”Farver Peter” – hvem var han?

FARVER PETER CHRISTENSEN, LAGDE NOK DE FØRSTE ”GRÆSTØRV” VED OPRETTELSEN AF BRØNDERSLEV IDRÆTSFORENING, FORKORTET BI?

Christian Peter Christensen, blev født i Vester Brønderslev den 14.9.1882. Han var søn af indsidder Søren Christian Christensen og hustru Ane Johanne Jensen, Vester Brønderslev.

Farver Peter og Johanne Marie blev gift den 6.10.1905, i Tolstrup Kirke.

Døtre & Sønner:

Edith Andrea Christensen født den 22.2.1906. Edith blev gift med ”Nolle” alias Agnor Varberg Jensen. De er forældre til: ”nolles Arne, nolles Kaj, nolles Svend og Inge Varberg (gift Olsson)”. Mange af os lidt ældre, kender dem nok.

Ketty Varla Christensen blev født den 1.11.1911 i Skolegade.

Ketty var ansat som sygeplejerske hos Eyvind Jensen, som drev lægepraksis på Rådhuspladsen. Ketty sad en overgang i byrådet. Hun var gift med Arthur Vincentius Hüche og boede en overgang i Fynsgade.

Hardy Møller Christensen, født den 11. november 1907 (Mette Østenkærs svigerfar).

Claudy Møller Christensen, født den 3. december 1909.

Mon ikke farver Peter blev udlært hos Carstensens farveri- & klædefabrik?

Han startede på opfordring fra læge V. Olsen og skræddermester Andersen en indsamling til indkøb af udstyr til den første kricketklub i Brønderslev.

Farver Peter var Formand for BI i flere omgange og var klubbens første formmand fra 1897-1904 og igen fra 1906-1912.

Farver Peter blev æresmedlem hos BI i 1917.

Jonna og Mona Varberg og Ulla fortæller, at Farver Peter var deres oldefar og, at han havde en hund som blev kaldt PRINS. Han, farver Peter, og familien boede på et tidspunkt i det store hvide hus i Slagterigade 9, som formentlig er det samme hus som cementstøber Nielsen senere drev sin virksomhed fra, (tidl. Politistation, nu nedrevet.)

Det ville være rigtig godt, hvis vi kunne krydre dette opslag med flere detaljer om den “farverige” person – det fortjener han!

31. december 1977

Dødsfald

Fhv. farver Peter Christensen, plejehjemmet Risagerlund, Brønderslev, er død efter længere tids tiltagende svagelighed.

Han blev 95 år.

Peter Christensen var født på Sønderhede i Brønderslev og kom til at leve sit liv i Brønderslev.

I mange kredse blev han en kendt mand, og på mange områder var han en foregangsmand.

Han var med til at stifte Brønderslev Idrætsforening og var i foreningens bestyrelse i 30 år, heraf en del år som formand.

Inden for Socialdemokratiet havde han gennem årene mange tillidshverv, og han var ved sin død, æresmedlem af Brønderslev Idrætsforening, Socialdemokratisk Vælgerforening og sangkoret Frejdig.

Peter Christensens arbejdsplads var den nu nedlagte Carstensens Klædefabrik i Brønderslev, hvor han var beskæftiget i 59 år, indtil fabrikken blev nedlagt i 1952. Han var farver på fabrikken allerede den gang, da maskinerne på fabrikken blev trukket af heste, og i 1952 blev han belønnet med sølvmedalje for lang og tro tjeneste.

Foruden at medvirke til gode forhold for idrætten, var Peter Christensen selv en meget aktiv idrætsudøver. Han spillede cricket og fodbold og dyrkede gymnastik, brydning og vægtløftning, og så tidligt som i 1904 var han nordjysk mester i vægtløftning.

Peter Christensen, der tidligere boede i Slagterigade 9, Brønderslev, overleves af to døtre og to sønner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Vendsyssel Tidende, den 31. december 1977