Fredensbofesterne

Fælledvej (nu Fasanvej), Glentevej, Vestergade, Gasværksvej, Søndergade, Smalbyvej, Risagergade, Vester Kærvej samt FREDENSBO Festerne:

Dato: 11. august 1952

Underholdning i fri luft.

Med stort held har Boligforeningen Fredensbo arrangeret en frilufts-underholdning for børnene.

Der begyndes med forskellige sportskonkurrencer for de mange deltagende børn og afsluttes med dans i skinnet fra kulørte lamper.

Det bliver antagelig ikke sidste gang, der skal festes på denne billige og fornøjelige måde.

Den 10.8.1953

Smuk børnefest

Boligforeningen ”Fredensbo” har på Fælledvej indrettet en udmærket legeplads for medlemmernes børn og man ønsker desuden at gøre noget for at more børnene. Med det mål for øje holdtes der lørdag og søndag en fest med et afvekslende underholdningsprogram. I det smukke sommervejr fik festen, der blev ledet af kommuneassistent Poulsen et yderst vellykket forløb.

Dato: 6. august 1956

Sommerfest i ”Fredensbo”

Boligforeningen Fredensbo holdt lørdag og søndag den årlige sommerfest. Selvom vejret ikke var det allerbedste, var tilstrømningen ganske god, og de mange konkurrencer blev afviklet efter planen, og under stort bifald.

En fodboldkamp mellem Fredensbo og Vestergade blev vundet af Fredensbo med 10-1 og de øvrige resultater var følgende:

Æggevæddeløb for drenge 6-9 år blev vundet af Kaj Ole Pedersen,

Sækkevæddeløb: Mogens Findinge, 60 meter løb: Ole Christensen (Chris Ole). Drenge 10-14 år 100 meter løb: Mogens Nielsen, sækkevæddeløb: Carsten Jespersgaard og forhindringsløb: Hugo Kjær. I konkurrencen for piger vandt: Birgit Knudsen sække- og æggevæddeløbet mens Bodil Kronborg vandt harehoppet. Ved cykelringridning blev resultatet: Finn Pedersen = Konge, Kaj Ole Pedersen blev Prins og John Nielsen adjudant. Festen sluttede med bål.

Dato: 16. august 1958

”Fredensbo” holder børnefest.

  1. I dag og i morgen holder boligforeningen Fredensbo den årlige børnefest. PM-drenge og Fredensbos drenge kæmper om den af Pedershaab Maskinfabrik udsatte vandrepokal og drenge fra Gravensgade/Søndergade mod drenge fra Fælledvej/Glentevej om den af urmager Buus udsatte pokal. Endvidere bliver der forskellige konkurrencer, cykelringridning, koncert af PM-orkestret, opvisning af Judoklubben og sluttelig bal.

Gud ved, hvor disse pokaler befinder sig?

Dato: 9. september 1940

Bekendtgørelse.

På given foranledning meddeles, at Byrådet har bestemt, at vejen, der fører fra Vestergade til Vestre teglværk (den såkaldte røde vej), fremtidig benævnes som Fælledvej. (Senere omdøbt til Fasanvej).

Den 26. september 1946

Grundstensnedlæggelse i ”Fredensbo”

De påbegyndte ejendomme på Fælledvej medregnet har boligforeningen opført ejendomme for over 1,5 millioner kroner.

Boligforeningen ”Fredensbo” er blevet et stort byggeforetagende, der ved bestyrelsens indsats har skabt beskæftigelse og praktisk indrettede lejligheder til en rimelig pris.

Foreningen opførte den første blok i 1942 med 12 lejligheder. Året efter byggedes der ud mod Gasværksvej en blok med 12 lejligheder. I 1944 blev der bygget 3 husblokke i Gravensgade med 10 lejligheder i hver, og i 1945 en hjørne-ejendom, Gravensgade/Smalbyvej med ti lejligheder og 1 forretningslokale, samt boligforeningens kontor.

Nu er den femte blok påbegyndt på hjørnet af Vestergade og Fælledvej, den kommer til at bestå af tre blokke med 10 lejligheder i hver, desuden bliver der en forretning (Kbmd. Jens Winther, mens jeg var dreng) på det centralt beliggende sted, Vestergade, Fælledvej. Der er på denne måde skaffet lejlighed til cirka 100 familier, og skaffet muligheder for to købmænd i de tætbeboede kvarterer.

Tegningerne til den nye bebyggelse på Fælledvej er udarbejdet af arkitekt J. Knudsen. De forskellige arbejder udføres af byens håndværkere. Murerarbejde: Poul Eriksen, A Frederiksen og A. Winther. Tømrerarbejde: A Drejergaard og A.P. Jensen. Snedkerarbejde: Max Emil Christensen. Elektriske installationer: E Bredvig, malerarbejde: Stege og Madsen. Glarmesterarbejde: R. Bertelsen.

