”Gamle forretninger og virksomheder i Brønderslev” ”Annoncer/billeder m.m.”

Her er en næsten færdig liste med navne på handlende i Brønderslev i 1958/1959.
Der er måske “huller”
Navnene er forsøgt sat alfabetisk.
Liste med handlende i Brønderslev år 1958/1959
Listen er ikke komplet.

——————————————————————-

Agerbæk, herremagasin
Aggerholm fru, Tygelsgade, brødudsalg
Alfred Larsen. Terrazzo-Larsen
Andelsbanken
Andreasen A. Vand- og Gasmester
Andersen Adolf, Melona, gartner
Andersen Chr. B, mælkehandler. Kusk.
Andersen Harald Købmand
Andersen Jens Vognmand
Andersen Johs., automobilforhandler, Opel
Andelsmejeriet, Torvegade
Andersen Kaj S., Købmand Bredgade
Andersen Martin, skomager Rådhusgade
Andreasen Svend Bast. Malermester.
Apoteket
Axelsen Svend, boghandler, Algade
Bast Henrik, smedemester
Bageriet, St. Blichersgade
Bast Carl Georg, malermester
Bech-Hansen, Westend, papirvarer
Bertelsen Ejner, farvehandler
Bertelsen Rich., Glarmester
Berg Sigurd. Nedbrydningsmaterialer
BIEN, K.G. Fuglsang. Biografdirektør
Brandborg Larsen Olfert, Tømrer
Bredvig, El-Installatør
Bregnhøj Kelly. gørtleri, gørtlermester
Brugsen, Algade
Brønderslev autolakereri
Brønderslev Pressefoto, Jernbanegade
Brønderslev Bank, senere Danske bank
Brønderslevhus, bryggeri
Brønderslev Dampvaskeri, Vestergade.
Bæk Frode, kbmd.
Bülow Ernst, Radiohuset. Mejlstedgade
Bülow, Damefrisør. Bredgade i Bredvigs hus.
Bundgaard Axel, dyrlæge
Bülow Lis & Møller Nielsen. Frisører
Carlsen Max. Bager, Vestergade
Centralhotellet, Nørregade
Centralkiosken
Cebulla, Chokolade. Vestergade
Cebulla, herrefrisør
Christensen Ejner, LAB-Ejner
Christensen Knud M. Tømrermester
Christensen Knud. Karetmager
Christensen Ellen, Modehandler
Christensen Thomas, cigar-Thomas, Nygade
Christensen & søn. Møbelsnedker m.m.
Christensen Erik, bager, Nygade
Christensen Jens Smalbyvej/Gravensgade, købmand
 
