Fiske-Christians hus

Afskrift af Poul Erik A´s artikel. VT -11.01.1987

Fotografiet er taget udenfor Fiske-Christians ejendom i Brønderslev omkring år 1908. Poul Marlo har studeret personerne og deres historie:

Personerne på billedet er set fra venstre:

Jomfru-Anton, hvis efternavn ikke kendes.

Drengene: Marinus Bendtson og Thorvald Madsen.

Dernæst de to smukke damer med den ranke holdning, Marie Agerskov og Sofie Christensen. Den unge mand med den lille hest er Johannes Christensen. Yderst til højre står Fiske-Christian, der ejede den bagved liggende ejendom (Algade 132).

Jomfru-Anton ses stående med et bundt aviser. Gennem et forstørrelsesglas ses det tydeligt, at det er Vendsyssel Tidende, han står med. Han har sikkert været på vej med avisen til abonnenterne og er kommen til Fiske-Christian i det øjeblik, fotografen har været der for at fotografere og har således fået lov til at være med på billedet.

Jomfru-Anton boede i Østergade, nu Algade. Hvordan han havde tilegnet sig sit jomfrunatiske tilnavn, har jeg intet kendskab til.

De to drenge, Marinus Bendtson og Thorvald Madsen, tjente begge som ”høvere” hos Fiske-Christian, men da Marinus var et år ældre end Thorvald, startede han sikkert i pladsen først.

Det er blevet fortalt, at Fiske-Christian og hans kone behandlede drengene, som var de deres egne børn. Det er således blevet fortalt mig, at Sofie gik ind og pakkede dynen godt ned omkring dem hver aften, når de var kommet i seng.

Marinus Bendtson forlod senere landbruget og kort tid efter, at Brønderslev i 1921 var blevet købstad, blev han ansat som politibetjent ved den nyoprettede politistation. Senere blev han forfremmet til politiassistent, men havde allerede da været leder af politistationen siden 1936.

Thorvald Madsen fortsatte derimod ved landbruget, dog afbrudt af et ophold på Vrå Højskole. Han var landvæsenselev på Visborggård og senere forvalter på bl.a. Sohngaardsholm ved Aalborg. Efter nogle få år som fodermester på Hjermitslevgård og Gl. Hammelmose startede Thorvald Madsen og hans kone et statshusmandsbrug på Enggaardens Mark ved Brønderslev.

Ved hjælp af de to drenge på fotografiet kan der med sikkerhed regnes med, at billedet må være fra omkring 1908. Drengene ser ud til at være i 10-11-års alderen, og da Marinus Bendtson er født den 27. juni 1897, og Thorvald Madsen er født den 3. juni 1898, kan der næppe være tvivl om fotografiets datering.

Thorvald Madsen døde i 1985, medens Marinus Bendtson der har identificeret personerne på fotografiet, for få måneder siden flyttede til plejehjemmet Kornumgård. Han er nu i nærheden af de 90 år.

Marie Agerskov boede i Østergade 38, hvor hun havde fransk vask og strygning.

Sofie Christensen var gift med Fiske-Christian, og de havde blandt andre sønnen Johannes, som også er med på fotografiet. Johannes Christensen blev senere ejer af Brønderslev kro.

Marie Agerskov og Sofie Christensen var tvillingesøstre, men næppe enæggede, da Marie var mørkhåret, og Sofie var blond.

Foruden at drive det lille landbrug solgte Fiske-Christian også fisk. Handlen foregik fra en trækvogn, hvorpå nogle fiskekasser var anbragt. Han havde fast stadeplads ved Hotel Brønderslev.

Det var naturligvis denne handel med fisk, som gav Christian tilnavnet.

Noget ganske specielt ved Fiske-Christian var hans hænder, der altid vendte bagud, når man så ham komme gående.

Fiske-Christians ejendom eksisterer endnu som Algade 126. Den har dog ved omforandringer ændret lidt i udseende.

Ejendommen ejes i dag af Svend Aage Jensen, der også venligst har udlånt fotografiet af ejendommen.