Erhverv – Vrensted sogn 1910

 Sognet:

Landsbyernes Navne i Sognet:

Vrensted By, Aasendrup, Børglum Herred.

1910 – Folkemængde 1247

 

Sogneraadsformand: Gdr. J. Chr. Pilgaard,

Vrensted pr. Løkken.

Sognefoged: Gdr. J. P. Møller.

Sognepræst: Pastor Dahl, Vrensted.

Skoler:

Øster Skole: Lærer Hjortnæs

Byskolen: A. Jensen,

Aasendrup  skole: Frk. Mikkelsen, Aasendrup.

Telefonstation hos Erik Nielsen, Vrensted, aaben hele Dagen.

Distriktsjordemoder: Kathrine Pedersen.

Brandfogeder: Gdr Lars C. Larsen, Aasendrup, Gdr. Laurits Olsen, Toft, Vrensted, Gdr. Niels Kr. Sørensen, Vrensted, Gdr. Martinus Nielsen, Vrensted.

Stævningsmænd: Sognefoged J. P. Møller, Vrensted,

Gaardejerne Ole Bækgaard, Erik Jensen, Niels Chr. Christensen, Vrensted.

Lægdsmand: Sognefoged J. P. Møller, Vrensted.

Hegnsynsmænd: J. Chr. Pilgaard, Jens Eriksen, Aasendrup.

Jordboniteringsmand: Jens Vittrup, Vrensted.

Ligsynsmænd: Niels Gade, Jens Severin Jensen, Vrensted By.

Vandsynsmand: Ole Kærgaard.

Vurderingsmand: Lars Chr. Larsen, Aasendrup. .

Fattigudvalget: Jens Chr. Christiansen, Jens Jensen,

Sognets Hjælpekasse: Lars Ovesen, Vrensted, Mads Østergaard, ø. Hede, Chr. Nielsen (Kro).

Skolekommissionen: Jens Knudsgaard, Vrensted, Pastor Dahl, Lars Chr. Larsen, Aasendrup.

Vejudvalget: Jens Eriksen, Aasendrup, Mads Sørensen, Bådstedhede

Værgeraad: Jens Jensen, n. Udflyttere, Jens Jensen, Tilsiggaard, Vrensted.

Menighedsraad: Pastor Dahl,  Anton Eriksen, Aasendrup,

Jens Sev. Jensen Vrensted, Frits Hejde, Vrensted Kjær, Inger Marie Christensen, Østergaard, Vrensted

Sygekasse: Lars Ovesen, Vrensted.

Bager: Michael Sørensen.

Bødker: H. C. Ruberg.

Cyclehandler: Lars Sørensen Larsen, Vrensted.

Dameskrædderinde: Kirsten Marie Christiansen.

Detailhandlere: Niels Jensen, Erik Nielsen, Chr. Nielsen, Gotfred Eriksen.

Gartner: Lars Holmen.

Handelsmand: Jens Ellitsgaard, Vrensted.

Herreekviperingshandler: Lars Ovesen.

Hjulmand: Mads Salve Olesen.

Karethmager: L. M. Jensen, Aasendrup.

Murere: Niels Sørensen, Martin Andersen, Johannes H. Møller, Jens P. Nielsen.

Møllebygger: Christen Nielsen, Baadstedhede.

Møllere: Anders Helledi, Vrensted, Jens P. Christensen, ø. Hede, Lars Vittrup, Vringelby.

Skomager: Niels Gade.

Skræddere: Severin Christensen, Peder Nielsen, Vrensted.

Smede: Christen Bendtsen, Niels Chr. Christensen, Vrensted.

Snedker: Niels Chr. Olesen, Vrensted.

Tømrere: Thomas Christiansen, Vrensted, Johan Jensen, Rørbæk, Jens Severin Jensen, Vrensted.

Uhrmager: Lars Sørensen Larsen,

Vrensted Mejeri: „Lykkens Prøve“, Bestyrer: M. P. K. Mortensen.

 

Landejendomme. Vrensted:

Sundstedgaard, Mads Kr. Pedersen, 71/2 Tdr. Hartkorn.

Hedegaard, Mads Østergaard, 33/4.

Toft, Laurids Olesen,41/2- Erik Eriksen, 31/2.

Hedegaard, Lars Bonnerup, I1/4.

Østergaard, Jørgen Madsen, 3. Niels Kristensen, 43/4. Niels Møller Bonnerup, 3i/2- Martin Michaelsen, 21/2-

Søndermark, Anders M. Nielsen,

Helledi, Erik C. Jensen, li/2. Niels Nielsen, 1. Lars Kr. Kristensen, 1. Jens P. Møller, 4i/2-

Præstegaarden, Forpagter Joh. Christensen, 6.

Ellitsgaard, Joh. Christensen, 2.

Holmen, Jens O. Hansens Enke 9. Morten Vingaard, 13Zl- Mads Helledi, 13/4. Kr. P. Kristensen I1/4. Kræn, Kristen Nielsen, 3. Niels Kristiansen, li/2- Hans P. Sørensen, 1. Anders Nielsens Enke, 4. Knud Kristensen, 1.

Vestergaard, Kristen J. Kristiansen, 4

Knudsgaard, Jens Knudsgaard, 51/2- Jørgen Nielsen, 13/4.

Tilsiggaard, Jens Jensen, 4. Niels Kr. Sørensen, Dejkmann Henriksen, D/4.

Drivsholm, Jens A. Jensen, 6i/2. Klaus — 937 Andersen, 1. Jens Kr. Pilgaard, 3i/2. Mikkel Jensen, 51/2. Laurids Thomsen, 21/4. Ole Kr. Nielsen, li/2. Just Pedersen, 23/4. Jens Kr.Kristiansen, 11/4.

Bækgaard, Ole Bækgaard, 43/4. Bent Jakobsen, 31/4.

Kærgaard, A. C. Damsgaard, 43/4. Ole Kærgaard, 43/4.

Teglgaard, Lars Kærgaard, 4. Peder Jensen, 3i/2- Jens Nielsen, 3. Jens Erik Nielsen. 2i/2. Erik Jensen, li/2. Jens Jensen. 3.

Renbækgaard, Simon Jensen. 7.

Brusgaard, Kristen J. Pedersen. 3V2-

Rykind, Mads Eriksen, 5i/2.

Aasendrup:

Aasendrup Skole, Lærer Dalum. 1. Bagterp, Niels Jensen, 8.

Roden, Lars Nielsens Enke, 51/4. Niels Kr. Christensen, 2i/2.

Søndergaard, Kristen Kristensen. 4i/2. Lars Kr. Larsen, 6. Anders Sørensen,5i/2.

Kræmmergaard, Jens Eriksen, 71/4.

Nørgaard, Anton Eriksen, 4. 0.