Christensen Karla, Kbmd
Christensen N.E, blikkenslagermester
Christensen Max Emil, snedker m.v.
Christensen N.C. Blikkenslagermester
Christensen Viggo, ”cykel-viggo”. Cykelhandler
Christensen Axel. Hægtere og beslag. Østergade
Christensen, Fynbogården
Christensen Møller. Landinspektør
Christiansen Jens. Cykelhandler, Vestergade
Christiansen Peter. Karetmager
Christiansen, tømrer Bredgade/Risagervej
City-Kiosken
Clausen, læge
Conradsen & Frandsen, elinstallatør
Danske Bank
Dansk Svensk Stål, Nygade
Dam Normann, Kørelærer
Dampvaskeriet, Vestergade
Dodensig Bager
Drejergaard A., tømrer
Eduardsen Ruth. Damefrisør. Vestergade
Eilertsen, installationsfirma
Eivind Christensen, motorcykler, biler og Scootere
Eksporten, Dannebrogsgade
EKSPORTSLAGTERIET
Ekviperingshandler S. Simonsen
Eduardsen Ruth, damefrisør. Vestergade
Elegance v/Rosa Nielsen
Else og Else, slikbutik
Fiskehuset
FLORA Blomster, Algade
Flyvholm, karetmager
Fodplejer Norma Nielsen
Frisør Kaj Pedersen
Frisør Nielsen
Frost Hans Erik. Kørelærer
Georg Pedersen. Kbmd. Algade
Germann S.A. Købmand
Gjedsig Agnes. Fodspec.
Graven Jens, gartner
Grøn købmand, Markedsvej
Gaardboe Arne, bagermester
Halskov Nielsen, læge
Halvorsen Frits, entreprenør
Hansa, kaffe og kolonial, Bredgade
Hansen Albert, Bogtrykker
Hansen Børge, guldsmed
Hansen, fru radio Hansen, frisør Ellitsgård
Hansen Evald, sadelmager, Vestergade
Hansen Jens, urmager
Hansen Knud, kbmd.
Hansen, Radio Hansen
Harald C.R. Thomsen, papir og læderhdl.
Hardahl Poul. Købmand og biludlejer
Hassings eftf. Nu Matas
Hedelund restaurant
Henriksen & Larsen fabrik for løbekatte til kraner
Hestbech Kbmd. Ost en Gros
Hesthaven. Frugthandler
Holst Hillemann Nielsen Manufakturhandler
Horslev, bager. Østergade/Algade
Højbjerg, hægtere og låsebeslag, fabrik
Højholt Købmand, Algade
Høy Hansen, Manufakturhandler
Høyer Knud. læge
Importøren
Ingrids børnetøj, Bredgade
Iversen Henry, VW forhandler
Jacob sko
Jacobsen Anna, Damefrisør
Jacobsen Didde. Tandtekniker
Jensen Carlo, tandlæge
Jensen & Christensen, møbelsnedker
Jensen Eyvind, læge
Jensen Frode, Morris & Austin Forhandler
Jensen Harry Valdemar, Møbelhdl. Og møbelsnedker
Jensen Holger, Vognmand
Jensen Jacob, mælkekusk
Jensen Jens P. Skomager
Jensen Jens Peter, skomager
Jensen Jens. Vognmand
Jensen Johan. Handelsgartner
Jensen Niels Chr. Købmand
Jensen Niels, vognmand (Nille)
Jensen Ewan, gravemester
Jensen Knud, biludlejer. Krogensgade
Jensen Robert, Frisør
Jensen Signe Engbæk, læge
Jepsen Jens Kr. Vognmand (TAXA)
Jepsen Johs. Arkitekt
Johan Bager Karl
Johnsen J. Købmand
Johansen Johs. bødker
Johansen Chr. V, cykelhandler. Algade
Johansen Johannes, købmand
Juel Pedersen. Vognmand
Jørgensen Niels. Cigarhandler
Jørgensen Svend, Malermester
Jørvang Svend, sagfører
Kaffebrænder Vilhelm Andersen
Kaj Sigen, gartner
Kaj, “Persille Kaj” Algade
Karner Fini, trikotage
Karnøe Valdemar, senere Karnøe´s eftf. Bonkegaard
Karnøe´s eftf. Aase Bonkegaard
KINO, Algade
Kirk Jens, Isenkræmmer
Kjeld Frisør, Vestergade
Kjær Aage. Kbmd.
Kjær. Henry R. Kjær, revisor
Klim Aage Johannes, Købmand
Klokkestøberiet
Knudsen Chr. R. skrædder, Bredgade
Knudsgades brødudsalg
Kroejer Karlsson
Krog Jensen, Ford forhandler
Krogh Træhandler
Kronborg, Skrædder
Kusk Jensen, Slagter
Kunstboden. Vestergade
Krabbe, slagter
Købmand J. Johnsen
Kørelærer Gjedsig
Lauridsen Jens. Autohandler
Langeland brdr. v/Rigmor Nielsen
Larsen Arkitekt Helmer H. Larsen
Larsen Chr. Købmand Algade
Larsen S.Aa. Kbmd. Frederiksgade
Larsen Berg VVS
Larsen Hans Sadelmager
Larsen Jens Kaj Kbmd.
