“Engen” Kongsengene 274

 

Engen
engen
foto 1955
foto 2020
foto 2017

Engen, Kongsengene 274, Østre Hede

matr. nr. 9-h Vrensted by

Ejendommen er udstykket fra Smedegaard

areal 1914 15 tdr. land senere tilkøbt så der i 1955 var 37 tdr. land

– jorden er nu frasolgt

areal i 2018 er 0,5 ha

ejere

2004 Claus Erik Sæther

195? Gunnar Eriksen

1914 Erik P. Eriksen

1901 faderen til Erik P.

areal opr.