Flot donation til Vrensted Kirke i 2022.

 

Det fine klaver

Organist Anne Lindhardt tager det nye klaver i brug til morgensang 24.11.2022. Endnu en flot donation til Vrensted Kirke – Efterkommere efter komponisten Otto Mortensen har betænkt Vrensted Kirke med et dejligt klaver, som vil blive til stor glæde for både organist og menighed.

Det blev på flere måder en bevægende morgen i Vrensted Kirke den 24.11.2022.
Slægtninge af den danske pianist, komponist og musikforsker Otto Mortensen (1907-1986) kom på besøg for at se og lytte til det klaver, de har foræret til Vrensted Kirke.
Vi sang bl.a. “Du danske sommer”, “Septembers himmel” og “Krinsatt av fjender”, som Otto Mortensen alle har komponeret melodi til.
Vi lyttede til Annes klaverspil og Jens Juhl fra menighedsrådet, overrakte en gave som tak.

I den anledning rettede vores præst Gitte Lykke en varm tak til familien med følgende:

Af sognepræst : Gitte Lykke Andersen; den 24.11.2022:

En af Otto Mortensens efterkommere fortæller om årsagen til donationen.

I søndags afsluttede vi det forgangne kirkeår og på søndag hilser vi et nyt kirkeår velkommen.
Når et år er gået, så ser man ofte tilbage på dét, der var.
Måske, vi tænker tilbage på sommeren, vores danske sommer med sol og regn, her i Vendsyssel også en del blæst.
Og vi genkalder os måske september med smuk blå himmel, husker hvordan køerne stod rundt på markerne og ruskede i det frodige græs med saften om deres muler – det er i hvert fald, hvad jeg bl.a. genkalder mig, når jeg tænker tilbage.
Når jeg sidder i præstegården på mit kontor ser jeg nemlig ud på Vestergårds kvier, der går rundt som et andet Morten Korch maleri på den anden side af vejen.
Ser jeg længere tilbage, så lå det aldrig i kortene – i hvert fald ikke i mine egne – Guds kan jeg jo ikke tale for, at jeg skulle blive præst, sidde i en stor præstegård og måske endnu mindre, at det for et bysbarn som jeg skulle blive på landet.
Da jeg i 1986 startede som matematisk student på Marselisborg Gymnasium i Århus, var det i hvert ikke med præstegerningen eller landet for øje.
En ny verden åbnede sig den sommer i 1986 for 36 år siden. Det var begyndelsen til et nyt liv, som jeg troede, det skulle blive.
Samme sommer fik et langt liv ende. Den 30.august 1986 døde den danske pianist, komponist og musikforsker Otto Jacob Hübertz Mortensen i Århus.
Dengang jeg for første gang trådte ind i en ny verden på Marselisborg gymnasium, havde jeg ingen idé om, at jeg en dag ville stå på tærsklen til et nyt kirkeår i Vrensted Kirke i Vendsyssel og byde velkommen og tak til Otto Mortensens efterkommere.
Efter min studentereksamen rejste jeg ud verden og tænkte, jeg engang skulle være dyrlæge, spansk tolk eller måske arbejde indenfor reklamebranchen.
Otto Mortensen er født i København og blev efter sin studentereksamen optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium for at uddanne sig til pianist.
I 1930 afholdt han debutkoncert som pianist.
Siden arbejdede han ved Det kongelige Teater og var i en årrække lærer ved Musikkonservatoriet.
Han var også dirigent for bl.a. Det Kongelige Kapel, Opéra Comiques orkester i Paris og i Danmarks Radio.
Allerede mens han gik på konservatoriet, blev han optaget af én af sin samtids strømninger:
at udbrede musikalske færdigheder til byernes store nye befolkningsgrupper.
Der blev oprettet folkemusikskoler, og man skrev brugsmusik til bestemte formål, gymnastik, fodboldkampe, kabaretter og teatermusik.
Otto Mortensen var forgangsmand for udgivelse af nogle klaverskoler og en blokfløjteskole, der var med til at indvarsle blokfløjtens renæssance i Danmark.
Omkring 1930 var Otto Mortensen flere gange i Berlin for at studere, hvordan man der greb folke-musikskolerne an.
Selv gik jeg på Århus Folkemusik skole som barn i 70’erne, hvor jeg lærte musikforståelse, mine forældre er musikere, så det lå ligefor at jeg også havde interesse i musik. Jeg kom siden til at spille fløjte i Århus Pigegarde. Jeg forstår nu, at jeg kan takke Otto Mortensen for det arbejde, der lå forud for min tid indenfor bl.a. Århus Musikskole.
I 1950’erne vendte Otto Mortensens interesse sig mod mere teoretiske musikalske emner, han gennemførte et studium ved Københavns Universitet og blev i 1956 (mag.art.) i musikvidenskab.
I den sammenhæng skrev han forskellige videnskabelige artikler og bøger og var også lektor i Musikvidenskab ved Århus Universitet.
Han ligger begravet på Almen Kirkegård i Aalborg.
Til vores store glæde og velsignelse her i Løkken storpastorat og særligt her i Vrensted, blev Peter og Anne Lindhardt Toft, kontaktet af Otto Mortensens efterfølgere for at høre, om familiens klaver kunne have interesse for os.
Og derfor er I her i dag, Grethe og Grace, så vi har mulighed for dels at sige jer og jeres familie et stort og varmt tak, men også for at I selv kan se og lytte til, hvor smukt jeres gave tager sig ud her i kirkerummet.
I en tid med krig og ufred er det til stor velsignelse at kunne glæde hinanden, finde ro og fred i kirken, hvor budskabet om verdens lys og frelser forkyndes ikke kun gennem ord men også gennem musikken.
Klaveret, der hos jer nu hører det forgangne til, træder ind i en ny tid her hos os. Her har det allerede skabt glæde ved flere lejligheder og kirkelige handlinger.
Med tak vil vi gå en ny tid i møde med dette skønne instrument og også gå et nyt kirkeår i møde med håb og glæde.
Medlem af menighedsrådet Jens Juhl overrækker en lille præsent til familien med en stor tak for gaven til Vrensted Kirke
Hvem var Otto Mortensen ? Det kan du læse mere om her !