Larsen Verner, Købmand
Larsen Willy, el-inst.
Larsen, A. Juul Larsen Købmand
Larsen, Tømrer, Bredgade
Larsen Thorvald. Vognmand, Gasv. alle
Laursen Harley, Frisør
Lehm, Rebslager
Leth, Sven Ove. Spec. Læge
Lund Ingebjørg, læge
Lunde Købmand
Løbger Fr., tandlæge
Låsebeslagfabrikken m.v. i Østergade
Madsen Poul Bogbinder
Madsen Villy K., materialist og Kbmd. Nu Matas
Mathiesen Erik, murermester
Mandrup Poulsen, boghandler
Melona, Adolf Andersen, gartner
Mejeribestyrer Niels Brøndum
Mellergaard Henry, Urmager
Mellerup H., Musikhuset
Mikkelsen Marie, Viktualiehandler
Modelsnedker Kristensen?
Momsen Ole, softice og slik m.m.
Mortensen Chr. Glarmester
Multifoto v/Mary Thomsen
Møller S. automobilhandler. Simca bla.
Møller Thv. Mikaelsen
Mørk-Jensen Carl, læge
Møller Henning. Trikotage. Bredgade
Nedergaard
Niels Kaj Jensen. Mælkehandler (kusk med vogn)
Nielsen (Laurits blomster), Wanda. Bredgade
Nielsen Ankjær, fiskehandler Vestergade
Nielsen Emil. Købmand
Nielsen Knud, landinspektør
Nielsen Søren, cementstøberi
Nielsen Kaj, cementstøberi
Nielsen Ludvig. Vognmand (TAXA)
Nielsen Vagner Installatør
Normann, slagter
Ny Tid
Olesen Oluf A. Købmand.
Olsen Olaf, skræddermester
Olsen, bager. Vestergade
Olsen Helga, Mælkeudsalg i Nygade
Olsen Helge, kolonial, vin og tobak
Ottesen Dagmar. Mælkehandler
P.P Tøjbutik Vestergade
Paulsen Vilhelm, Brændsel og foder
Pedersen Axel. Guldsmed
Pedersen Anton, smedvirksomhed. Østergade
Pedersen Kai I. Barbermester. Nygade
Pedersen Bernhard, murermester
Pedersen Johannes, småkagefabrik. ”Vrøvl”.
Pedersen Valdemar, Købmand
Pedersen, Læsø-Pedersen, kleinsmedie
Pedershaab Maskinfabrik
Peter Skomager, Vestergade
Phønix, hotel
PN Beslagfabrik
Poulsen Henry, møller
Poulsen Jens Kbmd.
Poulsen Peter B. Kbmd.
Rasmussen Jensine, kbmd.
Radiohuset, Mejlstedgade. Wraa & Bülow
Reng S.A. slagter
Rekord Vask v/Tage Møller
Rutebilkiosken, Marie Olsen
Rydder, kiosk Rydder v/Brugsen
Sanvig Svend. Sagfører
Scott Badeanstalt, Algade
Schous sæbehus
Sigen Kaj, gartner
Simonsen Hagbart N. Kbmd.
Skorstensfejer K. Frederiksen + Vulkanisør
Slagteriudsalget i Algade samt slagteriet
Slikmutter i Søndergade
Spejlborg. Anlægsgartner
Spångsmeden, Vestergade
Stareng Maskinfabrik V/Helmer Larsen
Stege Jørgen. Farvehandler Bredgade
Sørensen Emil. Kbmd. Vestergade
Sørensen, bager. Gravensgade
Sørensen Gunnar, malermester
Sørensen Købmand Kristine Sørensen
Sørensen, slagter, Vestergade
Sørensen Bernh. Karetmager
Tandlæge Carlo Fr. Jensen
Teglværkerne, Øst og Vest
Therkildsen, Dyrlæge
Thomasen Guri, tandlæge, skole
Thomsen, Fryseejer, Rådhusgade
Thomsen. Frisør Thorkild
Thorhauge th., møbelhandler
Thorndal Andersen, Frysehus i Rådhusgade
Thue Pedersen, Rio sko, Nygade
Thøgersen A.C., herretøj
Tipsmark brødrene Knud og Aage
Tolboe dans Grethe og Knud
Tolstrup Andr. Kul, koks og foder m.v.
Tolstrup Brugsforening
Torvecaféen, restaurant
Thorst Kjeld. Murermester
Trekantbar
Tyllesen, cykelhandler
Uggerbys maskinfabrik V/Karl Uggerby
Urmager Tage Buus
Ulsted K.E. Urmager og optiker
Valby metalstøberi, Solvej 4
Vandkrog bager, Vestergade
Vendsyssel Tidende
Vestergaard, Faber, Læge
Villadsen Karl, Mælkehandler
Vulkanisør Frederiksen
Wahlberg Blikkenslager. Gravensgade
Westergaard M. Kbmd.
Winther Jens. Kbmd. Vestergade
Winther Jens. Murermester
Winther & Andersen, Brændsel, kul og koks
Wrå, malermester
Zonen Redningskorps, Leo Lauritsen
Æggepakkeriet, Gravensgade
Ølhandler Jens Andersen
Østenkjær Niels. Sadelmager
Aalborg Amtstidende
Aalborg Stiftstidende
Aase & Ulla slikbutik, Bredgade

