Frivillig i Brønderslev af Knud Jørgensen.

Af tidligere gymnasielærer Knud Jørgensen, Brønderslev

Frivillig er en person der arbejder uden løn eller anden form for kompensation.

Mit frivillige arbejde er knyttet op på Røde Kors.

Som frivillig er man ikke bundet op af lovgivning og formelle krav, det giver en selvstændighed til at gøre det man synes giver mening i den relation, det har til de mennesker man hjælper.

Man er frivillig, når man kan og ellers melder man afbud.

I Danmark deltager 4 ud af 10 personer i eller anden udstrækning i frivilligt arbejde.

Tidligere var det de 30 og 40årige der fyldte mest i den frivillige skare.

I dag er det unge mennesker og pensionister, forhåbentlig kommer de nu 30-40årige også i gang med frivilligt arbejde.

Mit arbejde som frivillig er mest i Røde Kors Brønderslev, her har jeg været med i bestyrelsen i ca. 15 år og det meste af tiden også været formand.

Det siges, at man skal holde det man lover.

Da jeg gik på pension, sagde jeg til mine kolleger, at nu ville jeg ud at lave frivilligt arbejdet, og det har jeg holdt.

Ret hurtigt fandt jeg sammen med Erik Thorup, der gik på pension næsten samtidig med mig.

Cykelværksted

Vi startede ret hurtigt et cykelværksted, hvor vi ville hjælpe flygtninge til at få en cykel, således, at de slap for den lange gåtur, der var fra Knudsgade (hvor rigtig mange flygtninge bor) og ud til AOF-sprogskole på Kornumgårdsvej. Det må siges, at cykelværkstedet er en succes. I løbet af de efterhånden 10 år vi har drevet værkstedet er lidt over 900 cykler kommet ud at køre.

De hjælpes ad frivillig og flygtning

Ideen i cykelværkstedet er, at vi hjælper flygtninge, der i parentes ikke har råd til en cykel, med at flikke indtil flere cykler sammen til en køreklar cykel. Vi laver ikke cyklerne, vores motto er, at deres hænder skal være lige så beskidte som mine, når vi er færdige, det sker ikke altid, ikke alle har haft en skruetrækker eller andet værktøj i hånden før, så det kan være lidt akavet at se på, men ved fælles hjælp lykkes det.

Siden kommer de og får hjælp til at reparere cyklerne.

Cyklerne får vi fra mennesker der ikke længere kan bruge deres cykel af forskellige årsager.

Lektieværkstedet

Et andet rigtig godt projekt er Røde Kors Lektieværksted.

En gang ugentlig kunne flygtninge og deres børn komme og træne dansk og få den sidegevinst, at få lært nogle danskere at kende. Hvilket er vigtigt både for sprogets skyld, men også for, at de skal føle sig hjemme her i byen, de er ikke længere turister, men indbyggere og her skal man kende nogle medmennesker, man kan hilse på, på gaden og småsnakke med og evt. få hjælp til diverse problemer.

Efterhånden som flygtningestrømmen tog af blev det mest børn der kom i lektieværkstedet, børn der ikke kunne få hjælp hjemme. Det var rigtig dejligt at sidde og snakke og synge børnesange med dem.

Til tider kom der også universitetsstuderende der lige skulle have hjælp til den sidste afpudsning på en stor opgave.

For to år siden sad vi 5 gange 6 frivillige for at hjælpe, men ingen kom og ville have hjælp, så vi lukkede lektieværkstedet, men hvis det bliver et ønske når vi får nye flygtninge fra Afghanistan, så åbner vi igen.

DSB handicaphjælp

Igennem 4-5 år har jeg også koordineret DSB handicaphjælp til borgere der ikke kan eller har svært ved at tage toget fra Brønderslev.

En frivillig hjælper på Brønderslev Station

Vi er 6 frivillige der sørger for, at de mennesker der har anmodet om assistance via DSB Handicap, får hjælp. Det er dejligt at kunne hjælpe med så praktisk en ting, som at komme med toget, men mærkeligt nok vil DSB ikke reklamere for disse ydelser!

Grindsted Plantage projektet
Parti fra Grindsted Plantage

Det seneste store projekt jeg har sat igang er Grindsted projektet. Projektet retter sig mod ”ensomme mænd” der efter at de er stoppet på arbejdsmarkedet, ikke rigtig kunne få gang i nye sociale relationer.

Vi er ca. 10 mænd der mødes en gang ugentlig og fikser Grindsted Plantage op.

Der tages stilling til reparation

I mange år, har Brønderslev Kommune ikke haft penge til at passe plantagen. Ved hjælp af midler skænket af Velux fonden og Sparekassen Øster Brønderslev fond til køb af diverse redskaber og værktøj, har vi fået et fællesskab op at køre, som ingen har lyst til at undvære.

Kommunens udgift har været nul kroner, vi har dog fået en udtjent Skurvogn og Plantagen er stillet til rådighed for projektet, det vil sige, at det har været uden omkostninger at få plantagen sat i pæn stand, således at der nu igen kommer mange mennesker og går tur, og mange børn får et nærmere kendskab til naturen.

Skurvognen er nok det vigtigste for os, her sidder vi og får vores formiddagskaffe og der kommer megen munterhed og gode vitser ud af det, og er med til at fællesskabet styrkes og er så stærkt, at selvom det regner og blæser, så dukker samtlige op hver gang.

Handelsstandsforeningen

Vi har også taget en tørn for Handelsstandsforeningen, der ikke ligefrem vælter sig i penge, vi har hjulpet med julebelysning og ”go aften Brønderslev”.

Formandskaber og mange kasketter

Foruden formandskab af Røde Kors, har jeg også været eller er endnu formand for Parkfestival og har her været aktiv med musik til festival. Efter 19 år sluttede Parkfestival, det gav for stort underskud.

Nu går vi sammen med Borger9700 om at lave Skt. Hans aften, grundet Corona, er det kun blevet til en Skt. Hans aften. Vi håber at kunne få det op at køre igen i 2022.

Derudover har jeg været formand for Integrationsrådet, været medlem af Brønderslev Byråd i 10 år, er formand for Frivilligrådet, har været formand for AOF Aftenskole, er formand for Grundejerforeningen Saltum Strand, medlem af Brønderslev Ældreråd, sidder i Norlys repræsentantskab, er formand for en Koklapperforening, og for nylig blevet formand for plejecenteret Rosengården i Jerslev.

Derudover spiller jeg med i et lille orkester der mest optræder på kommunens plejehjem, en rigtig god oplevelse hver gang vi er ude at spille eller sidder og øver os sammen.

Afslutning

Hvorfor så meget arbejde uden en krone for det, spørger nogle.

Jeg har det dejligt med det hele, jeg er god til at organisere og få ting til at ske.

Jeg har været heldig altid at finde nogle mennesker der ville være med til det jeg foreslog. Jeg har fået et fantastisk netværk og kender utrolig mange mennesker, jeg har en rig hverdag og en forstående kone, så på en måde gør jeg det også for mig selv.

At se, at ens ideer kan føres ud i livet og give mening for rigtig mange mennesker, det er lønnen for frivilligt arbejde.