Ved grundstensnedlæggelsen i går var de forskellige håndværksmestre og leverandører samt de indbudte til stede, bla. Borgmester Th. Jensen, rejsesekretær Johan Pedersen fra ”Arbejderbo” i Odder. Foreningen formand Alfred Nielsen bød velkommen og udtalte bla. at det var første gang foreningen foretog grundstensnedlæggelse. Når ejendommen en gang med tiden skulle rives ned, var det rart for vores efterkommere at læse dokumenterne og derigennem erfare, under hvilke vilkår vi arbejdede for at skaffe gode boligforhold.

DEREFTER BLEV DOKUMENTET INDMURET I HJØRNET AF EJENDOMMEN.

BORGMESTEREN NEDLAGDE DEN FØRSTE STEN OG TAKKEDE BOLIGFORENINGEN FOR DET SAMFUNDSNYTTIGE ARBEJDE, DEN HAVDE UDFØRT. ARKITEKT KNUDSEN UDTALTE ET ØNSKE OM, AT DE OPFØRTE LEJLIGHEDER MÅTTE BLIVE RAMMEN OM LYKKELIGE FAMILIELIV. REJSESEKRETÆREN J. PEDERSEN TALTE OM FORDELEN VED GENNEM BOLIGFORENINGEN AT FÅ DEN MINDRE BEMIDLEDE STAND END DEN HIDTIL HAR HAFT. FORMANDEN RETTEDE EN TAK TIL KOMMUNALBESTYRELSEN OG EN TAK TIL ARBEJDERE OG

HÅNDVÆRKSMESTRE. NEDLÆGGELSEN AFSLUTTEDES MED AT FORSAMLINGEN SANG ”DER ER ET YNDIGT LAND”.

Den 11.9.1947

Kraftigt fremstød mod bolignøden i Brønderslev.

Boligforeningen ”P.M” og ”Fredensbo” har opført og projekterer i alt 360 lejligheder.

De to billeder, der her bringes, er fotografier af nybygninger i Brønderslev, hvormed byens to boligforeninger modvirker bolignøden.

At det også er en betydelig indsats boligforeningen har været i stand til at øve, vil nogle få tal anskueliggøre.

Boligforeningen ”P.M” hvis arkitekt er M. Johs. Jepsen, Carlo Odgaard og Aaby Sørensen har i løbet af de sidste år fuldført boligkomplekser ved Søndergade, Risagergade og Smalbyvej med i alt 78 lejligheder, der alle for længst er taget i brug. Og nu er der projekteret en ny type beboelse ved Vester Kærvej og Gasværksvej, hvoraf de første ses på billederne, omtrent færdige. Det er moderne rækkehuse, der i første række omfatter 52 huse, men der skal være 82 i alt. Halvdelen er 3 værelsers med kammer. Halvdelen er 2 værelser med kammer. Der bliver her en hel lille by og der indrettes 4 butikker. Vand, gas, elektricitet og en ny gade vil der opstå, og den er allerede navngivet til Danmarksgade. Prisen inklusive grunden er 24.000 kroner pr. lejlighed eller rettere pr. hus. Det vil sige 2 millioner alene for dette projekt.

Tilsammen skaffer ”P.M” således 100 familier hver en god lejlighed. Boligforeningen ”Fredensbo” der har arkitekt Knudsen, Brønderslev, til tegner og bygmester, når ligeledes op på et antal af 100 lejligheder. Foreningen har færdige ejendomme, der er taget i brug af 64 familier i Søndergade, Gasværksvej, Gravensgade og Smalbyvej. På hjørnet af Vestergade og Fælledvej er en ny, stor ejendom under opførelse. Den har en sens lejligheder og en butik, og som det ses på billedet er den snart færdig. Det, der ventes på, er gulvbrædder, men man regner da med at kunne få huset færdigt i dette år. Der er syd herfor påbegyndt yderligere to ejendomme med 10 lejligheder i hver og desuden er planerne færdige til 6 ejendomme, ligeledes med 10 lejligheder i hver. Disse nye ejendomme bygges efter parksystemet, så der bliver rigeligt med lys og luft i og omkring alle ejendomme.

Den indsats, der her med offentlig støtte gøres for at skaffe gode lejligheder til forholdsvis billig pris, må i højere grad påskønnes. Forhåbentlig vil materiale-situationen tillade, at alle byggeplanerne kan gennemføres inden så længe, da trangen til boliger stadig er stor.

Kilde: Vendsyssel Tidende. Datoerne er anført ovenfor.

Af Ove S. Johansen