Hedelundspavillonen også til kulturelle arrangementer i 2021

Brønderslevs Kulturhus “Basaren” med Biograf og til Teaterforestillinger i 2021

Ørnen da den var placeret på Banegårdspladsen
Fotograf Frode Kristiansen, Algade flyttede senere sin forretning til Aalborg
Det er Richard Thomsen th.
Tv. Zonen og th. Fynbogården Fra da der var Zonen i Brønderslev. Zonen var i Algade, ved siden af Fynbogården. Det er Richard Thomsen th. Han arbejdede senere på elværket. Foto ca. 85 år gammel.Der er så lige en rettelse. Zonen har åbenbart været på Jerslevvej også, der hvor Bondestuen er, og billedet skulle være derfra😀

T.v. Høy Hansen manufaktur, Den lille butik, hvad var der der og hvem drev den? Herefter ?, Chr. Tyllesen cykel forretning med reparationsværksted hvor Frode var byens bedste cykelmekaniker og Tyllesen vimsede rundt i den gullige kIttel.

 • Hvad solgte man i den Lille Butik, altså i rebslager Svend Aage Lehms gamle butik?
 • Bente Philipsen man solgte kaffe sodavand og tobak blandt andet.Inge Mørch Jensen I 1970’erne blev Den lille butik drevet af Ebba Brobak, et skønt og generøst menneske. Der var en enorm hygge i det lille butikslokale, fyldt som det var fra gulv til loft med kaffe, te, chokolade, cigaretter, vin og meget andet godt.Inge Mørch Jensen Tak for en dejlig forklaring. Jeg kan ane stemningen og røgen. Selvom jeg ikke kan tåle røgen, ville jeg godt ofre nogle minutter “hængende på væggen” for at opleve den intense stemning og hygge. Det må være et værdifuldt minde at have i sin rygsækBente Philipsen Mange tak for dit svar. Hvilket “herresving”. At gå fra lugt af tjæret tovværk til en duft af nybrygget kaffe – det er da et herresving! Min far kom en del hos Lehms rebslåeri. Han fortalte, at hans navnebror, Svend Aage Lehm ofte nød a…Ove S. Johansen Jeg kan huske når når vi var inde og købe ål kroge, som regel for 1 krone. Jeg skal have for 1.00 kr, hvor efter Lehm svarede, ja tak for 1,00 kr ål kroge og 2 – 3 pust op i næsen. Men jeg elskede den gift der var i butikken.  Nederst på formularenVivian Thoft Jensen Husker Høy Hansen. Kunne låne tøj hjem i udvalg. Prøve tøjet hjemme og aflevere dagen efter for at købe eller ikke købe. Fin service og tilllid dengang.Martin Vestergaard  Hvornår lukkede Høy Hansen. Ved at Torkild Høy Hansen var med på Scandinavian Star og desværre ikke overlevede.Inger Nellemann Berndt Jeg købte min brudekjole hos Høy Hansen december 1964.Frede Aagaard Ole Møller Andersen, fodboldspiller i BI, havde også butikken i en del år.Lindy Thomsen “Den lille butik” havde Ole Møller på et tidspunkt, engang i 70’erne. spillede fodbold med Ole, hvor “taktikken” til kommende kamp ofte skete i baglokalet.

