Frits Halvorsen A/S – entreprenørforretning

Kontorbygning og bag villa og kontor værksted og garageanlæg                                                           

 En kendt virksomhed i hele Jylland

Virksomheden blev stiften i 1933 af entreprenør Frits Halvorsen der flyttede til byen fra Dronninglund. Man udførte gravearbejder mange steder i Vendsyssel, hovedsagelig for Kommuner. Der skulle etableres nye veje og graves bakker væk. Hovedvejen mellem Bouet ved Nørresundby og Hjørring blev bl.a. udført af Frits Halvorsen. Dertil anskaffede virksomheden sig skinner, lokomotiv og vogne. Alt arbejde blev dengang udført med håndkraft og derfor skulle der mange mænd og hænder til.  I perioder har mandskabsstyrken været op imod 500 personer. Virksomheden havde kontor, eget værksted og garageanlæg på   Bredgade 203 i Brønderslev.  Der blev udført mange store arbejder og senere da Jydsk Telefon skulle til at have foretaget gravearbejder overalt i Jylland og udliciterede opgaverne, var Frits Halvorsen A/S budgiver og fik gennem mange år overdraget opgaver fra Jydsk Telefon. De etablerede afdelingskontor i Aarhus hvorfra de kunne udføre arbejder i Midt- og Sønderjylland. Afdelingen i Brønderslev havde Nordjylland som arbejdsområde. Nordjylland var den senere administrerende direktør Andreas Halvorsen ansvarlig for. Efter at grundlæggeren Frits Halvorsen faldt væk, var det de to brødre Andreas og Per, der forestod ledelsen.  Per Halvorsen blev syg og efter et sygdomsforløb, som han ikke overlevede, kom der ny ledelse for Afdelingen i Århus. En svigersøn til Andreas Halvorsen overtog ledelsen i Aarhus, hvor med tiden de største af aktiviteterne foregik.
Af aktiviteten i det Nordjyske var det Halvorsen der lavede vejarbejdet fra Bouet og til Tunnellen et stort projekt med færdiggørelsen af vejarbejdet i Vendsyssel og senere blev der lavet mange andre arbejder i det Nordjyske. Frits Halvorsen A/S var efterhånden blevet specialist i at nedlægge kabler for Jydsk Telefon og forestod en stor del af telefonselskabets behov for gravearbejde. For at kunne udføre arbejdet, havde man investeret i mange små minigraver, men også store lastbiler, varebiler og andet nødvendigt materiel, bl.a. blev nogle af lastbilerne ombygget til at være terrængående, monteret med kran og plov, som kunne pløje de store kabler ned, som efterhånden blev nødvendige og skulle anvendes til de meget store mængder data der skal transporteres i dette system.
Aktiviteterne i Selskabet er nu droslet ned og efter de oplysninger, man kan finde på nettet, er der nu blot 10 ansatte i regnskabsåret 2019.
Selskabet har gennem alle årene været dygtigt ledet, hvilket regnskabsoplysninger som er offentligt tilgængelige viser. Selskabet er i besiddelse af en betydelig egenkapital.
En gennem årene meget velrenommeret og sund virksomhed.

Aarsleff-ejede Dan Jord overtager alle entreprenøraktiviteterne i Frits Halvorsen A/S. Det sker pr. 1. april 2019. 

Frits Halvorsens entreprenørdel har ligesom Dan Jord hovedsæde i Aarhus. Firmaet beskæftiger i dag cirka 20 medarbejdere og udfører kabel- og ledningsarbejder.

Indenfor forsyningssektoren har Dan Jord hidtil primært arbejdet med fjernvarmeområdet, så opkøbet supplerer aktiviteterne i forsyningssektoren i stor stil:

Det betyder, at vi bliver styrket betydeligt på kabelaktiviteterne. Traditionelt har vi ikke lavet meget på kabelområdet, siger Dan Jords administrerende direktør, Stef Heykopp, til Licitationen om overtagelsen.

Han understreger, at der ikke er tale om et opkøb af selskabet Frits Halvorsen A/S, men at det kun er de nævnte entreprenøraktiviteter og kompetencerne samt kunder, der fortsætter under Dan Jord-navnet.

Ansatte og kontrakter i fokus
I Frits Halvorsen sker frasalget som led i en omlægning af aktiviteterne. Så man er godt tilfreds med aftalen.

– Det betyder meget for os, at vi har lavet en aftale med Dan Jord, som tager højde både for vores ansatte og de kontrakter, som vi har i gang, lyder det fra administrerende direktør I.C. Halvorsen.

Dan Jord har hovedkontor i Aarhus og udfører traditionelt anlægsarbejde med speciale inden for idrætsanlæg og forsyningsledninger. Dan Jord beskæftiger cirka 200 medarbejdere og er en del af Aarsleff-koncernen.

Frits Halvorsen A/S havde i 2017, som senest tilgængelige årsrapport dækker, en bruttofortjeneste på 11,0 mio. kr. og et resultat før skat på 5,6 mio. kr. I 2016 var selskabets bruttofortjeneste 10,5 mio. kr. og resultatet før skat 3,5 mio. kr.

Jess Ingemann Jensen: I en af hallerne, står de gamle velholdte orange Volvo kabel lastbiler

 

Jens Ole Sørensen: Min bedstefar Jens Andersen, Skolegade var en af Fritz Halvorsens første ansatte. Han var med til at lave Hovedvej 14 fra Nr. Sundby til Hjørring. Det var vist før Krigen 1940. De kørte med heste, ved jeg, men måske havde de også traktorer.

 

Jens Otto Madsen: Sjovt at bilerne står i lagerhallerne og der er to på vejen endnu. Louis 90 år, var også med ved opfindelsen af udstyr til vejunderboringer og konstruerede maskinen der med luft og olietryk kunne slå et rør igennem ved vejunderboringer, tror måske han var en Ole opfinder. Han har været med til at lave underboringer i Kastrup Lufthavn for kabler hvor diameteren har været 50 cm, under nogle startbaner,  og var i Kastrup i 3 uger på et sådan projekt.

Mandskabsbiler m.v.
Lastbilen transporterede bl.a. de små minigravere
Her pløjes et tyndt kabel ned
Sikkert en ny traktor til Halvorsen der vises frem på Brønderslev Marked
Halvorsens biler var let genkendelige og man så dem over hele Vendsyssel og Midt Jylland
De forskellige kabeltyper som blev gravet ned især for Jydsk Telefon
Her et af de store køretøjer til kabelnedlægning