fra det store fabrikslokale med de mange syersker

Men det kræver naturligvis en vis tilvænningstid for disse kvinder at arbejde i industrien, hvilket næsten ingen af dem har gjort før, og det må forudses, at adskillige ikke vil kunne opnå den rette industrifornemmelse. Derfor regner jeg med en afgangsprocent det første par år på 20-25.

– Mange københavnske virksomheder, der gerne ville flytte ud i provinsen, må opgive planerne, fordi funktionærstaben ikke ønsker at flytte?

– Vi har heldigvis ikke haft disse problemer, men jeg skal ærligt indrømme, at ville mine mest betroede medarbejdere være blevet i København, havde Brønderslev ikke fået min virksomhed, slutter fabrikanten.

Fv. Jesper Andersen, direktør Lennart Sahlin, salgschef Erik Zakkariasen

 

Økonomichef Henrik Ørum og lagerchef Tage ?

Herover en del af ledelsen på HCA-dress

Virksomheden fortsatte sin drift indtil 1989:

HCA-Dress standsede betalingerne i 1989 og virksomheden Kansas overtog virksomhed og bygninger og fortsatte en produktion af arbejdstøj.

Kansas har også stoppet sin produktion i Brønderslev.

Alle bygninger blev fjernet og nye erhvervslokaler er blevet bygget til diverse virksomheder.