  Bente Philipsen Mange tak for dit svar. Hvilket “herresving”. At gå fra lugt af tjæret tovværk til en duft af nybrygget kaffe – det er da et herresving! Min far kom en del hos Lehms rebslåeri. Han fortalte, at hans navnebror, Svend Aage Lehm ofte nød a… Nederst på formularen

 • Ove S. Johansen Så det mon sådan ud, da Nicolai Hassing startede i 1889?

Læg mærke til teksten over døren: Brønderslev Materialhandel.

Hvem kan afgøre om det er den samme bygning som den Matas har til huse i idag?

Hans Brix Madsen  Det er samme bygning. Jeg ved ikke hvornår, der blev bygget ovenpå.

 • I hatteforretningen har jeg måtte vente læænge, når min mor prøvede hatte. Meget tålmodig hattedame.

Ove S. Johansen  Ja Kirsten, Rosa Nielsen havde mange gøremål. Hvis du har læst opslaget om Lars Gjedsig der sad på hattepulden, så kan du nok bedre forstå, at du skulle vente så længe. Rosa Nielsen var iflg. Lars Gjedsig børnenes ven og hun skulle jo også …

Ove S. Johansen Frøken Helga Olesens dvs. Andelsmejeriets mælkeudslag kan skimtes til venstre for HCRTs forretning.

Lene Haugaard Christensen

Jeg husker skulpturen af dådyrene   hvor står den nu ?

Laila Froulund Andreasen

Er det ikke den der står bag… Det gamle posthus / café cox

Laila Froulund Andreasen Nej den står på hjørnet ved banken når man drejer ned af Algade….

Pernille Koldbro Bang  korrekt den står op mod spar nord Nederst på formularen

Kurt Landgrebe

Arbejdede der som bydreng, der var mange tunge løft med papir, der skulle i kælderen for senere at blive bragt ud til byens kunder på en Long John. Der var langt ud til PM.

 • Med telefonboksen i baggrunden, som vi brugte, da vi var unge og boede i Nygade.

Vivian Thoft Jensen Skønt billede. Mindes især Bager Charlotte og bladkiosken. Herligt med telefonboksen.

Anette Wraa Johansson ”” Young ”” en spändende butik med läkkert töj til Kvinder

Knud Bach Hansen Charlotte Bageren, der hentede jeg morgenbrød til svendene hos Brd.Tipsmark, da jeg var lærer som maskinarbejder.

Jette Jørgensen Charlotte havde de bedste flødekager (er ikke set siden)

 • Det må være fra den helt spæde begyndelse (1889), hvor Nicolai Hassing starter sin Materialhandel og Valdemar Karnøe i venstre del af huset sælger dametøj.

Hans Brix Madsen Det er senere at 1. sal blev bygget over forretningerne, noget senere.

Basarbygningen:

 1. Blomsterforretning Wanda Nielsen, Musikforretning Hilbert Mellerup, S. Simonsen herretøj, Møbelhandler Evald Hansen inde i gården i kælderen.

Nu har jeg efterhånden set den kaldt det flere gange, men hvad er historikken bag navnet basarbygningen?

Ove S. Johansen Nico Idskov Mon ikke baggrunden for navnet, skal findes i bygningsformen?

Jeg ved ikke, hvorfor den blev kaldt “BASARbygningen”.

Kan Anders Hedelund mon svare på det spørgsmål? På ordnet.dk står der bla, dette: åbent eller overdækket handelsområde med små butikker, boder og salg af forskellige varer især i Nordafrika og Mellemøsten

Flotte Bredgade

Et meget smukt gadeparti. Tænk, hvis man havde bevaret dette århundredgamle gadeparti af den brostensbelagte Bredgade. Turisterne ville strømme til byen. Crome og Goldschmidt til venstre (kogegrej m.v.) og Vendsyssel Tidende til højre. Det må være et meget gammelt billede, bedømt ud fra bilen.

Nordjyske Bank har vel lokaler th i disse ejendomme?

Prøv at lægge mærke til den lille elev til venstre, der forsøger at efterligne butiksejeren eller førstemanden. Hænderne i siden og benstillingen – nok en lidt for “blæret” stil i 2021?

Her Stenhugger Larsen i Bredgade med udstillingslokale og udendørs udstilling af gravsten ved siden a, Tv herfor Brønderslev Banks flotte bygning

Kirkegårdsgartnerriet ved Kirkegården i Bredgade.

Her er i dag Arne med sine maskiner

 

Kirkegårdsgartneriet set fra nord mod Bredgade

Bredgade ved Smalbyvej her er nu Ejendomsmægler

Her bager Vandkrog i Vestergade

 • Ulla Rynkeby Din moster husker jeg, desværre ikkede andre

Jonna Mette Andersen Husker tydelig bagermesteren , hans kone og dig Lisbeth I boede ikke langt fra hvor vi boede som børn

Ove S. Johansen Først nu opdagede jeg dig. Du er ikke meget større end tobak for en skilling. Kan du være 5-6 år gammel?

Elisabeth Lindstrøm Ja, det er min størrelse, der hjælper med at tidsfæste billedet

Ove S. Johansen  Ja, det har du ret i!

Birthe Elsebeth Andersen Jeg var i huset ved bageren de boede i Søndergade og i forretningen om eftermiddagen men hvad de hed kan jeg ikke huske ….var vist lidt kæreste med en af bagersvendene….en dejlig tid.

Birthe Elsebeth Andersen Ved ikke om det var dine forældre Lisbet??? Er ved at tro det.

 

Algade set fra Carstensens Klædefabrik ned mod jernbaneoverskæringen foto ca. 1890

Rikke Helene Hansen Nogen der ved hvad forretninger, der har været , hvor Jannie`r frisør salon er nu ?

Flemming Jensen der var bl.a. guldsmed/smykkeforretning og slikbutik

Bente Niemann Pikante lå i Nygade og indehaveren var Leo Sørensen , hvis hustru også var i butikken. Jeg husker at butikken lå, ca hvor nu dametøj forretningen Scott ligger. Ved smøgen lå bager Christensen og dernæst Pikanto. Jeg mener butikken tidligere blev drevet af en ældre dame, husker hende som “Sulemutter”

Jette Bæk F.Christensen du har ret Bente, men det var Aksel Krag der startede forretningen, med kyllinger og høns, efter Frk Mikkelsen( sulemutter) min far Erik Christensen købte den af Aksel og Karen Krag hvor der så kom slagtervarer ind, far solgte den så senere til Leo Og Gerda Sørensen.

Jens Peter Thomsen

Mener at vi fik leveret dagens varme måltid fra Pikanto da jeg var i lære hos D LA M.

Gitte Krogh Jeg gik i klasse med deres Jørn. Ved ikke, hvor han bor idag.

Ove S. Johansen:  Willy vil du være rar at fortælle os lidt mere om din onkel Leo Sørensen – Leo var Brønderslevs bedste STOPPER (fodbold). Indtil han fyldte 35-36 år var han, mig bekendt aktiv på højt plan. 36 år var en høj alder for en fodboldspiller…

Karsten Ljungberg Jensen

der er jeg kommet meget, sammen med sønnen Jørgen, som gik under øgenavnet “picanto Jørgen , vi boede skråt over for hinanden i Dannebrosgade. dejlig tid

Bente Niemann .. spørgsmål om “faml. Sørensen” Husker jeg rigtig når jer mener: Leo Sørensen arb. på slagteriet inden Pikanto. Gunner Sørensen arb. på slagteriet…

Bente Niemann Leo (min farfar) kom op på slagteriet i Vrå efter at ham og min farmor stoppet med butikken.

Kirsten Als

Fru Marie Mikkelsen havde butikken, da jeg var barn. Hun lavede bl.a. sylte i sit køkken. Det har jeg set hende lave, fordi mine forældre kendte hende. Hun var en sød og rar dame. Jeg husker en kæmpe tønde i et hjørne af butikken, den lugtede kraftig, …

Willy Christensen Willy vil du være rar at fortælle os lidt mere om din onkel Leo Sørensen – Leo var Brønderslevs bedste STOPPER (fodbold). Indtil han fyldte 35-36 år var han, mig bekendt aktiv på højt plan. 36 år var en høj alder for en fodboldspiller…

der er jeg kommet meget, sammen med sønnen Jørgen, som gik under øgenavnet “picanto Jørgen , vi boede skråt over for hinanden i Dannebrosgade. dejlig tid

Laila Pedersen Sønnen Per havde CT i ca. 1986 hvor han leverede mad ud af huset

Bente Niemann. spørgsmål om “faml. Sørensen” Husker jeg rigtig når jer mener:

Leo Sørensen arb. på slagteriet inden Pikanto.

Gunner Sørensen arb. på slagteriet…

Mette Christiansen Sivesgaard Leo (min farfar) kom op på slagteriet i Vrå efter at ham og min farmor stoppet med butikken.

 • Kirsten Als Fru Marie Mikkelsen havde butikken, da jeg var barn. Hun lavede bl.a. sylte i sit køkken. Det har jeg set hende lave, fordi mine forældre kendte hende. Hun var en sød og rar dame. Jeg husker en kæmpe tønde i et hjørne af butikken, den lugtede kraftig, fordi den gemte på sild dernede, som mange sikkert godt kunne lide.

Hun boede i lejligheden bagved. En stue, trappe op til soveværelset, og køkken. Jeg tror der var toilet på gangen.

Hun kom hos os, vi kom hos hende. Hun havde en søn, der boede i København, han havde en fabrik, hvor han syede fine damekjoler. Svend Michelsen, der var hver uge havde en model i damebladet “Tidens kvinder” på side

Jørn Sørensen  Leo og Gerda havde Pikanto fra 1963 til 1973

Et meget smukt gadeparti. Tænk, hvis man havde bevaret dette århundredgamle gadeparti af den brostensbelagte Bredgade. Turisterne ville strømme til byen. Crome og Goldschmidt til venstre (kogegrej m.v.) og Vendsyssel Tidende til højre. Det må være et meget gammelt billede, bedømt ud fra bilen.

Udstilling af sengemiljø i Jensen og Christensen Møbelsnedkeri, i Nørregade foto ca. 1925

 

 

Vejtromle produceret på Pedershaab Maskinfabrik A/S f.v. Carl Nielsen – Garantimester og Kasper Ottesen, foto 1940

Efter flere forsøg lykkedes den på en generalforsamling i 1903 at beslutte at der skulle opføres et Andelsmejeri i Brønderslev. Mejeriet fulgte tidens krav og blev i årenes løb moderniseret og udvidet og i 1940 overgik det til el-drift.

Billedet er fra ca. 1930 og viser mejeriet på hjørnet af Torvegade-Mejerigade set fra Torvegade. Med 500 køer fra 102 leverandører begyndte Andelsmejeriet sin virksomhed i 1903.

Først da Hjørring Amts Andelsslagteri havde virket i 20 år og anstrengelserne for at få et slagteri startet i Brønderslev blev taget op for tredje gang blev planen til virkelighed. Brønderslev Andelsslagteri blev bygget og kunne starte produktionen op i 1911. Det var udviklet til at kunne klare slagtning af 20.000 svin årligt.

Billedet er fra 1934 viser slagteriet på hjørnet af Algade og Slagterigade

I 1888 fik apoteker Jørgen Malling, Hallund Apotek bevilling til at oprette et apotek i Brønderslev som han drev fra et hus i Vestergade. Efter hans død fortsatte enken apotekets drift med hjælp af bestyrer indtil apoteker J.O. Moe i 1898 fik kongelig bevilling til at oprette et selvstændigt apotek i Brønderslev. På billedet fra 1905 ses apoteket på hjørnet af Bredgade og Dannebrogsgade. Apoteket blev drevet her indtil apoteker Bech som var den sidste apoteker på denne, gik på pension. I dag ligger Brønderslev Apotek i moderne lokaler på Peder Møllers Plads.

Her et billede fra 1919 der viser ”De gamles hjem” som kommunen opførte i 1916 det fik senere navnet Risagerlund beliggende i Bredgade tæt på den Gamle Kirke

Foto fra 1940 af den nyopførte ”Dommergård” i Bredgade. Bygningen som var blevet opført af Kommunen var indrettet med kontorer og bolig for Dommeren samt et par kontorer til udlejning til liberale erhverv. Bygningen er i dag ombygget og ændret til værestedet ”Grønningen”

Retten i Brønderslev er nu i 2021 nedlagt og flyttet til Hjørring

Fra det daværende sogneråds side havde man forgæves forsøgt i 1904, 1909 og 1910 at få oprettet et Dommerkontor i Brønderslev. Det som ikke lykkedes for sognerådet, lykkedes for det nye byråd i 1940. Selve retten forblev på Rådhuset, hvor det havde været siden 1921, hvor det blev betjent af en dommerfuldmægtig fra Hjørring.

Foto fra 1910 viser den lange ejendom det såkaldte ”Døvlinghus” i Nørregade overfor Banegårdspladsen.I bygningens højre side var der en købmand, mellem porten og købmanden lå en Afholdsrestaurant med indgang i porten. Til venstre for porten helt til venstre en slagterbutik. Senere har der været andre forretninger i ejendommen.

Billede fra omkring år 1900 Algade foran Banegården

foto fra 1906

Pakhuse ved Brønderslev Jernbanestation foto fra 1921

Vestergade omkring 1897

Brønderslev Elværk som blev sat i drift i 1911 – foto fra 1912

De to maskinsnedkere Jens Chr. Pedersen og Max Emil Christensen købte i 1920 ejendommen på hjørnet af Algade og Torvegade for at indrette sidebygningen til maskinsnedkeri. Foto 1920

Foto 1915 Bredgade taler for sig selv

Foto 1915 Bredgade taler for sig selv

Nygade – postkort fra 1915

Nygade 12, foto fra 1932

Foto fra 1911 Algade ned forretningen H.P. Hansen manufakturforretning

Her har engang været bagerforretning på hjørnet af Algade og Torvegade.

Ejendommen blev senere afhændet til farvehandler Bertelsen

Kan I huske da vi dansede til dette i Vendelsyssel verdenskedte orkester “Jerslev Kvintetten” fv. Mogens Jensen, Bent Christensen alias ”Bette Bent” fra Brønderslev, Willy Hjulskov, Per Olsen og Ole Jensen.

Til Midnatsballer i omegnens forsamlingshuse, Thise, Ingstrup, Vrensted, V, Hjermitslev Kro, Serritslev Forsamlingshus og mange flere

Kvintetten indstiller sine aktiviteter i 1972.